Relacja z uroczystości ponarskich w Warszawie z dniach 10 i 11.05.2013

W tym roku Uroczystości Ponarskie w Warszawie  odbyły się w trzech miejscach w ciągu dwóch dni.

 W piątek 10 maja o godz. 18-tej została odprawiona Msza św. intencji Ofiar Zbrodni Ponarskiej w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie. Mszę św. koncelebrowali Ks. Komandor Janusz Bąk – delegat Biskupa Polowego WP dr Józefa Guzdka oraz Proboszcz tutejszej Parafii – Ks. Zygmunt Robert Berdychowski. Przed Mszą św. Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” przybliżyła wiernym tragedię Zbrodni Ponarskiej, przytaczając między innymi słowa z ostatniego grypsu przywódcy młodzieży ze Związku Wolnych Polaków i  Ich testament, świadczące o ogromnym przywiązaniu do miłości Boga, Ojczyzny i Honoru. Homilię wygłosił Ks. Komandor Bąk, Wartę  Honorową pełnili Członkowie Międzynarodowego Motorowego Rajdu Katyńskiego, którzy co roku odwiedzają Kwaterę Polską  w Ponarach. Mszę św. uświetnił Chór Parafialny „Sursum Corda” pod dyrekcją Pani Emilii Melon.
Po Mszy św. udaliśmy się do dolnego kościoła na otwarcie Wystawy Fotograficznej pt. „Zbrodnia Ponarska” przygotowanej na podstawie materiałów Stowarzyszenia przez Panią  Agnieszkę Hałaburdzin-Rutkowską, przy wsparciu Barbary i Macieja Witkowskich.   
A przyjaciele pełnili dyżury w czasie otwarcia Wystawy. Chociaż wystawa ta czynna była tylko 4 dni, cieszyła się dużym zainteresowaniem, w tym również osób z zagranicy. Będzie ona udostępniana osobom/instytucjom zainteresowanym tym tematem. Trafi również do Katedry Polowej Wojska Polskiego.

    W sobotę 11.05 o godz. 11-tej w Muzeum Niepodległości rozpoczęła się kilkugodzinna sesja poświęcona Zbrodni Ponarskiej, którą, po powitaniu zebranych przez zastępcę Dyrektora Panią Jolantę Dąbek   rozpoczął wspaniały aktor – nasz przyjaciel – Pan Henryk Boukołowski odczytując treść grypsu jednej z Ofiar, napisanego do Żony i Dzieci z więzienia na Łukiszkach oraz wiersz o Ponarach Kazimierza J. Węgrzyna.  
O zbrodni ponarskiej i działalności naszego Stowarzyszenia mówiła Maria Wieloch, a o sytuacji politycznej na Wileńszczyźnie w okresie przedwojennym i w czasie wojny – Pan Grzegorz Hanula, pracownik Muzeum Powstania Warszawskiego. Następnie Pani Barbara Witkowska odczytała list od Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. Druga część sesji była poświęcona życiu i działalności śp. Heleny Pasierbskiej – „Strażniczki Ponar”, która znaczną część życia poświęciła ujawnianiu zbrodni ponarskiej, oraz była założycielką     i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”.  Sylwetkę śp. Heleny przedstawił syn – Andrzej Pasierbski. Duże wrażenie na zebranych zrobiło wysłuchanie pięknie czytanych przez Pana Henryka Boukołowskiego tekstów  relacji z czasu wojny  w Wilnie Renaty Buśko (której stan zdrowia nie pozwolił na przyjazd do Warszawy) oraz kilku wierszy Ofiar zbrodni (między innymi wydrapany na ścianie celi więzienia przez Zosię S.), czy Testamentu Młodych ze Związku Wolnych Polaków. Refleksyjne teksty były przeplatane pięknymi dźwiękami harfy w wykonaniu Pani Barbary Witkowskiej (Filharmonia Narodowa), Członka naszego Stowarzyszenia i głównego organizatora tegorocznych uroczystości w Warszawie. W tym miejscu wyrażam ogromną wdzięczność Dyrektorowi Muzeum Niepodległości Panu doktorowi Tadeuszowi Skoczkowi ze Współpracownikami za włączenie się w organizację sesji i udostepnienie sali. Już jest pewne, że współpraca między Muzeum Niepodległości  a Stowarzyszeniem „Rodzina Ponarska” będzie się zacieśniała. Uczestnicy sesji mogli zapoznać się z literaturą  dotyczącą zbrodni ponarskiej, a wśród nich także litewskiej wersji Dziennika K. Sakowicza, wydanej w 2012  w Wilnie. W obszernym wstępie jest mowa nie o mordowanych Polakach, ale o mieszkańcach Litwy, oraz przeważnie nie  o strzelcach ponarskich, a o nazistach. Mimo przedłużenia sesji o godzinę, wszyscy czuliśmy niedosyt tego spotkania.
O godz. 20ej rozpoczęła się trzecia część tegorocznych uroczystości – na Powązkach Wojskowych przy Pomniku – Krzyżu Ponarskim. Przybył tu Poczet Sztandarowy Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego z Członkiem Zarządu Leszkiem Rysakiem, który co roku odwiedza Ponary, Ksiądz Komandor Janusz Bąk z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Prezydent Warszawy z okresu, kiedy budowany był Pomnik –Poseł Marcin Święcicki, Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN – dr Łukasz Michalski, Prezes Porozumienia Organizacji Kresowych i Członek Fundacji Pomocy Polskiej Oświacie na Litwie „Samostanowienie” – Pan Tomir Sołtan, uczestnicy sesji w Muzeum Niepodległości, Członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”, Pani Mariquita Węsławska – jedyna żyjąca osoba z Komitetu Budowy Pomnika Ponarskiego, Pan Henryk Boukołowski, Harcerze, Goście – Osoby, którym nie jest obojętna prawda o zbrodni ponarskiej. 
Po hejnale odegranym przez hejnalistę uroczystość dalej prowadził Pan Wojciech Olszański. Gości i zebranych Członków Stowarzyszenia powitała Prezes Maria Wieloch, po czym krótko przedstawiła historię zbrodni ponarskiej, następnie odczytano Apel Poległych (ten sam, który był przygotowany przez ROPWiM na uroczystości otwarcia Kwatery Polskiej w Ponarach     w dniu 20.10.2000 roku, w obecności Prezydenta Bronisława Komorowskiego, który wtedy pełnił funkcję Ministra Obrony Narodowej). Po każdym wezwaniu werblista dawał sygnał. Następnie odczytano wiele imion i nazwisk Ofiar zbrodni ponarskiej, a my w tym czasie zapalaliśmy białe i czerwone znicze, które harcerze ustawiali w pobliżu Krzyża. Kolejno głos zabrał Ksiądz Komandor Janusz Bąk,  a następnie Pani Barbara odczytała list od Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha.

Ostatnim punktem było składanie kwiatów  przez oficjalne delegacje i Rodziny. Po odegraniu hejnału przez hejnalistę i odmaszerowaniu Pocztu Sztandarowego uroczystość została zakończona. Pomimo zmęczenia i  późnej pory prawie nikt nie śpieszył się do domu, bo chcieliśmy ze sobą jeszcze porozmawiać. Jednak Gospodarze Cmentarza szykowali się do zamknięcia ostatniej bramy.

Maria Wieloch

Zobacz:
foto relacja
{jcomments on}

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !