Styczeń

 1. Korespondencja mailowa i list kondolencyjny do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z powodu śmierci śp. Jacka Milera, Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych.
 2. List kondolencyjny i udział w pogrzebie śp. Pawła Adamowicza, Prezydenta miasta Gdańska w Bazylice Mariackiej – 19. stycznia.
 3. Korespondencja i rozmowy z przedstawicielami MKiDN oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie wniosków o dofinansowanie Uroczystości Ponarskich na Wileńszczyźnie we wrześniu 2019 r.
 4. Kontakt z KIK Katowice, Sekcja Zabrze w sprawie wykładu dr Krystyny Rotkiewicz
  z Wilna o Prof. K. Pelczarze – ofierze zbrodni ponarskiej, w dniach 16.-17. stycznia.
 5. Udział w spotkaniu opłatkowym Związku Sybiraków w Gdańsku , podczas którego przekazano 3 książki o tematyce ponarskiej prezesowi K. Borejko –. 8. stycznia.
 6. Udział w spotkaniach opłatkowych w Domu Kresy oraz w Oddz. Pomorskim TMWiZW,
  z wystąpieniem nt. związków Prez. Adamowicza z Rodziną Ponarską –  koniec stycznia.
 7. Zamówienie broszur „Ponary – miejsce ‘ludzkiej rzeźni’” w IPN Warszawa na 2019 r.
 8. Udział w benefisie prof. Jerzego Grzywacza prezesa Oddz. Pomorskiego ŚZŻAK, przekazanie 3 książek.
 9. Kontakty telefoniczne i mailowe z Państwowym Muzeum Żydowskim im. Gaona w Wilnie – ściągnięcie w postaci elektronicznej Wystawy o Zbrodni Ponarskiej (w PDF).
 10. Kontakty z Elżbietą Grot, kustoszem Muzeum Stutthof, dot. śp. siostry zakonnej, więźniarki Łukiszek.
 11. Długie rozmowy z kilkunastoma członkami rodzin ofiar ponarskich w sprawie napisania tekstów o swoich krewnych do planowanej na maj/wrzesień broszury oraz Andrzejem Pasierbskim (synem Heleny Pasierbskiej).
 12. Uzgodnienie z UM w Gdańsku terminu uroczystości ponarskich w Gdańsku na 10 maja (lub dzień sąsiedni) – stała data.
 13. Pierwszy Kontakt z Fundacją Gdańską w sprawie dofinansowania wydania broszury
  z biogramami ofiar.
 14. Kontakty z Konsulem RP w Wilnie M. Zieniewiczem (Krzyż Ponarski w Szawlach, Muzeum w Wilnie, Kowal, St. Pieszko, itp.).
 15. Udział w spotkaniu w Oddziale IPN w Gdańsku pt. Kawaleria i artyleria konna w Rzeczypospolitej, Kujawy i Pomorze z przekazywaniem pięknego Kalendarza z obrazami kawalerii i mnóstwem danych historycznych.

Luty

 1. Tworzenie Bazy Ofiar Ponarskich ze wszystkich dostępnych nam pozycji.
 2. Dokończenie księgowości, analiza składek itp. Przygotowanie do zebrania sprawozdawczego za 2018 rok.
 3. Napisanie wniosków o patronaty honorowe na Uroczystości Ponarskie do Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego i Szefa UdSKiOR Jana Józefa Kasprzyka.
 4. Zebrania Zarządu SRP – 100% obecności.
 5. Spotkanie z Jackiem Bendykowskim, prezesem Fundacji Gdańskiej. Fundacja pokryje koszty druku 1000 egz. nowej broszury.
 6. Rozmowy, spotkania, maile nad projektem Krzyża Ponarskiego do Szawli.
 7. Pośredniczenie w kontaktach reżysera Artura Janickiego (Kraków) z wnukiem prof.
  Pelczara i dr K. Rotkiewicz dotyczące filmu o prof. Pelczarze.
 8. Spotkanie 3 członków Zarządu Stowarzyszenia z dr Moniką Tomkiewicz z IPN Gdańsk, dotyczącego jej udziału w Uroczystościach Ponarskich na Wileńszczyźnie, wystąpień na konferencjach, dalszej współpracy ze SRP.
 9. Udział kilku członków SRP w Uroczystościach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
 10. w Gdańsku (kilka dni – wędrówka po grobach na Cm. Srebrzysko, udział w projekcji filmu „Żelazny” – Muzeum II WŚ, wykład w Domu Kresy – P. Niwiński „Prześladowanie Akowców na Wybrzeżu”, udział w projekcji filmu „Wyklęty” – IPN).
 11. Udział kilku członków SRP w pogrzebie prezesa Związku Piłsudczyków w Gdańsku śp. por. Tadeusza Pluty, złożenie kwiatów – 27. lutego.
 12. Otrzymanie informacji ze Stowarzyszenia KoLiber, że wniosek o ustanowienie Dnia Ponarskiego na 12 maja został złożony w Komisji Senackiej; jest jednak obawa, że sprawa nie zostanie załatwiona (nowe wybory, zmiana opcji politycznej w senacie i brak jakiegokolwiek odzewu).

Marzec

 1. Centralne Uroczystości Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych i na Cm. Garnizonowym przy grobach Inki oraz Zagończyka,
  9 członków, złożenie kwiatów – 1. marca.
 2. Udział 15 członków Stowarzyszenia i TMWiZW w Mszach św. z okazji święta św. Kazimierza w Gdyni – składanie kwiatów pod Tablicą Ponarską w Kościele NMP oraz
  w Kościele OO. Franciszkanów (kościół św. Anny); po Mszach św. w obu miejscach Kiermasz Kaziukowy.
 3. Rozmowy telefoniczne ze Starostą Szawli (Litwa) w sprawie zgody na postawienie Krzyża i uzgodnienie przyjazdu na wizję lokalną.
 4. Uzgodnienie z p. Grzegorzem P. Kołodziejem recytacji wierszy ponarskich w czasie uroczystości 10. maja.
 5. Historyczne spotkanie w IPN Oddz. Gdańsk z dr Moniką Tomkiewicz.
 6. Pisma do Dyrektora i Naczelnika Wydz. IPN o delegowanie dr M. Tomkiewicz na wyjazd na Uroczystości Ponarskie na Wileńszczyźnie we wrześniu (sprawa się przeciąga,
  ale z pozytywnym zakończeniem).
 7. Prelekcja wiceprezesa Przemysława Namsołka w Bibliotece Uniw. K. Wielkiego w Bydgoszczy z prezentacją multimedialną nt. Zbrodni Ponarskiej i działalności naszego stowarzyszenia.
 8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, złożenie CIT 8, załatwianie podpisów elektronicznych dla kilku członków Zarządu.
 9. Udział w przeglądzie teatralnym szkół Pomorza „Historie Bohaterów Niezłomnych”
  w Teatrze Wybrzeże.
 10. Udział w spotkaniu Kaziukowym w Domu Kresy.
 11. Udział w otwarciu Wystawy „Żegota” Rada Pomocy Żydom w Muzeum II WŚ.
 12. Udział w projekcji filmu pt. Paszporty Paragwaju w Muzeum II WŚ.
 13. Udział w uroczystości 74. Rocznicy powrotu Gdańska do Macierzy, złożenie kwiatów pod pomnikiem „Tym co za polskość Gdańska”.
 14. Kontakty (kilka) z p. Chrisem Heath (USA), piszącym książkę o zbrodni ponarskiej
  – przekazanie materiałów. Kontakt później się urwał (może zmarł?, starszy pan).

Kwiecień

 1. Udział w otwarciu wystawy w Muzeum II WŚ – „Wieluń – 01.03.1939 – przerwana historia”. Do Wielunia przekazano broszury ponarskie.
 2. Udział w uroczystościach 13.kwietnia – Katyń-Sybir, składanie kwiatów.
 3. Spotkanie z p. Wiesławem Wołodko w sprawie medalu SRP z okazji 25lecia – wstępny projekt.
 4. Załatwienie udziału ks. Jerzego Błaszczaka (Pallotyna) w uroczystościach ponarskich
  w Warszawie w dniu 28 maja na Powązkach Wojskowych. Ks. Komandor Janusz Bąk odmówił.
 5. Pisanie wniosku do UdSKiOR, pism i życzeń wielkanocnych i ich wysyłka do wszystkich członków i sympatyków SRP.
 6. Wyjazd Marii Wieloch i Anny Bach do Wilna i Szawli – organizacja uroczystości planowanych we wrześniu, Krzyż Ponarski w Szawlach.
 7. Korekta broszury, kontakty z p. Agatą Biały z Fundacji Gdańskiej.
 8. Udział 5 członków SRP w uroczystości sadzenia Dębu Katyńskiego na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdańsku.
 9. Rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie Konferencji Ponarskiej i/czy pokrycia kosztów druku broszury itp. Nic z tego nie wyszło.
 10. Załatwianie spraw związanych z Uroczystościami Ponarskimi w Gdańsku w dniu 10. maja
  z Urzędem Miejskim.

Maj

 1. Udział w Koncercie z okazji Dnia Flagi w Muzeum II WŚ.
 2. Udział w uroczystości Rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja – pod Pomnikiem Jana III Sobieskiego i w Bazylice Mariackiej.
 3. Udział w Koncercie z okazji Rocznicy Konstytucji w Operze Bałtyckiej zorganizowanym przez Marszałka województwa pomorskiego i Komisję Historyczną (dawna Rada Kombatantów).
 4. Nagranie audycji w Radio Gdańsk, nt. zbrodni ponarskiej, która została nadana
  w przeddzień Uroczystości Ponarskich w Gdańsku, tj. 9. maja.
 5. Udział w uroczystościach z okazji zakończenia II WŚ pod Pomnikiem „Tym co za Polskość Gdańska”, złożenie kwiatów.
 6. Uroczystości Ponarskie w Gdańsku. Dopisali zaproszeni goście, dojechały broszury choć było mało młodzieży (był to czas po strajkach nauczycieli i nadrabianie zaległości
  w szkołach) – 10. maja.
 7. Napisanie i wysyłka sprawozdania SOF-1 dla GUS.
 8. Wysyłka zaproszeń na Uroczystości Ponarskie w Warszawie, załatwianie formalności z UM Warszawa oraz Dyrekcją Cmentarza Powązki Wojskowe.
 9. Udział w uroczystościach z okazji rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego; złożenie kwiatów i zapalenie znicza.
 10. Udział w uroczystości sadzenia Dębu Katyńskiego dla uczczenia pamięci kpt. Józefa Książek (ojca prof. Uniwersytetu Gdańskiego) na terenie UG przy budynku Filologii Polskiej, złożenie kwiatów.
 11. Udział w uroczystości Rocznicy Czynu Zbrojnego NSZ na Zachodzie przy Pomniku Gen. Maczka w Gdańsku; złożenie kwiatów – 18. maja.
 12. Prelekcja wiceprezesa Przemysława Namsołka w Bibliotece Pilotów na Gdańskiej Zaspie z prezentacją multimedialną nt. Zbrodni Ponarskiej i działalności naszego stowarzyszenia.
 13. Udział w Nocy Muzeów – Dom Kresy i Radio Gdańsk.
 14. Udział w spotkaniu w IPN Katowice w celu szukania rozwiązania sprawy Kaplicy Golgoty Wschodu na Jasnej Górze w Bastionie Św. Barbary.
 15. Wizyta u wykonawcy medali pamiątkowych z okazji 25lecia Stowarzyszenia Rodzina Ponarska.
 16. 26-29.05 – Zorganizowanie corocznych Uroczystości Ponarskich w Warszawie na Cmentarzu Powązki Wojskowe. W uroczystościach tych udział wzięli przedstawiciele Prezydenta Warszawy, Premiera RP, Marszałka Sejmu, Wiceminister Edukacji, przedstawiciel UdSKiOR, MKiDN, TMWiZW, żołnierze z Garnizonu Warszawa, harcerze
  z ZHR, poczet sztandarowy SP nr 163 w Warszawie, ks. Jerzy Błaszczak SAC oraz członkowie SRP. Uroczystości były udane, ale praktycznie bez udziału mediów, bo nie dotarła do nich informacja. Pan Andrzej Łukawski z Kresowego Serwisu Informacyjnego nakręcił film z uroczystości, ale z niewiadomych przyczyn link z oficjalnej strony KSI szybko zniknął z sieci. Każdy z uczestników otrzymał po 3 broszury ponarskie. Przy okazji tego wyjazdu odwiedzono Muzeum POLIN (przekazano książki i broszury, przyszło podziękowanie).

Czerwiec

 1. Odbiór broszur autorstwa Piotra Niwińskiego z IPN w Warszawie.
 2. Kontakt z Dyrekcją Muzeum II WŚ w sprawie organizacji Konferencji Ponarskiej jesienią
  w Muzeum.
 3. Udział w Konferencji nt. Niszczenia i ratowania dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływu na tożsamość społeczną – Muzeum II WŚ.
 4. Spotkanie z nauczycielami szkół polskich na Litwie w Domu Zarazy (TMWiZW), przekazanie 40 szt. broszur ‘Ponary – miejsce „ludzkiej rzeźni”’ –   czerwca.
 5. Udział w wydarzeniu teatralnym w Muzeum II WŚ pt. SEN, z gościnnym występem Jerzego Grzywacza (przeżycia młodzieży w czasie II WŚ).
 6. Rozsyłanie informacji z programem do potencjalnych uczestników wyjazdu na wrześniowe Uroczystości Ponarskie na Wileńszczyźnie i zbieranie zgłoszeń. Kontakty
  z gospodarzami uroczystości na Wileńszczyźnie (Konsulem i innymi osobami). Gromadzenie materiałów promocyjnych z UM w Gdańsku i IPN.
 7. Rozmowy z Fundacją Gdańską nt. dodruku broszur.
 8. Uzgodnienia szczegółów wystąpień dr M. Tomkiewicz (IPN Gdańsk) na Uroczystościach Ponarskich na Wileńszczyźnie.

Lipiec

 1. Zebranie Zarządu – aktualne prawy, związane głównie z organizacją wrześniowych uroczystości na Wileńszczyźnie
 2. Wyjazd Marii Wieloch na zaproszenie Szefa UdSKiOR na Uroczystości do Wilna
  z okazji 75 rocznicy Operacja Ostra Brama:
 3. 07 – złożenie kwiatów w czasie głównych uroczystości w Szkorbucianach – Kwatera AK przy kościele;
 4. 07 – główna Msza św. kościele św. Teresy, potem uroczystości na Rossie, gdzie złożono  kwiaty wspólnie z Panem Stanisławem Pieszko (Fundacja Samostanowienie). Wieczorem uroczysta kolacja z występem Polskiego Zespołu Reprezentacyjnego Pieśni
  i Tańca „Wileńszczyzna”;
 5. 07 – uroczystości na cmentarzu w Kolonii Wileńskiej, a po nich powrót do Warszawy
  z postojem na obiad pod Augustowem. Nocleg w Warszawie i powrót następnego dnia do Gdańska.
 6. Szukanie grawera w Gdańsku, wybór i zlecenie wykonania tabliczki na Krzyż Ponarski
  w Szawlach.
 7. Udział w uroczystości z okazji rocznicy przywiezienia Józefa Piłsudskiego do Gdańskiego Aresztu – z Dworca PKP przemarsz pod Areszt Śledczy i tu złożenie kwiatów.
 8. Dalsze kontakty i uzgodnienia z uczestnikami uroczystości na Wileńszczyźnie.
 9. Spotkanie z Piotrem Gursztynem w Muzeum II WŚ „Rzeź na Woli 1944” – 31. lipca.

Sierpień

 1. Udział w obchodach 75. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 01.08 przy Pomniku PPP godz. 16:45, złożenie kwiatów, a 04.08 – Msza św. w Bazylice Mariackiej.
 2. Udział w uroczystościach z okazji 82. Rocznicy Ludobójstwa Polaków w latach 1938/39 (Operacja Polska) na Cm. Łostowickim przy nowym Obelisku złożenie kwiatów
  – 11. sierpnia.
 3. Udział w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego przy Pomniku Marszałka
  Piłsudskiego. Msza św. w Kościele Garnizonowym, złożenie kwiatów – 14 sierpnia.
 4. Kontaktowanie się z Państwowym Muzeum Żydowskim im. Gaona w Wilnie w sprawie wystąpień 2 osób (Mantas Siksnianas i Stanislovas Stasilius) w czasie Konferencji Ponarskiej w Wilnie oraz z Dyrektor Centrum Ludobójstwa w sprawie bezpłatnego wstępu do Muzeum Okupacji i Walk o Wolność.
 5. Udział w projekcji filmu (reportaż dokumentalny) „Epizod jak szpilka w lesie” w Muzeum
  II WŚ – film i dyskusja – 20. sierpnia.
 6. Udział w Widowisku Multimedialnym na ścianie Muzeum II WŚ z okazji rocznicy Wybuchu II WŚ.
 7. Szykowanie i wysyłka zaproszeń na Uroczystości Ponarskie na Wileńszczyźnie, przygotowanie śpiewnika – teksty Anna Bach, a skład i wydruk dla członków i gości Mieczysława i Mirosław Cierpiołowie.

Wrzesień

 1. Uroczystości w Gdańsku z okazji Rocznicy Wybuchu II WŚ: godz. 9:00 – uroczystości przy Muzeum II WŚ; 10.00 – przy Victoriaschule (tablica), złożenie kwiatów, 12:00 – przy Pomniku Obrońców Poczty Polskiej – Msza św., wystąpienia, składanie kwiatów
  – 1. września.
 2. Udział w Konferencji pt. „Zagłada Polskich Kresów” w Muzeum II WŚ – 13. września.
 3. Udział w Koncercie w Operze Bałtyckiej i przyjęciu z okazji Dnia Weterana – 14. września.
 4. Obchody Rocznicy Agresji ZSSR na Polskę, Światowy Dzień Sybiraka, udział w uroczystościach na Cm. Łostowickim, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Golgoty Wschodu oraz udział w uroczystości odsłonięcia Pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego przy Muzeum II WŚ, – 17. września.
 5. Uroczystości Ponarskie na Wileńszczyźnie 21.-26. września – osobne sprawozdanie.

Październik

 1. Udział w otwarciu wystawy IPN w Gdańsku pt. „Dwa totalitaryzmy”, na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej – 4. października.
 2. Udział w uroczystości z okazji 80. rocznicy rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, na Cmentarzu Zaspa i złożenie wiązanki kwiatów.
 3. Promocja książki Witolda Pileckiego – „Raport Witolda Pileckiego” w Muzeum II WŚ.
 4. Udział w uroczystości z okazji Rocznicy Czynu Zbrojnego Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie (2gi raz obchodzono w Gdańsku), udział 5 członków.
 5. Wyjazd Marii Wieloch do Szczytna na Sesję Historyczną pt. „Ponary – zapomniana Golgota Wschodu”, zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej, prezes Janina Surgał. Będzie utrzymywany dalszy kontakt ze środowiskiem Kresowym ze Szczytna.
 6. Spotkanie w Domu Kresy – 100lecie USB wykład dr hab. Mirosława Supruniuka z małżonką dr hab. Anną Supruniuk z UMK w Toruniu.
 7. Spotkania w Oddziale IPN w Gdańsku pt. „Stutthof – Nowy Port – czy tylko historia?” oraz „Zbrodnia Wołyńsko-Małopolska – ludobójstwo popełnione przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1947”.

Listopad

 1. W dniu 1. listopada kilku członków SRP rozdawało broszury ponarskie pod Pomnikiem Ponarskim na Cm. Łostowickim. Duże zainteresowanie, mnóstwo osób, dużo zniczy.
 2. Udział w spotkaniu Weteranów w Szkole Podstawowej nr 19 (Gdańsk-Orunia)
  z okazji Święta Niepodległości. Świetnie przygotowany program, wspaniałe zachowanie młodzieży. Pierwszy raz SRP zostało zaproszone, rozdano broszury
  – 8. listopada.
 3. Udział w koncercie patriotycznym Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna” z Wilna ze spektaklem pt. „Stary Album mówi wiele” – 9. listopada.
 4. Udział w uroczystej Mszy św. w Bazylice Mariackiej z okazji Święta Niepodległości
  – 10. listopada.
 5. Udział w Koncercie z okazji Święta Niepodległości w Sali AKWEN pt. „Nasza Niepodległa”, w wykonaniu dzieci i młodzieży, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Patriotycznej – 14. listopada.
 6. Udział w projekcji filmu „Rok 1939” w Muzeum II WŚ – 15. listopada.
 7. Udział w Mszy św. w Kościele Św. Trójcy (Św. ANNY) z okazji święta Matki Bożej Ostrobramskiej, z udziałem ks. Biskupa Z. Zielińskiego – 16. listopada.
 8. Konferencja Ponarska w Muzeum II WŚ z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Rodzina Ponarska – 18. listopada; osobne sprawozdania na stronie SRP i Muzeum.
 9. Udział w nadaniu nazwy ulicy Gen. Władysława Andersa w Gdańsku-Jasieniu, obecna była dr K. Rotkiewicz z Wilna.
 10. Udział w Zaduszkach Narodowych w Kościele Św. Trójcy – o.o. Franciszkanie; program przygotowali A. i A. Kołakowscy.

Grudzień

 1. Udział w uroczystości z okazji Rocznicy urodzin Marszałka J. Piłsudskiego pod jego pomnikiem w Gdańsku Wrzeszczu/Strzyży, złożenie kwiatów.
 2. Udział w spotkaniu opłatkowym Kombatantów w Filharmonii Bałtyckiej, zorganizowanym przez Marszałka Województwa, Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-historycznego i Miasto Gdańsk.
 3. Udział w projekcji filmu „Blizny Pamięci” o J. Karskim w Muzeum II WŚ.
 4. Udział w Dorocznym Obywatelskim Spotkaniu Gdańszczan z władzami Miasta – spotkanie opłatkowe, koncert A. Piasecznego.
 5. Udział w Spotkaniu Opłatkowym Gdańskiej Rodziny Katyńskiej i 30-leciu istnienia tej organizacji – Dom Harcerza; Wiceprezes Stowarzyszenia z Listem Gratulacyjnym
  – 11. grudnia.
 6. Udział w dwudniowej Konferencji w Muzeum II WŚ pt. 108 Męczenników II Wojny Światowej – 11.-12. grudnia.
 7. Maria Wieloch, Maria Aldona Kozłowska i Krzysztof Antonowicz udzielili wywiadów dla TVP Gdańsk (Andrzej Ciecierski) do filmu o Ponarach.
 8. Spotkanie opłatkowe przedstawicieli kombatantów z Prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz w Urzędzie Miejskim. Obecny Wiceprezes Stowarzyszenia.
 9. Kilkakrotne kontakty z dr M. Tomkiewicz nt. reakcji strony polskiej na plany zagospodarowania Łukiszek w Wilnie.
 10. Przygotowanie życzeń z okazji Bożego Narodzenia dla członków SRP oraz osób/instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem, wysyłka życzeń pocztą.
 11. Telefony i maile z Życzeniami Bożonarodzeniowymi do osób, którym nie wysłano życzeń pocztą.
 12. W tym roku przybyło nam trzech nowych Członków.

 

 

Maria Wieloch

Prezes

Stowarzyszenia Rodzina Ponarska

 

Gdańsk, marzec 2020

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !