Zaproszenie na film pt. „Protektorat Litwa”.

11 lipca w siedzibie Business Center Club w Warszawie na pl. Żelaznej Bramy 10 odbył się pokaz filmu dokumentalnego w reż. Sławomira Malinowskiego pt. „Protektorat Litwa”.
Obraz opowiada o zupełnie nieznanym okresie historii stosunków polsko-litewskich w latach 1939 – 1940. Władze ówczesnej Litwy, postawione przed dramatycznym wyborem między stalinowskim Związkiem Radzieckim i hitlerowskimi Niemcami, wybrały współpracę z nazistami i ich tajnymi służbami. Za tę współpracę Litwa płaciła Niemcom krwawą walutą: polskimi działaczami podziemnego ruchu oporu i współodpowiedzialnością za represje skierowane przeciwko Polakom. O tym, co z tego wynikło dla samej Litwy i relacji z Polską opowiada film, w oparciu o wypowiedzi polskich naukowców i nieznane do tej pory dokumenty z archiwów kilku krajów.
Read more about Zaproszenie na film pt. „Protektorat Litwa”.