PROGRAM OBCHODÓW UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCONYCH 70 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WILEŃSKIEGO – OPERACJI WOJSKOWEJ

Uroczystości poświęcone 70 rocznicy wybuchu Powstania Wileńskiego- operacji Wojskowej „Ostra Brama” Wilno – 07 lipca 2014r.
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej wspólnie z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także z udziałem Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Wileńskiego oraz Nowogródzkiego organizuje Uroczystości w dniach od 5 do 8 lipca poświęcone 70 rocznicy operacji Wojskowej „Ostra Brama” w Wilnie.
W obchodach wezmą udział kombatanci – żołnierze Armii Krajowej z Polski, Białorusi i Litwy oraz członkowie Stowarzyszenia, nauczyciele wraz z uczniami i harcerzami z patriotycznych szkół w Bujwidzach, Wojdatach, Soleczniakach, Wilnie, Sejnach, Suwałkach, Augustowie, Białymstoku, Warszawie, Wołominie i Krakowie.

Przybędziemy na Uroczystości pamięci narodowej na cmentarz w Wilnie 7 lipca do sanktuarium „Na Rossie” w 70 rocznicę wybuchu Powstania Wileńskiego – Operacji „Ostra Brama”, która została zaplanowana w ramach ogólnopolskiej „Akcji Burza”, gdzie w dniach od 7 do 13 lipca 1944r stoczyły chwalebny bój z okupantem niemieckim oddziały Armii Krajowej pod dowództwem płk Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, dowódcy Okręgu Wileńskiego „Wiano”.
Przewidziano zakwaterowanie, wyżywienie i transport dla 120 osób, które zostaną przywiezione do Wilna trzema autokarami i w tym 2 busami z 15 kombatantami z Białorusi.
Wyjazd wszystkich uczestników do Wilna nastąpi w dniu 05 lipca 2014 r. o godz. 8:00 (sobota) z dworca centralnego w Warszawie przy ul Emilii Plater, a zakwaterowanie odbędzie się w hotelu CORNER w Wilnie, przy ul. Sevcenkos 16, Wilno 3111. Dzielnica: Stare Miasto.

Przywitanie przybyłych gości przez Zarząd Główny w miejscu zakwaterowania w hotelu Corner (70 osób) oraz Domu Polskim (50 osób) o godz. 17:30, godz. 18:30 uroczysta kolacja w restauracji hotelu.
Wieczór wspomnień z udziałem uczestników Akcji „Ostra Brama” żołnierzy AK w sali gościnnej w miejscu zakwaterowania godz. 19:30-22:00

Dzień I Obchodów – niedziela 06 lipiec 2014 r. śniadanie godz. 7:30-8:30 godz. 09:00 Msza Św. W Kościele Św Teresy i modlitwa w kaplicy w Ostrej Bramie z łaskami słynącym obrazem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia – wspólna modlitwa za dusze żołnierzy Armii Krajowej z okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego poległych podczas zdobywania Wilna. godz. 12:00 – Główna Uroczystość poświęcona pamięci Powstaniu Wileńskiemu na cmentarzu „Na Rossie” z udziałem przedstawicieli władz RP godz. 14:00-15:00 uroczysty obiad w Domu Polskim w Wilnie godz. 16:00 dalszy ciąg Uroczystości rocznicowych w Domu Polskim w Wilnie, w ramach którego przewidziano wystąpienia, prelekcje oraz montaż teatralno-muzyczny, którego charakter będzie nawiązywał do wydarzeń z Powstania Wileńskiego godz. 19:00-20:00 uroczysta kolacja przy muzyce w Domu Polskim w Wilnie

Dzień II Obchodów
– poniedziałek 07 lipca 2014 r. godz. 7:30-8:30 śniadanie godz. 10:00 złożenie przez środowiska kombatanckie oraz zaproszonych gości wieńców i zapalenie zniczy poległym żołnierzom AK w podwileńskich Krawczunach w 70 rocznicę bitwy stoczonej 13 lipca 1944 roku z wojskami niemieckimi dowodzonymi przez gen. Stahela
– modlitwa za zmarłych żołnierzy AK z okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego poległych podczas zdobywania Wilna. godz. 12:00 złożenie wiązanek i zapalenie zniczy w Kalwarii Wileńskiej godz. 14:00 – 15:00 obiad w Domu Polskim w Wilnie
godz. 17:00 Msza Św. w Kolonii Wileńskiej, a następnie złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na grobach poległych żołnierzy AK w szturmie na Wilno przez młodzież z Polski i Litwy godz. 19:00 uroczysta kolacja pożegnalna w Domu Polskim dla 120 osób? godz. 20:00 przyjazd do Kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu dla chętnych uczestników obchodów

Dzień III – wtorek 08 lipca 2014 r. godz. 7:00-8:00 śniadanie, godz. 9:30 modlitwa, a następnie złożenie hołdu pamięci i zapalenie zniczy pomordowanym w Ponarach kilku tysiącom Polaków oraz ponad 80 tysięcy obywateli narodowości żydowskiej i pochodzenia innych narodowości przez okupanta niemieckiego, godz.10:30 autokary po Uroczystości składania wieńców w Ponarach odwożą uczestników do Sejn, Białegostoku i Warszawy godz. 10:30 wyjazd busa z kombatantami do Lidy na Białoruś

Zarząd Stowarzyszenia
Andrzej Siedlecki – Prezes
Artur Kondrat – Wiceprezes
Tel: 505-047-488

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !