Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej w Szczytnie, Parafii św. Brata Alberta oraz Koła Młodych Miłośników Kresów ZS nr 3 w Szczytnie w dniu 21 października 2019 r. uczestniczyłam w sesji historycznej pt.:  Ponary – Zapomniana Golgota Wschodu.

Inicjatorką spotkania był Pani Janina Surgał – prezes TPZW-N. W organizację zaangażowało się wiele osób. Została przygotowana Wystawa pt. Wileńska Golgota”, młodzież licealna          z Opiekunką Koła przygotowała ciekawy program pt. Pamięć w poezji i pieśni.  Członkowie Towarzystwa zadbali o smaczny poczęstunek dla wszystkich uczestników. Spotkanie odbyło się w Sali Domu Parafialnego, a ksiądz proboszcz Lech Lachowicz był aktywnym uczestnikiem.  Licznie, poza członkami Towarzystwa przybyli na spotkanie mieszkańcy Szczytna, przedstawiciele Samorządu i Urzędu Miasta. Młodzież szkolna stanowiła 1/3 wszystkich uczestników. Nie zabrakło przedstawicieli tygodnika „Gość Niedzielny” i „Kurka Mazurskiego”, których relacje ze spotkania znalazły się w czasopismach. Dzięki nim większa liczba osób dowiedziała się o mało znanej zbrodni ludobójstwa na Kresach dawnej II Rzeczypospolitej Polskiej.

Po moich wystąpieniach nt. zbrodni ponarskiej i 25-lecia Stowarzyszenia Rodzina Ponarska odpowiadałam na pytania zainteresowanych osób. Większość z nich otrzymała broszury pt. Ponary – miejsce „ludzkiej rzeźni” autorstwa Piotra Niwińskiego oraz opowiadanie „Ponary” – Andrzeja Chodackiego.  Kilka książek dotyczących zbrodni ponarskiej trafiło do Księdza Proboszcza i Dyrekcji Liceum. Dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza Wystawa Ponarska była jeszcze oglądana przez Parafian przez pewien czas.

Ciekawy był głos Księdza Proboszcza który, jak się okazało ma korzenie wileńskie i już jako dziecko słyszał o Ponarach. Z radością przyjęliśmy wszyscy obietnicę Księdza Lecha, że następny Głaz w otoczeniu Kościoła św. Brata Alberta będzie poświęcony Ponarom. Wtedy też najprawdopodobniej dojdzie do spotkania poświęconego zbrodni ponarskiej ze wszystkimi uczniami Liceum w Szczytnie, czym zainteresowana jest dyrekcja liceum.

Pod koniec  spotkania zostałam obdarowana przez organizatorów kwiatami i upominkami (pamiątki Miasta Szczytno) oraz ciekawą książką – przez Księdza Proboszcza.

Maria Wieloch

 

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !