ks. Krzysztof Bojko

 Odszedł na wieczną wartę

10 listopada 2013 roku zmarł ksiądz harcmistrz dr Krzysztof Bojko proboszcz parafii w Białej koło Legnicy.
Ks. Krzysztof był kapelanem ZHR hufca „Gniazdo”, wychowawcą wielu pokoleń harcerek i harcerzy. Działał w Krajowej Radzie Duszpasterstwa Harcerskiego. Autor książek, w których pisał głównie o harcerstwie na Polskich Kresach i o przedwojennych kapelanach harcerskich. To ś.p. ks. Krzysztofowi zawdzięczamy przypomnienie i popularyzowanie postaci błogosławionego księdza harcerza Stefana Wincentego Frelichowskiego. To m. in. jego staraniom w dniu 22 lutego 2003 r. w Warszawie Prymas Polski kard. Józef Glemp ogłosił Błogosławionego ks. Stefana W. Frelichowskiego patronem Harcerstwa Polskiego.

Pomimo wielkiego zaangażowania w sprawy harcerstwa ks. Krzysztof przede wszystkim był duszpasterzem, proboszczem niewielkiej parafii w Białej gmina Chojnów koło Legnicy.

Jako miłośnik Kresów Wschodnich i przyjaciel Kresowian był kapelanem stowarzyszeń kresowych. Organizował spotkania pod nazwą “Wrześniowe Kresowiana”, które popularnością swą sięgnęły poza granice Dolnego Śląska. Był również Członkiem Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” i uczestniczył w odsłanianiu Tablic Ponarskich w Wilnie, Legnicy i Bochni oraz Pomnika Ponarskiego w Szczecinie. Za działalność na rzecz środowisk kresowych w 2009 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polski śp. Lech Kaczyński odznaczył go Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jednak ciężka choroba i konieczność jej leczenia przerwały nagle „pielgrzymowanie” Krzysztofa po Harcerstwie, książkach, ukochanych i rodzinnych Kresach Wschodnich.

Nasz Przyjaciel, Druh, Kapelan, Hufcowy w wieku 50 lat odszedł od nas na wieczna wartę w przededniu Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopada 2013 roku o godzinie 2:20.

Wieczny Odpoczynek racz mu dać Panie…

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !