Relacja z uroczystości poświęcenia Tablicy Ponarskiej w Drohiczynie

 W dniach 9-10.06.2012 odbył się w Drohiczynie Dzień Podlasia i Młodych tej Ziemi. To już odbywające się po raz 13-ty święto, w rocznicę wizyty Ojca Świętego w tym mieście.

W niedzielę, przed uroczystą Mszą Św. o godz. 18,00, która zgromadziła przedstawicieli władz kościelnych, państwowych, samorządowych, harcerzy, młodzieży   (w tym  uczestników  Piosenki Religijnej i Patriotycznej), organizacji społecznych i mieszkańców Podlasia Ksiądz Biskup Antoni P. Dydycz  w obecności Członków Zakonu Rycerzy  Bożego Grobu,  Rycerzy Drohiczyńskich, przedstawiciela Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Polaków z Wileńszczyzny, Wicewojewody Podlaskiego, przedstawiciela Władz Drohiczyna i kilku duchownych dokonał uroczystego poświęcenia Tablicy Ponarskiej w podziemiach Katedry.

Wcześniej do wszystkich przemówił KŻW Zbigniew Sulatycki, który w krótkich słowach  (ograniczenia czasowe) przedstawił tragedię zbrodni Ponarskiej. Pan Stanisław Pieszko z Wileńszczyzny przywiózł w darze urnę z ziemią z miejsca zbrodni. Umieszczona jest ona teraz pod tablicą.    

Darczyńcami przepięknej płaskorzeźby “PONARY 1941 -1944” jest małżeństwo –  Ewa i Adam Bąk – polonijni filantropi z Nowego Jorku. Mistrzem tego dzieła jest Andrzej Pityński. Płaskorzeźba przedstawia “Pietę Ponarską”, Matkę Boską Wileńską – Ponarską z młodym zamordowanym AK-owcem, ze skrępowanymi rękami i nogami z ranami na piersi po seriach z broni maszynowej niemieckich i litewskich morderców.
Matka Boska dotyka lewą dłonią ran żołnierza  w okolicach serca, a prawą serca Polskiego Orła w koronie   z krzyżem na piersi, symbolicznie przekazując duszę młodego polskiego żołnierza – Ojczyźnie Polsce. Bóg, Honor, Ojczyzna – to motto tej płaskorzeźby. Na sukni Matki Boskiej widnieją symbole AK, harcerskie lilijki i Maryjne gwiazdki. Aureola w tle głowy Matki Boskiej jest  w kształcie księżyca, nawiązuje do Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie. Na piersi polskiego partyzanta widnieje ryngraf z Matką Boską Ostrobramską, który był noszony przez wielu żołnierzy i partyzantów na Wileńszczyźnie. W górnym rogu po prawej stronie znajduje się herb Miasta Wilna,  Św. Krzysztof z Dzieciątkiem Jezus. Płaskorzeźba jest zapatynowana  w kolorze brązowym z przebijającym jasnym metalem brązu. Została odlana w brązie  w jednej  z najlepszych odlewni metali kolorowych w Stanach Zjednoczonych-ART. Ma ona  wymiary 104 x 102 x 8 cm, i waży 100 kg.
Na dole płaskorzeźby widnieje napis: MASOWY MORD DOKONANY PRZEZ NIEMCÓW I ICH LITEWSKICH KOLABORANTÓW NA POLAKACH ZIEMI WILEŃSKIEJ: PRZEDSTAWICIELACH INTELIGENCJI, HARCERZACH I ŻOŁNIERZACH ARMII KRAJOWEJ. DWADZIEŚCIA TYSIĘCY NIEWINNYCH POLSKICH OFIAR !
PAMIĘTAJMY O BOHATERACH NASZEGO NARODU !
Jest to już trzecie miejsce w woj. podlaskim (po Berżnikach k. Sejn i Białymstoku), gdzie upamiętniona jest Zbrodnia Ponarska. A już 01.09.2012 odbędzie się kolejne poświęcenie Tablicy Ponarskiej w Łomży.

Wykorzystano informacje otrzymane od dr Witolda Zycha.
Maria Wieloch

Zobacz zdjęcia w naszej galerii.
alt

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !