Bochnia. Pamiątka Zbrodni Ponarskiej

Na cmentarzu św. Rozalii, po prawej stronie od wejścia, stanie blisko dwumetrowy granitowy obelisk z tablicą pamiątkową, ufundowaną przez Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska”. Tablicę wykonał Janusz Kowalewski, właściciel Zakładu Kamieniarskiego „Granit” w Olsztynie. Na tablicy z czarnego granitu Indian Black, o wymiarach 113 cm x 70 cm, znajdują się trzy stylizowane krzyże wileńskie, pod którymi umieszczono napis: PAMIĘCI TYSIĘCY POLAKÓW/KTÓRZY SŁUŻĄC OJCZYŹNIE/PONIEŚLI ŚMIERĆ MĘCZEŃSKĄ/W PONARACH K. WILNA/W LATACH 1941-1944. MIASTO BOCHNIA. STOWARZYSZENIE „RODZINA PONARSKA”.

Zapraszamy na relację :

bochnia.pl

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !