Wykaz dostępnej literatury:

 • Adamska J. 2000. Ponary. Przeszłość i Pamięć – Biul. ROWiM 4 (17): 12-27.
 • Chlewiński Z. 2009. Groza i Prześladowanie Polaków i Żydów na Wileńszczyźnie. Płock.
 • Krajewski J. 2011. Wojenne dzieje Wilna 1939-1945. Losy Polaków, Sensacje, Zagadki. Bellona. Warszawa.
 • Niwiński P. Ponary – miejsce „ludzkiej rzeźni” – IPN, 2015
 • Pasierbska H. 1999. Wileńskie Ponary.Wyd. III. uzup. Gdańsk.
 • Pasierbska H. 2002. Wileńskie Łukiszki. Gdańsk.
 • Pasierbska H. 2005. Ponary i inne miejsca męczeństwa Polaków z Wileńszczyzny w latach 1941-1944. Poligrafia. Łowicz.
 • Sakowicz K. 1999. Dziennik pisany w Ponarach od 11 lipca 1941r. do 6 listopada 1943 r., z przedmową dr Racheli Margolis. TMWiZW Bydgoszcz.
 • Sakowicz K.  Dziennik 1941-1943. Przedmowa i opracowanie Maria Wardzyńska. IPN, 2014
 • Sakowicz K. 2012. Paneriu dienorastis 1941-1943 m. Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius
  (to litewska wersja Dziennika L. Sakowicza z dużym wstępem, skanami oryginałów zapisków i tłumaczeniem).
 • Szyksznian D. ps. Sarenka  Wilno – krew i łzy. Ponary. Szczecin, 2016
 • Szyksznian-Ossowska D., Pilść-Gulanowska H. Wyrok wykonano ….. Bibl. Wileńskich Rozmaitości Seria A nr 17 (brak roku wydania) – Jest to książeczka o Henryku Pilściu rozstrzelanym 12 maja 1942 r.
 • Tomkiewicz M. 2008. Zbrodnia w Ponarach 1941-1944. Wyd. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa.
 • Wardzyńska M. 1993. Sytuacja ludności polskiej w Generalnym Komisarjacie Litwy, Czerwiec 1941- lipiec 1944. Warszawa.
 • Jacek E. Wilczur . 2005. Wileński pierścień śmierci, Oficyna Wyd. ECHO.
 • Monika Tomkiewicz. 2018. Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953. IPN Warszawa.

 

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !