Styczeń

 1. Korespondencja mailowa i list kondolencyjny do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z powodu śmierci śp. Jacka Milera, Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych.
 2. List kondolencyjny i udział w pogrzebie śp. Pawła Adamowicza, Prezydenta miasta Gdańska w Bazylice Mariackiej – 19. stycznia.
 3. Korespondencja i rozmowy z przedstawicielami MKiDN oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie wniosków o dofinansowanie Uroczystości Ponarskich na Wileńszczyźnie we wrześniu 2019 r.
 4. Kontakt z KIK Katowice, Sekcja Zabrze w sprawie wykładu dr Krystyny Rotkiewicz
  z Wilna o Prof. K. Pelczarze – ofierze zbrodni ponarskiej, w dniach 16.-17. stycznia.
 5. Udział w spotkaniu opłatkowym Związku Sybiraków w Gdańsku , podczas którego przekazano 3 książki o tematyce ponarskiej prezesowi K. Borejko –. 8. stycznia.
 6. Udział w spotkaniach opłatkowych w Domu Kresy oraz w Oddz. Pomorskim TMWiZW,
  z wystąpieniem nt. związków Prez. Adamowicza z Rodziną Ponarską –  koniec stycznia.
 7. Zamówienie broszur „Ponary – miejsce ‘ludzkiej rzeźni’” w IPN Warszawa na 2019 r.
 8. Udział w benefisie prof. Jerzego Grzywacza prezesa Oddz. Pomorskiego ŚZŻAK, przekazanie 3 książek.
 9. Kontakty telefoniczne i mailowe z Państwowym Muzeum Żydowskim im. Gaona w Wilnie – ściągnięcie w postaci elektronicznej Wystawy o Zbrodni Ponarskiej (w PDF).
 10. Kontakty z Elżbietą Grot, kustoszem Muzeum Stutthof, dot. śp. siostry zakonnej, więźniarki Łukiszek.
 11. Długie rozmowy z kilkunastoma członkami rodzin ofiar ponarskich w sprawie napisania tekstów o swoich krewnych do planowanej na maj/wrzesień broszury oraz Andrzejem Pasierbskim (synem Heleny Pasierbskiej).
 12. Uzgodnienie z UM w Gdańsku terminu uroczystości ponarskich w Gdańsku na 10 maja (lub dzień sąsiedni) – stała data.
 13. Pierwszy Kontakt z Fundacją Gdańską w sprawie dofinansowania wydania broszury
  z biogramami ofiar.
 14. Kontakty z Konsulem RP w Wilnie M. Zieniewiczem (Krzyż Ponarski w Szawlach, Muzeum w Wilnie, Kowal, St. Pieszko, itp.).
 15. Udział w spotkaniu w Oddziale IPN w Gdańsku pt. Kawaleria i artyleria konna w Rzeczypospolitej, Kujawy i Pomorze z przekazywaniem pięknego Kalendarza z obrazami kawalerii i mnóstwem danych historycznych.

Luty

 1. Tworzenie Bazy Ofiar Ponarskich ze wszystkich dostępnych nam pozycji.
 2. Dokończenie księgowości, analiza składek itp. Przygotowanie do zebrania sprawozdawczego za 2018 rok.
 3. Napisanie wniosków o patronaty honorowe na Uroczystości Ponarskie do Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego i Szefa UdSKiOR Jana Józefa Kasprzyka.
 4. Zebrania Zarządu SRP – 100% obecności.
 5. Spotkanie z Jackiem Bendykowskim, prezesem Fundacji Gdańskiej. Fundacja pokryje koszty druku 1000 egz. nowej broszury.
 6. Rozmowy, spotkania, maile nad projektem Krzyża Ponarskiego do Szawli.
 7. Pośredniczenie w kontaktach reżysera Artura Janickiego (Kraków) z wnukiem prof.
  Pelczara i dr K. Rotkiewicz dotyczące filmu o prof. Pelczarze.
 8. Spotkanie 3 członków Zarządu Stowarzyszenia z dr Moniką Tomkiewicz z IPN Gdańsk, dotyczącego jej udziału w Uroczystościach Ponarskich na Wileńszczyźnie, wystąpień na konferencjach, dalszej współpracy ze SRP.
 9. Udział kilku członków SRP w Uroczystościach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
 10. w Gdańsku (kilka dni – wędrówka po grobach na Cm. Srebrzysko, udział w projekcji filmu „Żelazny” – Muzeum II WŚ, wykład w Domu Kresy – P. Niwiński „Prześladowanie Akowców na Wybrzeżu”, udział w projekcji filmu „Wyklęty” – IPN).
 11. Udział kilku członków SRP w pogrzebie prezesa Związku Piłsudczyków w Gdańsku śp. por. Tadeusza Pluty, złożenie kwiatów – 27. lutego.
 12. Otrzymanie informacji ze Stowarzyszenia KoLiber, że wniosek o ustanowienie Dnia Ponarskiego na 12 maja został złożony w Komisji Senackiej; jest jednak obawa, że sprawa nie zostanie załatwiona (nowe wybory, zmiana opcji politycznej w senacie i brak jakiegokolwiek odzewu).

Marzec

 1. Centralne Uroczystości Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych i na Cm. Garnizonowym przy grobach Inki oraz Zagończyka,
  9 członków, złożenie kwiatów – 1. marca.
 2. Udział 15 członków Stowarzyszenia i TMWiZW w Mszach św. z okazji święta św. Kazimierza w Gdyni – składanie kwiatów pod Tablicą Ponarską w Kościele NMP oraz
  w Kościele OO. Franciszkanów (kościół św. Anny); po Mszach św. w obu miejscach Kiermasz Kaziukowy.
 3. Rozmowy telefoniczne ze Starostą Szawli (Litwa) w sprawie zgody na postawienie Krzyża i uzgodnienie przyjazdu na wizję lokalną.
 4. Uzgodnienie z p. Grzegorzem P. Kołodziejem recytacji wierszy ponarskich w czasie uroczystości 10. maja.
 5. Historyczne spotkanie w IPN Oddz. Gdańsk z dr Moniką Tomkiewicz.
 6. Pisma do Dyrektora i Naczelnika Wydz. IPN o delegowanie dr M. Tomkiewicz na wyjazd na Uroczystości Ponarskie na Wileńszczyźnie we wrześniu (sprawa się przeciąga,
  ale z pozytywnym zakończeniem).
 7. Prelekcja wiceprezesa Przemysława Namsołka w Bibliotece Uniw. K. Wielkiego w Bydgoszczy z prezentacją multimedialną nt. Zbrodni Ponarskiej i działalności naszego stowarzyszenia.
 8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, złożenie CIT 8, załatwianie podpisów elektronicznych dla kilku członków Zarządu.
 9. Udział w przeglądzie teatralnym szkół Pomorza „Historie Bohaterów Niezłomnych”
  w Teatrze Wybrzeże.
 10. Udział w spotkaniu Kaziukowym w Domu Kresy.
 11. Udział w otwarciu Wystawy „Żegota” Rada Pomocy Żydom w Muzeum II WŚ.
 12. Udział w projekcji filmu pt. Paszporty Paragwaju w Muzeum II WŚ.
 13. Udział w uroczystości 74. Rocznicy powrotu Gdańska do Macierzy, złożenie kwiatów pod pomnikiem “Tym co za polskość Gdańska”.
 14. Kontakty (kilka) z p. Chrisem Heath (USA), piszącym książkę o zbrodni ponarskiej
  – przekazanie materiałów. Kontakt później się urwał (może zmarł?, starszy pan).

Kwiecień

 1. Udział w otwarciu wystawy w Muzeum II WŚ – „Wieluń – 01.03.1939 – przerwana historia”. Do Wielunia przekazano broszury ponarskie.
 2. Udział w uroczystościach 13.kwietnia – Katyń-Sybir, składanie kwiatów.
 3. Spotkanie z p. Wiesławem Wołodko w sprawie medalu SRP z okazji 25lecia – wstępny projekt.
 4. Załatwienie udziału ks. Jerzego Błaszczaka (Pallotyna) w uroczystościach ponarskich
  w Warszawie w dniu 28 maja na Powązkach Wojskowych. Ks. Komandor Janusz Bąk odmówił.
 5. Pisanie wniosku do UdSKiOR, pism i życzeń wielkanocnych i ich wysyłka do wszystkich członków i sympatyków SRP.
 6. Wyjazd Marii Wieloch i Anny Bach do Wilna i Szawli – organizacja uroczystości planowanych we wrześniu, Krzyż Ponarski w Szawlach.
 7. Korekta broszury, kontakty z p. Agatą Biały z Fundacji Gdańskiej.
 8. Udział 5 członków SRP w uroczystości sadzenia Dębu Katyńskiego na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdańsku.
 9. Rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie Konferencji Ponarskiej i/czy pokrycia kosztów druku broszury itp. Nic z tego nie wyszło.
 10. Załatwianie spraw związanych z Uroczystościami Ponarskimi w Gdańsku w dniu 10. maja
  z Urzędem Miejskim.

Maj

 1. Udział w Koncercie z okazji Dnia Flagi w Muzeum II WŚ.
 2. Udział w uroczystości Rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja – pod Pomnikiem Jana III Sobieskiego i w Bazylice Mariackiej.
 3. Udział w Koncercie z okazji Rocznicy Konstytucji w Operze Bałtyckiej zorganizowanym przez Marszałka województwa pomorskiego i Komisję Historyczną (dawna Rada Kombatantów).
 4. Nagranie audycji w Radio Gdańsk, nt. zbrodni ponarskiej, która została nadana
  w przeddzień Uroczystości Ponarskich w Gdańsku, tj. 9. maja.
 5. Udział w uroczystościach z okazji zakończenia II WŚ pod Pomnikiem „Tym co za Polskość Gdańska”, złożenie kwiatów.
 6. Uroczystości Ponarskie w Gdańsku. Dopisali zaproszeni goście, dojechały broszury choć było mało młodzieży (był to czas po strajkach nauczycieli i nadrabianie zaległości
  w szkołach) – 10. maja.
 7. Napisanie i wysyłka sprawozdania SOF-1 dla GUS.
 8. Wysyłka zaproszeń na Uroczystości Ponarskie w Warszawie, załatwianie formalności z UM Warszawa oraz Dyrekcją Cmentarza Powązki Wojskowe.
 9. Udział w uroczystościach z okazji rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego; złożenie kwiatów i zapalenie znicza.
 10. Udział w uroczystości sadzenia Dębu Katyńskiego dla uczczenia pamięci kpt. Józefa Książek (ojca prof. Uniwersytetu Gdańskiego) na terenie UG przy budynku Filologii Polskiej, złożenie kwiatów.
 11. Udział w uroczystości Rocznicy Czynu Zbrojnego NSZ na Zachodzie przy Pomniku Gen. Maczka w Gdańsku; złożenie kwiatów – 18. maja.
 12. Prelekcja wiceprezesa Przemysława Namsołka w Bibliotece Pilotów na Gdańskiej Zaspie z prezentacją multimedialną nt. Zbrodni Ponarskiej i działalności naszego stowarzyszenia.
 13. Udział w Nocy Muzeów – Dom Kresy i Radio Gdańsk.
 14. Udział w spotkaniu w IPN Katowice w celu szukania rozwiązania sprawy Kaplicy Golgoty Wschodu na Jasnej Górze w Bastionie Św. Barbary.
 15. Wizyta u wykonawcy medali pamiątkowych z okazji 25lecia Stowarzyszenia Rodzina Ponarska.
 16. 26-29.05 – Zorganizowanie corocznych Uroczystości Ponarskich w Warszawie na Cmentarzu Powązki Wojskowe. W uroczystościach tych udział wzięli przedstawiciele Prezydenta Warszawy, Premiera RP, Marszałka Sejmu, Wiceminister Edukacji, przedstawiciel UdSKiOR, MKiDN, TMWiZW, żołnierze z Garnizonu Warszawa, harcerze
  z ZHR, poczet sztandarowy SP nr 163 w Warszawie, ks. Jerzy Błaszczak SAC oraz członkowie SRP. Uroczystości były udane, ale praktycznie bez udziału mediów, bo nie dotarła do nich informacja. Pan Andrzej Łukawski z Kresowego Serwisu Informacyjnego nakręcił film z uroczystości, ale z niewiadomych przyczyn link z oficjalnej strony KSI szybko zniknął z sieci. Każdy z uczestników otrzymał po 3 broszury ponarskie. Przy okazji tego wyjazdu odwiedzono Muzeum POLIN (przekazano książki i broszury, przyszło podziękowanie).

Czerwiec

 1. Odbiór broszur autorstwa Piotra Niwińskiego z IPN w Warszawie.
 2. Kontakt z Dyrekcją Muzeum II WŚ w sprawie organizacji Konferencji Ponarskiej jesienią
  w Muzeum.
 3. Udział w Konferencji nt. Niszczenia i ratowania dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływu na tożsamość społeczną – Muzeum II WŚ.
 4. Spotkanie z nauczycielami szkół polskich na Litwie w Domu Zarazy (TMWiZW), przekazanie 40 szt. broszur ‘Ponary – miejsce „ludzkiej rzeźni”’ –   czerwca.
 5. Udział w wydarzeniu teatralnym w Muzeum II WŚ pt. SEN, z gościnnym występem Jerzego Grzywacza (przeżycia młodzieży w czasie II WŚ).
 6. Rozsyłanie informacji z programem do potencjalnych uczestników wyjazdu na wrześniowe Uroczystości Ponarskie na Wileńszczyźnie i zbieranie zgłoszeń. Kontakty
  z gospodarzami uroczystości na Wileńszczyźnie (Konsulem i innymi osobami). Gromadzenie materiałów promocyjnych z UM w Gdańsku i IPN.
 7. Rozmowy z Fundacją Gdańską nt. dodruku broszur.
 8. Uzgodnienia szczegółów wystąpień dr M. Tomkiewicz (IPN Gdańsk) na Uroczystościach Ponarskich na Wileńszczyźnie.

Lipiec

 1. Zebranie Zarządu – aktualne prawy, związane głównie z organizacją wrześniowych uroczystości na Wileńszczyźnie
 2. Wyjazd Marii Wieloch na zaproszenie Szefa UdSKiOR na Uroczystości do Wilna
  z okazji 75 rocznicy Operacja Ostra Brama:
 3. 07 – złożenie kwiatów w czasie głównych uroczystości w Szkorbucianach – Kwatera AK przy kościele;
 4. 07 – główna Msza św. kościele św. Teresy, potem uroczystości na Rossie, gdzie złożono  kwiaty wspólnie z Panem Stanisławem Pieszko (Fundacja Samostanowienie). Wieczorem uroczysta kolacja z występem Polskiego Zespołu Reprezentacyjnego Pieśni
  i Tańca „Wileńszczyzna”;
 5. 07 – uroczystości na cmentarzu w Kolonii Wileńskiej, a po nich powrót do Warszawy
  z postojem na obiad pod Augustowem. Nocleg w Warszawie i powrót następnego dnia do Gdańska.
 6. Szukanie grawera w Gdańsku, wybór i zlecenie wykonania tabliczki na Krzyż Ponarski
  w Szawlach.
 7. Udział w uroczystości z okazji rocznicy przywiezienia Józefa Piłsudskiego do Gdańskiego Aresztu – z Dworca PKP przemarsz pod Areszt Śledczy i tu złożenie kwiatów.
 8. Dalsze kontakty i uzgodnienia z uczestnikami uroczystości na Wileńszczyźnie.
 9. Spotkanie z Piotrem Gursztynem w Muzeum II WŚ „Rzeź na Woli 1944” – 31. lipca.

Sierpień

 1. Udział w obchodach 75. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 01.08 przy Pomniku PPP godz. 16:45, złożenie kwiatów, a 04.08 – Msza św. w Bazylice Mariackiej.
 2. Udział w uroczystościach z okazji 82. Rocznicy Ludobójstwa Polaków w latach 1938/39 (Operacja Polska) na Cm. Łostowickim przy nowym Obelisku złożenie kwiatów
  – 11. sierpnia.
 3. Udział w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego przy Pomniku Marszałka
  Piłsudskiego. Msza św. w Kościele Garnizonowym, złożenie kwiatów – 14 sierpnia.
 4. Kontaktowanie się z Państwowym Muzeum Żydowskim im. Gaona w Wilnie w sprawie wystąpień 2 osób (Mantas Siksnianas i Stanislovas Stasilius) w czasie Konferencji Ponarskiej w Wilnie oraz z Dyrektor Centrum Ludobójstwa w sprawie bezpłatnego wstępu do Muzeum Okupacji i Walk o Wolność.
 5. Udział w projekcji filmu (reportaż dokumentalny) „Epizod jak szpilka w lesie” w Muzeum
  II WŚ – film i dyskusja – 20. sierpnia.
 6. Udział w Widowisku Multimedialnym na ścianie Muzeum II WŚ z okazji rocznicy Wybuchu II WŚ.
 7. Szykowanie i wysyłka zaproszeń na Uroczystości Ponarskie na Wileńszczyźnie, przygotowanie śpiewnika – teksty Anna Bach, a skład i wydruk dla członków i gości Mieczysława i Mirosław Cierpiołowie.

Wrzesień

 1. Uroczystości w Gdańsku z okazji Rocznicy Wybuchu II WŚ: godz. 9:00 – uroczystości przy Muzeum II WŚ; 10.00 – przy Victoriaschule (tablica), złożenie kwiatów, 12:00 – przy Pomniku Obrońców Poczty Polskiej – Msza św., wystąpienia, składanie kwiatów
  – 1. września.
 2. Udział w Konferencji pt. „Zagłada Polskich Kresów” w Muzeum II WŚ – 13. września.
 3. Udział w Koncercie w Operze Bałtyckiej i przyjęciu z okazji Dnia Weterana – 14. września.
 4. Obchody Rocznicy Agresji ZSSR na Polskę, Światowy Dzień Sybiraka, udział w uroczystościach na Cm. Łostowickim, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Golgoty Wschodu oraz udział w uroczystości odsłonięcia Pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego przy Muzeum II WŚ, – 17. września.
 5. Uroczystości Ponarskie na Wileńszczyźnie 21.-26. września – osobne sprawozdanie.

Październik

 1. Udział w otwarciu wystawy IPN w Gdańsku pt. „Dwa totalitaryzmy”, na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej – 4. października.
 2. Udział w uroczystości z okazji 80. rocznicy rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, na Cmentarzu Zaspa i złożenie wiązanki kwiatów.
 3. Promocja książki Witolda Pileckiego – „Raport Witolda Pileckiego” w Muzeum II WŚ.
 4. Udział w uroczystości z okazji Rocznicy Czynu Zbrojnego Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie (2gi raz obchodzono w Gdańsku), udział 5 członków.
 5. Wyjazd Marii Wieloch do Szczytna na Sesję Historyczną pt. „Ponary – zapomniana Golgota Wschodu”, zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej, prezes Janina Surgał. Będzie utrzymywany dalszy kontakt ze środowiskiem Kresowym ze Szczytna.
 6. Spotkanie w Domu Kresy – 100lecie USB wykład dr hab. Mirosława Supruniuka z małżonką dr hab. Anną Supruniuk z UMK w Toruniu.
 7. Spotkania w Oddziale IPN w Gdańsku pt. „Stutthof – Nowy Port – czy tylko historia?” oraz „Zbrodnia Wołyńsko-Małopolska – ludobójstwo popełnione przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1947”.

Listopad

 1. W dniu 1. listopada kilku członków SRP rozdawało broszury ponarskie pod Pomnikiem Ponarskim na Cm. Łostowickim. Duże zainteresowanie, mnóstwo osób, dużo zniczy.
 2. Udział w spotkaniu Weteranów w Szkole Podstawowej nr 19 (Gdańsk-Orunia)
  z okazji Święta Niepodległości. Świetnie przygotowany program, wspaniałe zachowanie młodzieży. Pierwszy raz SRP zostało zaproszone, rozdano broszury
  – 8. listopada.
 3. Udział w koncercie patriotycznym Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna” z Wilna ze spektaklem pt. „Stary Album mówi wiele” – 9. listopada.
 4. Udział w uroczystej Mszy św. w Bazylice Mariackiej z okazji Święta Niepodległości
  – 10. listopada.
 5. Udział w Koncercie z okazji Święta Niepodległości w Sali AKWEN pt. „Nasza Niepodległa”, w wykonaniu dzieci i młodzieży, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Patriotycznej – 14. listopada.
 6. Udział w projekcji filmu „Rok 1939” w Muzeum II WŚ – 15. listopada.
 7. Udział w Mszy św. w Kościele Św. Trójcy (Św. ANNY) z okazji święta Matki Bożej Ostrobramskiej, z udziałem ks. Biskupa Z. Zielińskiego – 16. listopada.
 8. Konferencja Ponarska w Muzeum II WŚ z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Rodzina Ponarska – 18. listopada; osobne sprawozdania na stronie SRP i Muzeum.
 9. Udział w nadaniu nazwy ulicy Gen. Władysława Andersa w Gdańsku-Jasieniu, obecna była dr K. Rotkiewicz z Wilna.
 10. Udział w Zaduszkach Narodowych w Kościele Św. Trójcy – o.o. Franciszkanie; program przygotowali A. i A. Kołakowscy.

Grudzień

 1. Udział w uroczystości z okazji Rocznicy urodzin Marszałka J. Piłsudskiego pod jego pomnikiem w Gdańsku Wrzeszczu/Strzyży, złożenie kwiatów.
 2. Udział w spotkaniu opłatkowym Kombatantów w Filharmonii Bałtyckiej, zorganizowanym przez Marszałka Województwa, Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-historycznego i Miasto Gdańsk.
 3. Udział w projekcji filmu „Blizny Pamięci” o J. Karskim w Muzeum II WŚ.
 4. Udział w Dorocznym Obywatelskim Spotkaniu Gdańszczan z władzami Miasta – spotkanie opłatkowe, koncert A. Piasecznego.
 5. Udział w Spotkaniu Opłatkowym Gdańskiej Rodziny Katyńskiej i 30-leciu istnienia tej organizacji – Dom Harcerza; Wiceprezes Stowarzyszenia z Listem Gratulacyjnym
  – 11. grudnia.
 6. Udział w dwudniowej Konferencji w Muzeum II WŚ pt. 108 Męczenników II Wojny Światowej – 11.-12. grudnia.
 7. Maria Wieloch, Maria Aldona Kozłowska i Krzysztof Antonowicz udzielili wywiadów dla TVP Gdańsk (Andrzej Ciecierski) do filmu o Ponarach.
 8. Spotkanie opłatkowe przedstawicieli kombatantów z Prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz w Urzędzie Miejskim. Obecny Wiceprezes Stowarzyszenia.
 9. Kilkakrotne kontakty z dr M. Tomkiewicz nt. reakcji strony polskiej na plany zagospodarowania Łukiszek w Wilnie.
 10. Przygotowanie życzeń z okazji Bożego Narodzenia dla członków SRP oraz osób/instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem, wysyłka życzeń pocztą.
 11. Telefony i maile z Życzeniami Bożonarodzeniowymi do osób, którym nie wysłano życzeń pocztą.
 12. W tym roku przybyło nam trzech nowych Członków.

 

 

Maria Wieloch

Prezes

Stowarzyszenia Rodzina Ponarska

 

Gdańsk, marzec 2020

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Podaj poprawną odpowiedź !