11 lipca w siedzibie Business Center Club w Warszawie na pl. Żelaznej Bramy 10 odbył się pokaz filmu dokumentalnego w reż. Sławomira Malinowskiego pt. „Protektorat Litwa”.
Obraz opowiada o zupełnie nieznanym okresie historii stosunków polsko-litewskich w latach 1939 – 1940. Władze ówczesnej Litwy, postawione przed dramatycznym wyborem między stalinowskim Związkiem Radzieckim i hitlerowskimi Niemcami, wybrały współpracę z nazistami i ich tajnymi służbami. Za tę współpracę Litwa płaciła Niemcom krwawą walutą: polskimi działaczami podziemnego ruchu oporu i współodpowiedzialnością za represje skierowane przeciwko Polakom. O tym, co z tego wynikło dla samej Litwy i relacji z Polską opowiada film, w oparciu o wypowiedzi polskich naukowców i nieznane do tej pory dokumenty z archiwów kilku krajów.

„Protektorat Litwa” już na etapie produkcji wywołał gniewne reakcje strony litewskiej, która potraktowała go jako próbę ugodzenia w jej interesy. Taki odbiór filmu to głęboko błędne podejście. Twórcy nie mieli i nie mają zamiaru jątrzenia przemilczanych ran, chcieli tylko pokazać do tej pory nieznane fragmenty historii Litwy i Polski wierząc, że poznanie prawdy będzie służyć lepszemu zrozumieniu obu narodów.

Po projekcji odbyła się ożywiona dyskusja z reżyserem. Sławomir Malinowski spotkał się z zarzutami przede wszystkim o inspirację książką rosyjskiego historyka Aleksandra Diukowa o tym samym tytule. W opinii dyskutantów miał to być koronny dowód na to, że film jest rosyjską inspiracją. Było to powtórzenie argumentów, które swego czasu, jeszcze w trakcie pracy nad filmem sformułował główny litewski portal internetowy Delphi.lt, posługując się zresztą dość pokrętną i nieprawdziwą
narracją.

Sławomir Malinowski zwracał uwagę, że wiodącym rozmówcą w filmie był polski uczony dr hab.Jarosław Wołkonowski, zaś Aleksander Diukow pojawia się w filmie jedynie przez około 1,5 minuty. Materiały, do których samodzielnie dotarła ekipa filmowa razem z historykiem dr. Michałem Glockiem, znajdowały się w Litewskim Archiwum Państwowym i rosyjskie źródła w ogóle o nich nie wspominają, jak również z nich nie korzystały.

Dyskutanci doszli do wniosków, że należy dalej badać wzajemne relacje polsko – litewskie, nie omijając niewygodnych tematów, bo to najlepiej posłuży wzajemnemu zrozumieniu i obiektywnemu ocenianiu naszej trudnej historii.

Linki do ściągnięcia filmu i wywiadu Sławomira Malinowskiego o filmie

https://www.youtube.com/watch?v=AFDz4qBDKa8

https://www.youtube.com/watch?v=KZDyJ-NFCyk

{youtube}
https://www.youtube.com/watch?v=KZDyJ-NFCyk{/youtube}


Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !