Kontakt

Stowarzyszenie Rodzina Ponarska

Adres:
Dolna Brama 8
80-821 Gdańsk

tel. +48 691 355 426
https://ponary.pl
http://rodzinaponarska.pl
kontakt mailowy: kontakt@ponary.pl

NIP: PL 5842513369
REGON: 193000303
KRS: 0000121575

Wesprzyj Nas Dotacją:
Nr konta :
PKO BP O/Gdańsk

70 1020 1811 0000 0402 0072 4773

alt