Wileński Kaziuk we wrzeszczańskim stylu 2011 w Gdańsku

W dniu 04.03. 2011 r odbył się już po raz szósty Wileński Kaziuk w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Manifestu Połanieckich.  Obecna Dyrektor – Pani Małgorzata Hinc podtrzymuje  tradycję, którą rozpoczął przed kilkoma laty emerytowany już dyrektor Pan Jan Kucucha. To on przed laty zachęcił Pana Włodzimierza Votkę do grania i śpiewania wileńskich piosenek i przyśpiewek z akompaniamentem akordeonu. Niektóre piosenki, czy refreny próbowaliśmy śpiewać wspólnie. Teraz już uczestnicy Kaziuków nie wyobrażają sobie spotkania bez występów Pana Włodka, które w tym roku przeplatały się z barwnymi opowieściami Pana Piotra Błażewicza o obchodach Kaziuków przed wojną w Wilnie, o kulturze, sztuce, literaturze w przedwojennym Wilnie. Wszystko to było ubogacone wystawą fotograficzną przygotowaną przez pana Piotra. Nie obyło się bez tradycyjnego już konkursu ze znajomości słów i zwrotów wileńskich, których już nie zna młodsze pokolenie. Najwięcej nagród-upominków zdobyła nasza koleżanka Irena Perchel, której gratulujemy. Pan Przemysław Namsołek      z TMWiZW udostępnił nam przedwojenne numery Tygodnika Ilustrowanego, gdzie opisane  były Wileńskie  Kaziuki. Zaprosił nas także, na czwartek 17 marca br, godz. 16.00 do Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Wrzeszczu, Al. Hallera 14 na pierwsze z cyklu spotkań  pt „Kino Wileńskie”.
Drugą część spotkania stanowiło, przy ciekawych rozmowach,  zjadanie przysmaków wileńskich, które przygotowały Panie – pracowniczki biblioteki i ich przyjaciele. Długi stół uginał się pod talerzami chrustów, kanapeczek, chleba z masłem posypanego czarnuszką, pierników Kaziukowych, innych ciasteczek i słodyczy. Kwas chlebowy miał znacznie większe powodzenie u wszystkich uczestników spotkania niż kawa i herbata. Już wszyscy bywalcy czekają na kolejne spotkanie, ale nie mogą za bardzo zachęcać  nowych gości, bo ta gościnna dla Wilniuków  Biblioteka nie pomieści znacznie większej liczby uczestników.

Msza św. w intencji Wilniuków

W  dniu 8.03.2011 o godz. 12.00 Ks. Prałat Stanisław Bogdanowicz odprawił mszę św. w Bazylice Mariackiej     w Gdańsku w intencji wszystkich Wilniuków, zarówno żyjących (tu na Wybrzeżu i na Wileńszczyźnie), jak i zmarłych.  Już tradycyjnie tę  mszę św. zamawianą przez Pomorski Oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej odprawia ks. prałat, który ma również korzenie Kresowe. Serdeczne powitanie przybyłych gości,  wszystkich Kresowiaków oraz parafian rozpoczęło uroczystą mszę św.,  w czasie której czytania lekcji oraz modlitwę wiernych prowadzili członkowie Towarzystwa. Dwie z intencji przypadły mnie – 3. Módlmy się szczególnie gorąco za spoczywających na kresowych cmentarzach, w Ponarach, obrońców Ziemi Wileńskiej i naszej kochanej Ojczyzny, kierując nasze myśli ku płycie na Rossie z napisem „Matka i serce syna”, by cieszyli się życiem wiecznym w krainie zbawionych.  4. Módlmy się o dobrą współpracę narodów polskiego i litewskiego, aby za wstawiennictwem świętego Kazimierza i Matki Boskiej Ostrobramskiej były wzorem dla wspólnoty europejskiej. Oby modlitwy te zostały wysłuchane.
Po mszy św. Pan Józef Szyłejko  –  Prezes Zarządu Głównego TMWiZW z Torunia,  po krótkim przemówieniu, oraz  Pan Przemysław  Namsołek –  Wiceprezes Zarządu Oddziału Pomorskiego TMWiZW wręczyli ks. Prałatowi Medal Pamiątkowy, który został wybity z okazji 20-lecia Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Po zakończeniu uroczystości w Bazylice uczestnicy oblegali ustawione przed nią 2 stoiska kaziukowe z palmami wileńskimi, sercami kaziukowymi, obwarzankami smorgońskimi, chlebem wileńskim i wędlinami kresowymi oraz kwasem chlebowym. Nie zabrakło również  nieocenionego dla naszego środowiska Pana Krzysztofa Jankowskiego z Olsztyna z małym stoiskiem z książkami i prasą kresową oraz Pani z nagraniami piosenek kresowych.
Szkoda, że w obu uroczystościach brało udział niewielu młodych ludzi. Czyżby nasze pokolenie nie potrafiło zainteresować ich sprawami kresowymi?

Maria Wieloch
 Prezes Stow. Rodzina Ponarska i członek TMWiZW
Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !