W tym roku z powodu pandemii koronawirusa Stowarzyszenie Rodzina Ponarska musiało zrezygnować z organizacji Uroczystości Ponarskich na Wileńszczyźnie. W tej sytuacji Pan Stanisław Pieszko Prezes Fundacji Wspierającej Oświatę Polską „Samostanowienie” w Wilnie podjął się przygotowania uroczystości upamiętniających ofiary Zbrodni Ponarskiej.

W uroczystościach w Kwaterze Polskiej w Ponarach, które odbyły się w środę 23 września 2020 r., uczestniczyli posłowie na Sejm Republiki Litewskiej: Wanda Krawczonok i Czesław Olszewski z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, a także Emanuelis Zingeris, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i Władysław Teofil Bartoszewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Pani Urszula Doroszewska Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, Pani Renata Cytacka radna miasta Wilna, członkowie Związku Polaków na Litwie, przedstawiciele władz samorządowych. Warte odnotowania jest to, że po raz pierwszy na uroczystościach w Kwaterze Polskiej pojawił się, chociaż na krótko, Ambasador Izraela na Litwie Yossef Levy. Jedynym przedstawicielem Stowarzyszenia Rodzina Ponarska był wiceprezes Przemysław Namsołek. Licznie zgromadziła się młodzież z polskich szkół na Wileńszczyźnie, a wartę honorową pełnili harcerze i harcerki ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.

Uroczystości Ponarskie miały w obecnym roku trochę inny przebieg, niż w poprzednich latach. Rozpoczęły się od złożenia wieńców, wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy m.in. od Sejmu Republiki Litewskiej, reprezentowanego przez przewodniczącego Viktorasa Pranckietisa i wiceprzewodniczącego Arvydasa Nekrosiusa, od Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, oczywiście również od Stowarzyszenia Rodzina Ponarska.

Następnie Pan Stanisław Pieszko przywitał przybyłych gości, po czym rozpoczęła się msza św., koncelebrowana przez ks. Józefa Aszkiełowicza proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Butrymańcach i parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Podborzu w rejonie solecznickim oraz ks. Henryka Naumowicza proboszcza parafii pw. św. Anny w Duksztach w rejonie wileńskim. Ks. Naumowicz wygłosił jak zwykle poruszające i skłaniające do refleksji kazanie. Modlitwę wiernych przeczytał Przemysław Namsołek.

Po zakończeniu mszy św. nadszedł czas na oficjalne wystąpienia. Jako pierwszy przemówił Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, następnie głos zabrał Pan Emanuelis Zingeris. Ostatnim z przemawiających był Przemysław Namsołek, którego wystąpienie poświęcone było Zbrodni Ponarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych ofiar – członków Związku Wolnych Polaków, a także działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. Ostatnim punktem programu było odczytanie przez jednego z harcerzy wstrząsającego dokumentu – pisma dowódcy litewskiego Oddziału Specjalnego, dokonującego mordów w Ponarach, skierowanego do Komisarza SS Okręgu Wilno. W piśmie opisano „niesprawiedliwość”, jaka spotykała członków Oddziału Specjalnego, którzy nie mogli przywłaszczać sobie rzeczy należących do zamordowanych Żydów i Polaków. Ze względu na przedłużający się czas trwania uroczystości, Pan Stanisław Pieszko zrezygnował z Apelu Pamięci, który miał być przeczytany przez Przemysława Namsołka.

Po zakończeniu uroczystości Przemysław Namsołek udzielił wypowiedzi redaktorowi Walentemu Wojniłło z Wilnoteki. Doszło również do krótkiej rozmowy Pana Piotra Zgorzelskiego z Przemysławem Namsołkiem. Wicemarszałek Sejmu wyraził chęć nawiązania kontaktu ze Stowarzyszeniem Rodzina Ponarska i zaprosił przedstawicieli Stowarzyszenia do Sejmu.

Przemysław Namsołek

Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska

 

Informację o Uroczystościach w Ponarach podali:

http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/348603-stanac-w-prawdzie-tego-co-bylo-aby-moc-budowac-to-co-przed-nami-apel-pamieci-w-ponarach

http://www.wilnoteka.lt/tresc/obchody-77-rocznicy-zaglady-wilenskiego-getta-z-udzialem-wicemarszalka-sejmu-rp-piotra-zgorzel

https://wilnoteka.tvp.pl/50132923/dzien-pamieci-ofiar-holokaustu-na-litwie

 

Tekst wystąpienia

 

 

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !