I Ogólnopolska Konferencja Kresowa w Bytomiu

W dniach 15 – 16 czerwca 2012 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Kresowa pt.: Zachować pamięć – organizacje kresowe w Polsce.
Po serii spotkań promujących „rozbieranie Śląska”, a także poglądy RAŚ muzeum w Bytomiu zdecydowało się poświęcić czas problemowi Kresów.
Celem konferencji ma być wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk kresowych: stowarzyszeń, fundacji, instytucji kultury i nauki zajmujących się zachowaniem oraz przekazywaniem historii o dawnych Kresach Rzeczypospolitej.
 
Bytom jest miastem szczególnym dla Kresowiaków  tędy bowiem, w 1945 r., przebiegała jedna z głównych tras repatriacji, nie tylko ze Lwowa, ale również z Wilna i Nowogródka.Tu wielu z Kresowiaków zatrzymało się na dłużej, bądź na zawsze.
Podczas konferencji będzie możliwość prezentacji ośrodków i instytucji zajmujących się problematyką kresów i kultur pogranicza. Planowana jest też publikacja danych dotyczących wszystkich organizacji i instytucji, dla których problematyka Kresów i pogranicza kultur jest priorytetowym zadaniem. Organizatorami konferencją są: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Wspólnota Polska, Światowy Kongres Kresowian.
 
Program konferencji:
 
15 czerwca 2012 (piątek)
 
10.00 –   Powitanie gości – dr Dominik Abłamowicz, Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Przemówienia gości honorowych
10.20 –   dr Dominik Abłamowicz, Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,
Danuta Skalska, Rzecznik Światowego Kongresu Kresowian
Wprowadzenie  
10.40 –  prof. nadz. dr hab. Andrzej Misiołek, Senator RP, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa,
Aspekty edukacyjne wspierania organizacji kresowych przez Senat RP
11. 00 –  dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Uniwersytet Śląski,
Bastiony Rzeczypospolitej czy ubogie peryferie? Kresy w publicystyce  okresu międzywojennego 
11. 20 –  Robert Wyszyński, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Karta Polaka a podobne rozwiązania Europie Środkowej 
11. 40 –  Dyskusja
12.00 –  Przerwa kawowa
II część  obrad
 
12.30 –  dr Dominik Abłamowicz, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu,
O potrzebie pamięci Kresów. Co pozostało? 
12. 50  – dr Maria Wieloch, Stowarzyszenie Rodzina Ponarska
Kto ginął w  dołach Ponarskich?   
13.10 –  Aneta Hoffman, Fundacja Kresy – Syberia,
Fundacja Kresy – Syberia – międzynarodowy projekt dokumentowania losów Kresowian   
13.30 –  Tomasz Kuba Kozłowski, Dom Spotkań z Historią,
Sentyment, powinność,  inspiracja. Popularyzacja kulturowego i historycznego dziedzictwa Kresów przez Dom Spotkań z Historią      
  13.50 –  Dyskusja
14.10 – Przerwa obiadowa
 
III część obrad
 
15.10 –  Andrzej Rybicki, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie,
Kresy w zbiorach Muzeum Historii Fotografii
15.30 –  Stanisław Piotr Makara, Muzeum Kresów w Lubaczowie,
Muzeum Kresów w Lubaczowie  a dziedzictwo kulturowe Archidiecezji Lwowskiej
15.50 – Bożena Kubit, Muzeum w Gliwicach,
Gliwiccy Kresowianie – projekt badawczy Muzeum w Gliwicach
16.10 – dr inż. Zygfryd Gładkowski, „Wspólnota Polska”,
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie ,
„Wspólnota Polska” – Koło Wilno z Warmii      
16.30 – Mieczysław Dobkowski, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu,
Dział Kresów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – kolekcja i działalność 
16.50 – Dyskusja, podsumowanie obrad, wspólne zdjęcie uczestników
16 czerwca 2012 (sobota)
 
10.00 –  Mieczysław Dobkowski, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu,
Pierwszy mecz, pierwsza  bramka, czyli o początkach piłki nożnej na ziemiach polskich
12.00  –  Tomasz Kuba Kozłowski, Dom Spotkań z Historią  
Opowieści z Kresów – Polesia czar. Włóczęga po ostępach Słowiańszczyzny – prezentacja 
13.30 – Zakończenie  konferencji (przy kawie)
 
Oprac. TK
 
Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !