Relacja z I Ogólnopolskiej Konferencji Kresowej w Bytomiu – 15 i 16.06.2012

Konferencja odbyła się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, które wzięło na siebie główną jej organizację, za co serdeczne podziękowania na wstępie składamy  Panu  Dyrektorowi Muzeum  – dr Dominikowi  Abłamowiczowi.

Wszyscy uczestnicy bardzo się cieszyli z możliwości spotkania, chociaż  w Konferencji  brali udział tylko przedstawiciele nielicznych organizacji kresowych.  W kolejnych z pewnością będzie znacznie większa liczba uczestników reprezentujących większość organizacji w kraju.

Program konferencji był bardzo bogaty i różnorodny. Chętnych do dyskusji nie brakowało, tylko szkoda, że przedstawiciele Władzy i Pan Senator Andrzej Misiołek opuścili obrady przed dyskusją. A wiele chcieliśmy im powiedzieć.

Na 15 wystąpień tylko 2 były wyraźnie poświęcone Kresom Północno-Wschodnim. Było to wystąpienie Prezesa Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z Olsztyna – Pana Zygfryda Gładkowskiego, który reprezentował  również „Wspólnotę  Polską” z Olsztyna, a dotyczyło ono ich bogatej działalności. Moje wystąpienie  dotyczyło działalności  Stowarzyszenia Rodzina Ponarska oraz samej zbrodni ponarskiej, która dla części osób była zupełnie nieznana.  Kilku uczestników otrzymało ode mnie płyty z prezentacją    o zbrodni ponarskiej oraz broszury pt. PONARY – miejsce „ludzkiej rzeźni”. To tutaj udzieliłam wywiadu Pani Danucie Skalskiej z Radia Katowice, który był emitowany  w czasie audycji „Lwowska Fala”. Tutaj również dowiedziałam się   o mającym się odbyć za 2 tygodnie XVIII Światowym Zjeździe Kresowian na Jasnej Górze, na który zostałam zaproszona przez Rzeczniczkę Światowego Kongresu Kresowian – Panią Danutę Skalską.
Opowieści o Kresach dr Tomasza Kuby Kozłowskiego ( z Domu Spotkań z Historią) można byłoby słuchać bez końca. Mamy nadzieję, że będą kiedyś dostępne w wersji drukowanej, ubogacone mnóstwem fotografii. 

Ponieważ  Konferencja odbywała się w czasie EURO 2012, z ciekawością wysłuchaliśmy opowieści Pana  Mieczysława Dobkowskiego  o początkach piłki nożnej na Ziemiach Polskich i obejrzeli stare fotografie.

Zobacz zdjęcia w naszej galerii.
alt

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !