List wiosenny, uzupełnienie do sprawozdania za 2014 i Sprawozdanie za I kwartał 2015

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Rodzina Ponarska,
W dniu 21 marca br. odbyło się w Gdańsku Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia za 2014 rok. Sprawozdania merytoryczne otrzymali Państwo z listem wiosennym i listem Bożonarodzeniowym, a teraz przekazuję uzupełnienie do tego sprawozdania oraz relacje z działań w I kwartale 2015 r. wraz ze Sprawozdaniem Finansowym, które zostało złożone w terminie w Urzędzie Skarbowym w Gdańsku. Przekazuję również Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy oraz książkę Heleny Pasierbskiej z 2005 roku dodrukowanej dzięki darowiźnie Pana Romualda Mietkowskiego, naszego Członka, a przekazanej nam przez Pana Andrzeja Pasierbskiego, syna sp. Heleny Pasierbskiej. Dziękuję serdecznie za wszystkie wpłacone składki i darowizny, dzięki którym możliwe jest nasze funkcjonowanie. Podobnie jak w roku ubiegłym, w dniach 22-27 września br. planowany jest wyjazd na Uroczystości Ponarskie na Wileńszczyznę.

Uzupełnienie do sprawozdania za 2014 i Sprawozdanie za I kwartał 2015

1. 07.06.2014 – udział w Konferencji pt. „Różnymi drogami do niepodległości. Studia historii najnowszej” – Sala Kolumnowa Sejmu RP, zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie miałam okazję mówić o zbrodni ponarskiej i Stowarzyszeniu.;
2. Wywiad dla Radia wnet i Telewizji Republika z Panem Józefem Borysewiczem z Warszawy czerwiec 2014
3. Wywiad dla czasopisma Historia do Rzeczy z Panem Józefem Borysewiczem i MW czerwiec;
4. Udział Michała Rzepiaka w urocz. Z okazji Święta Niepodległości w Wilnie na Rossie w dniu 11.11.2014 ze złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Matki i Syna;
5. Wywiad dla ND o uroczystościach w Płocku 14.09.2014 i na Wileńszczyźnie 28-30.09.2014;
6. Uzupełniono na naszej stronie listę Tablic i Pomników Ponarskich z podaniem miast , w których się znajdują – kościołów i cmentarzy;
7. Uzyskano od Rodzin dokumentację fotograficzną 4 kolejnych Ofiar do przyszłej wystawy: Tadka Chudyby, Bronka Oleszkiewicza, Henia Pilścia i zdjęcie Zbigniewa Skłodowskiego;.
8. 15.01.2015 – w Spotkaniu . Opłatkowym TMWiZW uczestniczyło 5 Członków SRP;
9. Spotkania w Klubie Fides „ Związki Matki Bożej Ostrobramskiej z Gdańskiem” – cykl 3 spotkań – dr Maciej Żakiewicz – uczestniczyło 3 lub 4 członków SRP;
10. Przekazanie książki Dziennik 1941-1943 K. Sakowicza dla Biblioteki II LO w Gdyni, gdzie uczy M. Żakiewicz, a uczniowie brali udział w Konferencji Ponarskiej w Gdańsku;
11. Udział w pracach Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych – M. Wieloch;
12. Odwiedzenie w Elblągu naszych Członków pp. Biedrzyckich i Pani Radziejowskiej 4 II 2015;
13. TMWiZW – Filmy z Wileńszczyzny – 19. II 2015 – uczestniczyło kilku Członków;
14. Gdynia – 1 marca Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Kaziuki Wileńskie – Kościół Najświętszej Maryi Panny Gdynia – Michał Rzepiak, Piotr i Regina Rymińscy i Joanna Basińska składają kwiaty pod Tablicą Ponarską, a Andrzej Pasierbski przekazuje książkę H. Pasierbkiej księdzu Proboszczowi ;
15. Gdańsk -1 marca – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Msza św. w Kościele św. Brygidy – udział w Narodowej Paradzie Żołnierzy Wyklętych ulicami Gdańska – kilku Członków;
16. Udział w Apelu Pamięci Inki Siedzikówny i Innych Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Garnizonowym – 2 Członków;
17. 4 marca – Udział w Uroczystości „Wileńskie Kaziuki we Wrzeszczańskim Stylu” – WiMBP Filia nr 18 w Gdańsku-Wrzeszczu. Przekazanie Dziennika K. Sakowicza dla Biblioteki;
18. 8 marca – Bazylika Mariacka – Msza św. w intencji Żyjących i Zmarłych mieszkańców Kresów Wschodnich – 2 intencje czytane przez Członków SRP (wymieniono Ofiary spoczywające w Ponarach);
19. Udział w spotkaniu Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku – zmiana dowódcy Garnizonu woj. Pomorskiego, ale zostaje szef Sztabu płk. Tadeusz Krawczyk–przekazanie książki H. Pasierbskiej, a wcześniej Dziennika K. Sakowicza;
20. Starania o wznowienie broszury Ponary –miejsce „ludzkiej rzeźni” Piotra Niwińskiego – kontakty z autorem, IPN i MSZ – czekam na ostateczną odpowiedź z MSZ;
21. Kontakt z ROPWiM i UdsKiOR w sprawie dofinansowania Uroczystości Ponarskich na Wileńszczyźnie – M. Wieloch, Kontakt z Ambasadą RP w Wilnie – M. Rzepiak;
22. Wysyłka do Proboszczów kościołów, w których są Tablice Ponarskie książek H. Pasierbskiej – przekazanych przez A. Pasierbskiego, a dodrukowanych dzięki darowiźnie Pana Romualda Mietkowskiego – Barbara Witkowska , Warszawa. Dołączono list z prośbą o odprawienie Mszy św. w Dniu Ponarskim lub najbliższym dogodnym terminie w intencji Ofiar oraz żyjących i zmarłych Członków Stowarzyszenia;
23. Wysyłka lub przekazane Ważnym Osobom i Instytucjom tej samej pozycji – M. Wieloch, B. Witkowska, W. Turzański, A. Pasierbski;
24. Wysyłka/przekazanie wszystkim Członkom SRP i niektórym Sympatykom tej książki ze sprawozdaniem finansowym za 2014 r, sprawozdaniem z I kwartał 2015 i Życzeniami Wielkanocnymi;
25. Prelekcja o zbrodni ponarskiej dla członków Stowarzyszenia Emerytów „Starsi” w Gdańsku-Brzeźnie – 19.03.2015 – M. Wieloch;
26. Wywiady do artykułów w Dzienniku Bałtyckim (Barbara Szczepuła –grudzień 2014) i Gościu Niedzielnym (Jan Hlebowicz – luty 2015) – M. Wieloch, Regina Rymińska, Maria Aldona Kozłowska;
27. Wysyłka przez Wacława Dziewulskiego ponad 20 zestawów materiałów dotyczących zbrodni ponarskiej i informacji o sytuacji na dawnych Kresach Wschodnich do nowych Członków;
28. W trakcie Zebrania Sprawozdawczego za 2014 rok uczczono minutą ciszy odejście z naszego grona śp. Józefa Borysewicza z Warszawy (09.03.2015) oraz wszystkich wcześniej zmarłych naszych Członków.

Dziękuję bardzo za wszystkie życzenia świąteczne, które wpłynęły do Stowarzyszenia w okresie Świąt Bożego Narodzenia od naszych Członków i Sympatyków, w tym Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pana Ambasadora RP w Wilnie Jarosława Czubińskiego i Konsula Generalnego RP w Wilnie – Pana Stanisława Cygnarowskiego.

                                                                                                                Z wyrazami szacunku
                                                                                                                         Maria Wieloch
                       Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !