Odeszła od nas Koleżanka Alina Kistowska

W dniu 01.03.2017 zmarła nasza droga Koleżanka Alina – Wilnianka, która była jedną z osób zakładających Stowarzyszenie Rodzina
Ponarska. Przeżyła pięknie 83 lata. Pogrzeb odbył się w dniu 6.03. w Kartuzach. W kościele parafialnym pw. Św. Kazimierza żegnała
ją ogromna grupa młodzieży z Pocztem Sztandarowym z I LO (ZSO) z dyrekcją, gronem pedagogicznym, dużą grupą sąsiadów i przyjaciół.
Była też delegacja naszego stowarzyszenia. Mszę św. koncelebrowało dwóch kapłanów, Jej dawnych wychowanków. Przez większość kadencji
była członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Była bardzo oddana sprawie ponarskiej, ponieważ w Ponarach zostali zamordowani jej
Krewni i Chrzestna Matka z mężem – harcerze, żołnierze AK. W 2013 r uczestniczyła w odsłanianiu Pomnika Ponarskiego w Szymbarku na
Kaszubach, gdzie przeżyła 60 lat.
W Kartuzach rozpoczęła naukę w klasie VIII. Tu spotkała się z nauczycielami z Wileńszczyzny oraz serdecznymi propagatorami
kaszubszczyzny. Jej syn Piotr jest już Kaszubem. Na studia historyczne wybrała Łódź, gdzie spędziła również pierwsze 2 lata po
opuszczeniu Wilna. Potem w Warszawie ukończyła studia eksternistycznie w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej.
Całe życie poświęciła młodzieży ucząc historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich w Dzierżążnie i Kartuzach.
Organizowała olimpiady historyczne, wycieczki i obozy wędrowne, cały czas przekazując młodzieży prawdziwą historię Polski. O tym
jak potrafiła zainteresować uczniów prawdziwą historią wspominali w Szymbarku po kilkudziesięciu latach jej uczniowie – kapłan –
Proboszcz Parafii w Szymbarku i wielki społecznik, przedsiębiorca Daniel Czapiewski. Trochę zajmowała się też dziennikarstwem pisząc
do Gazety Kartuskiej i Rozmaitości Wileńskich. Czynnie pracowała w szkolnictwie przez 44 lata – do 2000 r.
Alinko, my,Twoi wychowankowie i przyjaciele z Kaszub będziemy o Tobie pamiętali. Do zobaczenia!

Maria Wieloch
Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska
 {jcomments off}

alt

alt

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !