Nagroda dla Rodziny Ponarskiej

O Gali Strażnik Pamięci 2017.
W dniu ósmego listopada 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala nagrody STRAŻNIK PAMIĘCI 2017.

Nominowanymi do Nagrody Strażnik Pamięci 2017 w 3 kategoriach byli:

Kategoria TWÓRCA:

Instytut Pamięci Narodowej i twórcy filmu „Niezwyciężeni” Alina Czerniakowska Prof. Mikołaj Iwanow Jarosław Marek Rymkiewicz Jan Sadkiewicz

Kategoria INSTYTUCJA:

Kancelaria Prawna Lecha Obary Stowarzyszenie Ofiar Obławy Augustowskiej Stowarzyszenie Rodzina Ponarska Organizatorzy akcji „Różaniec do granic” Fundacja Łączka i Tadeusz Płużański

Kategoria MECENAS:

Fundacja PGNiG Maciej Radziwiłł

 

Powiedziano o nas:
Nominowani i laureaci nagrody Strażnik Pamięci 2017 to ludzie, którzy dbają o to, żeby nasza historia wychodziła poza ramy podręczników i prac naukowych.
Tygodnik „Do Rzeczy” już po raz piąty uhonorował osoby i instytucje w szczególny sposób dbające o odnowienie, przechowanie lub przywrócenie pamięci o ważnych wydarzeniach z przeszłości Polski.
Gości zgromadzonych na gali oficjalnie powitał Michał M. Lisiecki, prezes PMPG Polskie Media: – Witając Państwa na dzisiejszym Strażniku Pamięci, chciałbym powitać Was podziękowaniami. Podziękowaniami skierowanymi do każdego z Was, kto cytując słowa Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego: „Biało-czerwoną nosi godnie i wysoko” – dbając o polskie dobro, polską tradycje i polską tożsamość.
List do uczestników gali Strażnik Pamięci skierował też prezydent Polski Andrzej Duda. Podziękował on organizatorom, a przede wszystkim nominowanym i laureatom. „Tworzą Państwo elitarne grono patriotów” – wskazał w liście prezydent.

Redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” Paweł Lisicki inaugurując galę powiedział: – Mam przyjemność zajmowania się polską historią od wielu lat. Redagowanie tygodnika „Do Rzeczy” jest bardzo przyjemne. Rzeczą bardzo przyjemną jest również obserwowanie sporów historycznych, bo Polacy nie tylko czczą, stawiają pomniki, ale też i potwornie się kłócą. Ale dlaczego się o Polskę kłócimy? Bo jest Ona dla nas potwornie ważna. Te spory znajdują wyraz zarówno w naszym miesięczniku, tygodniku, jak i podczas obrad kapituły nagrody Strażnik Pamięci. Po 5 latach od kiedy wręczamy naszą nagrodę mam takie marzenie, żeby to nasze rozumienie historii docierało też na zewnątrz.

Nagroda STRAŻNIK PAMIĘCI jest przyznawana w trzech kategoriach.
W kategorii TWÓRCA wyróżnienie może otrzymać osoba lub osoby fizyczne, które przyczyniają się do odnowienia pamięci. W kategorii INSTYTUCJA tytuł Strażnika Pamięci mogą otrzymać muzea, stowarzyszenia, fundacje, organizacje nowo powołane lub te, które w minionym roku podjęły nowe inicjatywy służące realizacji celów konkursu. W kategorii MECENAS nagrodę otrzymuje podmiot publiczny lub komercyjny, który w szczególny sposób materialnie wspiera dbałość o pamięć historyczną.
Partnerami strategicznymi piątej edycji konkursu Strażnik Pamięci są PKN Orlen i Energa. Partnerem głównym jest PGNiG. Partnerem wydarzenia jest Lotto, a mecenasem – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.
Konkurs Strażnik Pamięci odbywa się od 2013 r. Laureatami pierwszej edycji zostali twórcy serialu „Czas Honoru”, instytucje zaangażowane w projekt poszukiwań i identyfikacji ofiar komunizmu pochowanych na „Łączce” oraz Bank Zachodni WBK. W drugiej edycji nagrodzono prof. Andrzeja Nowaka, portal Polskieradio.pl oraz firmę Tauron Polska Energia – za wkład w realizację filmu Jack Strong. W 2015 r. nagrody odebrali Dariusz Malejonek za projekt „Panny Wyklęte”, Reduta Dobrego Imienia oraz Artur Nowakowski i Bogdan Kaczmarek – sponsorzy Masztu Wolności na Rondzie Zgrupowania AK Radosław w Warszawie.
W czwartej edycji konkursu Strażnikami Pamięci zostali uhonorowani twórcy filmu „Wołyń”, Stowarzyszenie Memoriał oraz PWPW.
/ Źródło: DoRzeczy.pl
Laureaci nagrody Strażnik Pamięci 2017 w kategorii MECENAS: Fundacja PGNiG oraz Maciej Radziwiłł
W laudacji na cześć Macieja Radziwiłła red. Łukasz Warzecha powiedział: – Nasz Laureat przez lata gromadził pamiątki przeszłości swojego rodu, która zarazem jest naszą wspólną przeszłością, przeszłością I Rzeczypospolitej, należy więc do nas wszystkich, dla których historia naszej pierwszej republiki jest ważna. To również świadczy o szczególności i wyjątkowości Laureata: niewiele jest osób, które, ocalając pamiątki rodzinne, w tak dużym stopniu ocalają zarazem materialne świadectwa historii I Rzeczypospolitej, jej wielkości, wspaniałości, ale także – co ogromnie dziś ważne – różnorodności.
Laureat nagrody Strażnik Pamięci 2017 w kategorii INSTYTUCJA: Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska”
– Jest grupa Polaków, która od lat walczy o to by pamięć o Ponarach trwała. Ludzie ci regularnie jeżdżą na miejsce zbrodni, wydają książki, prowadzą badania. Modlą się i zapalają lampki na bezimiennych mogiłach. To Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska”, grupujące potomków naszych zgładzonych pod Wilnem rodaków. To dzieci zamordowanych. Dzieci tęskniące za swoimi utraconymi rodzicami – powiedział w laudacji na cześć Stowarzyszenia red. Piotr Zychowicz, zastępca red. naczelnego tygodnika „Do Rzeczy”.
Łukasz Warzecha Konto
Karol Gac


Laureaci gali
– Z wdzięcznością i uznaniem myślę o Państwa staraniach na rzecz popularyzacji wiedzy o kulturze i najnowszych dziejach Polski, na rzecz przywracania i uzupełniania pamięci historycznej Polaków, a pośrednio także innych narodów. Uważam, że w ten sposób włączają się Państwo w proces naprawy Rzeczypospolitej – w zmiany, których szczególnie ważnym elementem jest odradzanie się postaw patriotycznych, obywatelskich i wspólnotowych – napisał w liście skierowanym do uczestników gali Prezydent Andrzej Duda.

Nagrody Strażnik Pamięci 2017 wręczone Do Rzeczy
/ Źródło: DoRzeczy
Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska” laureatem nagrody Strażnik Pamięci w kategorii „Instytucja”. Warto przypomnieć, że jeden z etapów zbrodni w Ponarach opisał Józef Mackiewicz w „Nie trzeba głośno mówić”.
Laudację na cześć Jarosława Marka Rymkiewicza wygłosił red. Piotr Gociek: – Bez pamięci nie istniałaby ani żadna teraźniejszość, ani też żadna przyszłość” będzie tłumaczył poeta. „Gdyby nie pamięć, nie mielibyśmy żadnego języka, którym moglibyśmy porozumiewać się ze światem, rozpoznawać świat – a więc nie mielibyśmy żadnego świata”. „Bez pamięci nie istniałaby ani żadna teraźniejszość, ani też żadna przyszłość”. Takie słowa mogły paść tylko z ust prawdziwego Strażnika Pamięci. Przedstawiam państwu tego poetę, tego strażnika. Przedstawiam państwu cały świat. Ten świat zowie się Jarosław Marek Rymkiewicz – laureat Nagrody Strażnik Pamięci 2017 w kategorii „Twórca”.
Głos na koniec gali zabrał marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
Honorowym patronem gali Strażnik Pamięci 2017 był marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Marek Kuchciński. Współorganizatorami wydarzenia były: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz Zamek Królewski w Warszawie.
Sponsorami – partnerami strategicznymi projektu Strażnik Pamięci 2017 są PKN Orlen oraz Energa. Partnerem głównym – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Mecenasem wydarzenia jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Partnerami Strażnika pamięci 2017 są również Lotto, PZU, Poczta Polska, Gaz System oraz Fundacja Książąt Lubomirskich.

Poniżej prezentujemy treść listu Prezydenta RP:

Szanowni Laureaci!
Szanowni Członkowie Kapituły!

Drodzy Państwo!
Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim tegorocznym nominowanym, a w sposób szczególny laureatom Nagrody Strażnik Pamięci. Tworzą Państwo elitarne grono patriotów, którzy, zafascynowani historią naszej Ojczyzny, rozumieją i – jestem o tym przekonany – głęboko przeżywają niezmiernie ważne zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecną rzeczywistością społeczną Polski i Europy. Sądzę, że obok wiedzy, talentu i energii, z jaką Państwo działają, to właśnie owa pasja jest najistotniejszym i najcenniejszym wyróżnikiem Państwa dokonań. To ona sprawia, że Państwa postawa osobista, praca społeczna, naukowa i dokumentacyjna lub też twórczość artystyczna wywierają na nas tak silny wpływ.
Z wdzięcznością i uznaniem myślę o Państwa staraniach na rzecz popularyzacji wiedzy o kulturze i najnowszych dziejach Polski, na rzecz przywracania i uzupełniania pamięci historycznej Polaków, a pośrednio także innych narodów. Uważam, że w ten sposób włączają się Państwo w proces naprawy Rzeczypospolitej – w zmiany, których szczególnie ważnym elementem jest odradzanie się postaw patriotycznych, obywatelskich i wspólnotowych. Przyczyniają się Państwo do umacniania świadomości narodowej opartej przede wszystkim na rzetelnej wiedzy, zakorzenionej w autentycznych polskich tradycjach i naszym rodzimym kodzie kulturowym.
Dzisiaj ów proces jest niekwestionowanym, powszechnie obserwowanym faktem. Jednak pamiętamy czas, gdy było inaczej, gdy dominujące ośrodki opiniotwórcze w naszym kraju głosiły swoiście interpretowaną, przystosowaną do polskich realiów doktrynę końca historii. Gdy względnie nielicznych, czasem osamotnionych strażników pamięci o ważnych epizodach polskiej historii traktowano w najlepszym razie z pobłażaniem, a nierzadko wręcz z wrogością. Warto zauważyć, że nie była to sytuacja bez precedensu.
Zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości oraz przyszłoroczne obchody jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości będą okazją, aby przypomnieć trudne realia społeczno-polityczne, z którymi u progu XX wieku zmagali się najbardziej oddani szermierze sprawy polskiej. A więc ci, którym mówiono, że są stumanieni, ci, którym nie wierzono, że chcieć to móc. Ich determinacja, odwaga, miłość Ojczyzny, przywiązanie do dziedzictwa polskości i gotowość do jego obrony do dzisiaj pozostają wspaniałym źródłem inspiracji dla kontynuatorów ich dzieła – wśród których laureaci Nagrody Strażnik Pamięci i nominowani do niej zajmują poczesne miejsce.
Raz jeszcze gratulując prestiżowego wyróżnienia życzę Państwu wytrwałości i satysfakcji z efektów Państwa działań. Dziękuję również Wysokiej Kapitule i organizatorom dzisiejszej uroczystości. Przyjmijcie Państwo wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Nagrody Strażnik Pamięci 2017 wręczone Do Rzeczy

Ostatnie zdjęcia – Anna Bach, Maria Wieloch.

Po otrzymaniu przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska nagrody Strażnik Pamięci 2017 w dniu 08.11. 2017 otrzymaliśmy wiele gratulacji:

Serdecznie gratuluję Pani otrzymania zaszczytnej nagrody Strażnik Pamięci, to bardzo ważne dla państwa i dla Polski – pozwala podtrzymać pamięć o Ponarach i przebić się do świadomości ludzi także w Polsce. 
Z wyrazami najgłębszego szacunku.
Urszula Doroszewska
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej


Gratuluję niezmiernie tego wyróżnienia.
Pozdrawiam serdecznie
Jan Ambroziak MKiDN

Wielkie gratulacje.
Cieszę się niezmiernie, że Pani i Stowarzyszenia działania tak konsekwentne i systematyczne od lat nie tylko przywracając do społecznej pamięci prawdę o przerażającej zbrodni dokonanej w ponarskim lesie, ale jeszcze budują mosty pamięci miedzy Polakami w Koronie i na Liwie oraz Polakami i środowiskami litewskimi i żydowskimi na Wileńszczyźnie. Jesteście prawdziwymi, wiernymi i co najważniejsze aktywnymi Strażnikami Pamięci o Ponarach.
Czy można oddać głębszy hołd bestialsko zamordowanemu Ojcu niż głosić światu tak trudną i dla wielu do dziś niewygodną prawdę? To największa wdzięczność i najpełniejsza modlitwa.
Dobrze się stało, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych mógł aktywnie wesprzeć inicjatywy Stowarzyszenia Rodzina Ponarska.
Z wyrazami głębokiego szacunku
Jan Sroka Radca Szefa Urzędu, Departament Uroczystości, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Serdecznie gratuluję nagrody i życzę wielu lat owocnej działalności
Łączę pozdrowienia
Piotr Chojnacki Dział Wydawnictw IPN Warszawa

Przede wszystkim gratulacje!!! To wielkie i znaczące wyróżnienie i sama Pani doskonale wie jak zasłużone. Choć nieco spóźnione - przyznaję.
Pozdrawiam serdecznie Piotr Niwiński - IPN/UG


W imieniu Fundacji Kresy-Syberia, gratuluję Stowarzyszeniu za wielce zasłużone uznanie jako Strażnika Pamięci 2017. Nasz fundacja miała podobny zaszczyt kilka lat temu.
Pozdrawiam serdecznie, Stefan Wiśniowski

MOJE NAJSERDECZNIEJSZE GRATULACJE.
Z POWAŻANIEM
JÓZEF WIERZBA

Z jednego numeru Kuriera Wileńskiego dowiedziałem się - jakoś mi to pewnie przeleciało, że nie dostrzegłem informacji z Polski - o tytule strażnika pamięci dla stowarzyszenia. Gratuluję.
zbychu

Gratulacje przede wszystkim dla Pani owocnych wysiłków. Oglądaliśmy na żywo całą transmisję. Wielka radość dla nas i satysfakcja! To niesamowite, ile dla pamięci Ponar w ostatnich paru latach zostało zrobione. Dziękujemy !!! Z pozdrowieniem
Alicja I Zbigniew Kowalczykowie

Ogromnie się cieszymy i jesteśmy dumni z przyznania naszemu Stowarzyszeniu nagrody Strażnik Pamięci. To dzięki Pani i osobom działającym w Stowarzyszeniu możliwe było dostąpienie tego zaszczytu. Ogromnie jesteśmy wdzięczni Pani za działanie na rzecz Stowarzyszenia.
Ze wzruszeniem oglądaliśmy transmisję z uroczystości i przebieg całego wydarzenia w internecie.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i życzymy dużo zdrowia i sił w kontynuacji dzieła dla nas wszystkich tak ważnego.
Małgorzata Jenta-Dmitruk z rodziną

Serdeczne gratulacje.
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof


Gratuluję i pozdrawiam serdecznie
Alicja Wrzosek

Dziękuję - oglądałam program TV - dzięki Tobie w Warszawie (po królewsku) wybrzmiały PONARY!
Ściskam i pozdrawiam,
Zosia

Serdecznie gratuluję odbioru tak cennej nagrody dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia-należała się!
Tadeusz Sokołowski

Super! Bardzo Wam kibicowałam. Gratulacje.
Małgorzata Odyniec Gdański Klub Gazety Polskiej Gdańsk II

Gratuluję i bbb się cieszę Alina z rodziną


Gratulujemy z całego serca!
Robisz wraz ze swoimi ludźmi wielką robotę przywracając pamięć o Ponarach.
Należała Wam się ta nagroda jak mało komu, z kresowymi serdecznościami
 Danka i Jasiek Skalscy (Światowy Kongres Kresowian)


Gratulacje, przede wszystkim Tobie Marysiu, dzięki Twojemu zaangażowaniu, uporze i poświęceniu mamy widoczne efekty. Powoli przebijamy się do świadomości Polaków. Tak trzymać. Pozdrawiam
Tadeusz K

Gratuluję najserdeczniej wspaniałej nagrody STRAŻNIKA PAMIĘCI 2017
Nikt z członków tego Stowarzyszenia nie troszczy się o tę PAMIĘĆ BARDZIEJ niż - Wy Kochane Panie -
Ściskam gorąco Obie nagrodzone!!!!
Zosia K
Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !