Polskość Kresów Wschodnich – Kazimierz Frąckiewicz

Polskość Kresów Wschodnich

Książka składa się ze wstępu i czterech rozdziałów merytorycznych: historycznego, politycznego, politologicznego i geopolityczno-cywilizacyjnego. Analizuje cywilizacyjny wymiar starcia Polski z Rosją na przestrzeni ostatnich dwustu lat, wskazuje metody walki Rosjan z polskością Kresów Wschodnich i skutki tej wojny dla nas po okresie zaborów i później. W rozdziale politycznym ukazuje stosunek polityków obozu narodowego do polskiej spuścizny cywilizacyjnej na Kresach Wschodnich, przypomina program restytucji państwa w granicach przedrozbiorowych sformułowany przez
Joachima Bartoszewicza i jego różnice od innych programów związania Kresów Wschodnich z Polską.
Następnie książka analizuje źródła negacjonizmu polskości Kresów Wschodnich, która to koncepcja, wobec zacierania się w pamięci narodowej obrazu dawnych Ziem Wschodnich, staje się obecnie coraz popularniejsza, a której skutki wydają się dalekosiężne, łącznie z utratą tożsamości narodowej i państwowości. Autor wskazuje sposób obrony przed tymi zjawiskami, co winno rozpocząć się od zdemaskowania źródeł koncepcji negacjonizmu polskości Kresów Wschodnich a następnie podążaniem w kierunku budowy państwa cywilizacyjnego, jak to proponowali u progu niepodległości Joachim Bartoszewicz, Władysław Studnicki, a poniekąd także Roman Dmowski i Jan Ludwik Popławski.

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !