Relacja z XVIII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian. Jasna Góra 1 lipca 2012

Przedstawiony poniżej program Zjazdu został zrealizowany w 100% pomimo skróconego czasu, dzięki świetnej organizacji i prowadzeniu przez Panią Danutę Skalską – Rzecznika Światowego Kongresu Kresowian.

9.30 – kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Msza św. w intencji Ojczyzny, za poległych i pomordowanych na Wschodzie; o jedność w narodzie i błogosławieństwo dla Kresowian i Dobroczyńców  w kraju i poza jego granicami. Homilię wygłosił – ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.
11.00 – Aula ks. Kordeckiego. Wejście pocztów sztandarowych. Powitanie Gości.

Wystąpienia programowe:

  • Jan Skalski – Prezes Światowego Kongresu Kresowian
  • Dr Dr Joanna i Jarosław Szarkowie – „ Kto ty jesteś…?”  O edukacji patriotycznej młodych Polaków.
  • Dr Artur Górski (PiS) – Działalność Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
  • Studio Młodych Lwowskiej Fali – Nasze Kresy – prezentacja multimedialna.
  • Porozumienie Pokoleń Kresowych – O jedność ruchu kresowego.
  • WOŁANIE Z JASNEJ GÓRY O PRAWDĘ I PAMIĘĆ NARODOWĄ.

Tutaj została wręczona przepiękna Monstrancja Księdzu Proboszczowi Katedry Lwowskiej Janowi Nikiel, którą wręczyło Małżeństwo z Kanady –  przedstawiciele Fundacji Deo et Patrae im. o. prof. Alberta Krąpca. Monstrancja ta zostało poświęcona w czasie rannej Mszy Św. i wszyscy wierni zostali Nią pobłogosławieni.

12.00 – Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Wspólnoty Polskiej, IPN, MEN i delegatów organizacji kresowych z kraju i ze świata.
Tematyka: Edukacji patriotyczna młodych Polaków. Tworzenie szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach. Wypracowanie skutecznych sposobów działania, strukturi zasad współpracy mających na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, a organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań; walka z zakłamywaniem historii szczególnie dot. drugiej wojny światowej; troska  o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów  w naszych mediach i programach szkolnych; sprawa powołania Muzeum Kresów; pomoc Polakom na Kresach.
Szkoda, że było bardzo mało czasu na wypowiedzi (5 min), ale każdy z chętnych mógł zabrać głos. Mogłam więc powiedzieć nieco o zbrodni ponarskiej (mało znanej również Kresowianom) i o działalności naszego Stowarzyszenia. Przedstawiłam efekty ciekawej edukacji  historycznej młodzieży szkolnej przez Panią Danutę Szyksznian (Honorowy Prezes ŚZŻAK, oddz. Szczecin) , co doprowadziło w końcu do powstania Pomnika Pamięci Młodzieży Wileńskiej …… w Szczecinie. Zgłosiłam wnioseko podjęcie uchwały o wprowadzeniu do podręczników szkolnych informacji o zbrodni ponarskiej.

Osoby mające wystąpienia programowe oraz kilka innych ważnych osób otrzymało ode mnie płytę z prezentacją pt.” Kto ginął w dołach ponarskich”, a niektórzy (np. Poseł Artur Górski) również broszurę pt. „PONARY – miejsce „ludzkiej rzeźni”. Rozdane wizytówki z adresem Stowarzyszenia już zaowocowały nowymi kontaktami.
13.45 – Podjęcie uchwał.
14.00 – 14.30 Koncert Jasnogórski.
Wojciech Habela – aktor scen krakowskich; Laureat Grand Prix Piosenki Lwowskiej i Lwowskiego Bałaku – Kraków 2008.Duet EWAN – laureaci Grand Prix Festiwalu Piosenki Lwowskiej – Jelenia Góra 2010.
Zespół Pieśni i Tańca z Raciborza, chór z Parafii Świętych Mateusza i Macieja z Raciborza-Brzezia pod dyr. Aleksandry Gamrot.

Szkoda, że nie mogliśmy dłużej posłuchać pięknych śpiewów i nacieszyć się widokiem tancerzy. Niewiele też było czasu na rozmowy, a tyle by się chciało powiedzieć, czy posłuchać. Pozostaje poczekać na kolejny Zjazd. Obyśmy się wszyscy spotkali za rok i każdy z nas przyjechał z jedną nową osobą, o co prosili Organizatorzy.   Kilka stoisk z książkami cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Wzbogaciłam swój księgozbiór o 2  pozycje:
1.  Joanna Wieliczka-Szarkowa – Czarna Księga Kresów.
Mam nadzieję, że w drugim wydaniu znajdzie się więcej informacji o zbrodni ponarskiej niż zdania …”W podwileńskich Ponarach w lipcu i sierpniu zabito ok. 12 tysięcy Żydów”;  „Pod Wilnem  rozstrzelano 320 Polaków oskarżonych przez Litwinów o współpracę z bolszewikami”; „Na Wileńszczyźnie współpracujący z  Niemcami  litewscy nacjonaliści zdecydowanie eliminowali Polaków ze wszystkich dziedzin życia”.  
2.  Joanna i Jarosław Szarkowie – Kocham Polskę – Historia Polski dla naszych dzieci.Na pewno warto  tę książkę podarować dzieciom i młodzieży szkolnej, która coraz mniej wiadomości z historii Polski będzie otrzymywała w szkole. Dom Wyd. Rafael,  sprzedaż www.amazonka.pl.W XVIII Światowym Zjeździe Kresowian uczestniczyło 1500 osób z kraju i zagranicy.

Maria Wieloch.

Zobacz zdjęcia w naszej galerii.
alt

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !