Reakcja Polski na oskarżenia Litwy ws. broszury

Litewskie MSZ pyta polski resort dyplomacji, czy słowa o „litewskiej okupacji Wilna” zawarte w publikacji IPN, odpowiadają oficjalnemu stanowisku Warszawy. To szukanie „wydumanych wątpliwości co do przynależności terytorialnej Wileńszczyzny” – uważa polskie MSZ.

Chodzi o – jak informuje bałtycki portal internetowy Delfi – broszurę Instytutu Pamięci Narodowej „Ponary – miejsce ludzkiej rzeźni”, wydaną po polsku, litewsku i angielsku z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

„Skierowano do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski pytanie, czy twierdzenia zawarte w tej publikacji, w tym teza o »litewskiej okupacji regionu wileńskiego«, jest zgodna z oficjalnym stanowiskiem rządu polskiego” – oświadczyło w czwartek litewskie MSZ. O sprawie poinformowała agencja BNS.
 

 

Chodzi o – jak informuje bałtycki portal internetowy Delfi – broszurę Instytutu Pamięci Narodowej „Ponary – miejsce ludzkiej rzeźni”, wydaną po polsku, litewsku i angielsku z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

„Skierowano do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski pytanie, czy twierdzenia zawarte w tej publikacji, w tym teza o »litewskiej okupacji regionu wileńskiego«, jest zgodna z oficjalnym stanowiskiem rządu polskiego” – oświadczyło w czwartek litewskie MSZ. O sprawie poinformowała agencja BNS.

„Litewskie MSZ uważnie analizuje jedną z publikacji przygotowanych przy wsparciu polskiego MSZ. Zauważyliśmy już wiele przeinaczeń faktów, zwłaszcza dotyczących wydarzeń z 1939 roku” – oświadczył agencji BNS w komentarzu Wydział Prasowy litewskiego MSZ.

Polskie MSZ, które potwierdziło w piątek PAP, że otrzymało pytanie w tej sprawie od Litwinów zapowiada, że udzieli na nie odpowiedzi. „Uważamy, że właściwym tematem rozmowy powinno być szukanie form wspólnego upowszechniania wiedzy o tragedii, jaką była zbrodnia w Ponarach, a nie szukanie wydumanych wątpliwości co do przynależności terytorialnej Wileńszczyzny” – podkreśla resort. „Polska potwierdziła ją w ostatnich 20 latach wielokrotnie” – dodaje MSZ.

Ministerstwo poinformowało, że jego celem „jest upowszechnianie wiedzy o tragicznych wydarzeniach w Ponarach, nie zaś uczestnictwo w sporze o historyczną interpretację stosunków polsko-litewskich w latach trzydziestych i czterdziestych ubiegłego stulecia”.

MSZ zwraca uwagę, że autorem publikacji jest niezależny historyk i ekspert. „Postawione przez niego tezy oraz użyte sformułowania mogą stanowić przedmiot oceny specjalistów i historyków. Nie uważamy, by rolą ministerstwa było zabieranie głosu w tym sporze” – podkreślono.

Polski resort dyplomacji zaznaczył, że broszura „Ponary – miejsce ludzkiej rzeźni” „nie jest dokumentem politycznym, lecz materiałem historycznym”.

„Opracowanie poświęcone zbrodni ponarskiej służy przede wszystkim udokumentowaniu tragicznych wydarzeń i przestrodze, że takie tragedie zdarzały się, ale nigdy więcej nie powinny się powtórzyć” – podkreśla polskie MSZ.

Resort zwraca uwagę, że jeżeli „przebieg granicy dwóch państw powodował, że określone terytorium znajdowało się raz w jednym, a raz w drugim z państw, każde z nich może odmiennie postrzegać historyczną przynależność takich ziem”.

Polskie MSZ dodaje też, że z naszego punktu widzenia Wilno wraz częścią Wileńszczyzny należało w 1939 r. do Polski, a jego mieszkańcy byli polskimi obywatelami.

Dlatego jest oczywiste – zaznaczył resort – że autor broszury napisał: „Wprowadzając w życie swoje długoterminowe plany, w październiku 1939 r. Związek Sowiecki przekazał Litwie Wilno wraz z częścią Wileńszczyzny w zamian za udostępnienie baz na terytorium tego kraju. Litwini wyrazili zgodę, widząc w tym realizację wieloletnich zabiegów politycznych. Otrzymane ziemie oficjalnie wcielono do Republiki Litewskiej. Dla Polaków na tych ziemiach zakończyła się pierwsza, krótka, choć bardzo brutalna okupacja sowiecka. Okupacja litewska Wilna i części Wileńszczyzny początkowo przebiegała łagodnie”.

Autor: KLe
Źródła:
PAP

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !