Posumowanie Roku 2021

Ten rok, z powodu przeciągającej się pandemii był dla nas trudny, ale udało się nam uczestniczyć w różnych uroczystościach w kraju lub je organizować (często w ograniczony sposób) oraz zorganizować udany wyjazd na Uroczystości Ponarskie na Litwie. Czytaj dalej:

Sprawozdanie 2-4 kwartał 2015

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, kończy się rok 2015, więc należy podsumować nasze wspólne działania. Sprawozdanie z  pierwszego kwartału br. otrzymali Państwo ze Sprawozdaniem Finansowym za 2014 r oraz  Życzeniami Wielkanocnymi na początku kwietnia.   
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się w dniu 6. czerwca br., po uzyskaniu absolutorium przez ustępujący Zarząd, dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu weszli: Maria Wieloch – prezes, Renata Buśko – wiceprezes, Stanisław Madaliński – wiceprezes, Anna Bach – skarbnik, Izabela Lipniewicz – sekretarz, Michał Rzepiak – członek Zarządu, Przemysław Namsołek – członek Zarządu. Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia tworzą: Marek Olczyk – przewodniczący,
Alicja Wrzosek– z-ca przewodniczącego, Halina Kąc-Latos – członek Komisji Rewizyjnej. Zmiany zostały zarejestrowane w KRS, Sąd Rejonowy Gdańsku-Południe.
Read more about Sprawozdanie 2-4 kwartał 2015

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości ponarskich na Wileńszczyźnie w dniach 23-26 wrzesień 2015

W tegorocznych uroczystościach wzięło udział 30 osób – członków Stowarzyszenia Rodzina Ponarska,przedstawiciele ŚZŻAK, Związku Sybiraków, Rodziny Katyńskiej, Stowarzyszenia Godność i Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej.
Stan zdrowia uniemożliwił kilku zainteresowanym osobom wzięcie udziału w uroczystościach. W związku z przeniesieniem w ostatniej chwili obchodów Dnia Pamięci Holokaustu w Ponarach przez społeczność Żydowską z dnia 23 na 22 września nie mogliśmy w nich uczestniczyć, bo tego dnia jechaliśmy z Gdańska do Wilna. Spotkanie z Polakami z Wileńszczyzny odbyło się w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Niemenczynie, a nie jak pierwotnie planowaliśmy w wybudowanym ostatnio Domu Polskim w Nowych Święcianach,
Read more about Sprawozdanie z przebiegu uroczystości ponarskich na Wileńszczyźnie w dniach 23-26 wrzesień 2015

Uzupełnienie do sprawozdania za 2014 i I kwartał 2015

1. Udział w Konferencji pt.  „Różnymi drogami do niepodległości. Studia historii najnowszej”  – Sala Kolumnowa Sejmu RP, zorganizowanej przez Uniwersytet  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie miałam okazję mówić o zbrodni ponarskiej i Stowarzyszeniu;
2. Wywiad dla Radia Wnet i Telewizji Republika z Panem  Józefem Borysewiczem z Warszawy – czerwiec;
3. Wywiad dla czasopisma Historia do Rzeczy z Panem Józefem Borysewiczem i Marią Wieloch – czerwiec;
4. Udział Michała Rzepiaka w uroczystości Z okazji Święta Niepodległości  w Wilnie na Rossie w dniu 11.11.2014 ze złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Matki i Syna;
5. Wywiad dla Naszego Dziennika o uroczystościach w Płocku 14.09.2014 i na Wileńszczyźnie 28-30.09.2014;
Read more about Uzupełnienie do sprawozdania za 2014 i I kwartał 2015

List wiosenny, uzupełnienie do sprawozdania za 2014 i Sprawozdanie za I kwartał 2015

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Rodzina Ponarska,
W dniu 21 marca br. odbyło się w Gdańsku Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia za 2014 rok. Sprawozdania merytoryczne otrzymali Państwo z listem wiosennym i listem Bożonarodzeniowym, a teraz przekazuję uzupełnienie do tego sprawozdania oraz relacje z działań w I kwartale 2015 r. wraz ze Sprawozdaniem Finansowym, które zostało złożone w terminie w Urzędzie Skarbowym w Gdańsku. Przekazuję również Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy oraz książkę Heleny Pasierbskiej z 2005 roku dodrukowanej dzięki darowiźnie Pana Romualda Mietkowskiego, naszego Członka, a przekazanej nam przez Pana Andrzeja Pasierbskiego, syna sp. Heleny Pasierbskiej. Dziękuję serdecznie za wszystkie wpłacone składki i darowizny, dzięki którym możliwe jest nasze funkcjonowanie. Podobnie jak w roku ubiegłym, w dniach 22-27 września br. planowany jest wyjazd na Uroczystości Ponarskie na Wileńszczyznę.
Read more about List wiosenny, uzupełnienie do sprawozdania za 2014 i Sprawozdanie za I kwartał 2015

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska za rok 2014

Sprawozdanie z działalności.

1.Dnia 22.03.2014  odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2013, po nim wraz z Życzeniami Wielkanocnymi otrzymali Państwo sprawozdanie finansowe i wiadomości    o działaniach na początku tego roku.
2.Z wielką radością przyjęliśmy widomość o wydaniu przez IPN w sierpniu nowej wersji Dziennika 1941-1944 Kazimierza Sakowicza, który trafiła dziś do Państwa rąk. 
3.W tym roku Dzień Ponarski był obchodzony uroczyście w Warszawie w dniu  8 czerwca.  Uroczystości w  tym dniu rozpoczęliśmy od równoczesnego składania kwiatów,   zapalenia zniczy i krótkiej modlitwy za Ofiary pod Tablicami Ponarskimi w Kościele św. Jacka i Bazylice Trzech Krzyży. Miłym zaskoczeniem była dla nas obecność   przedstawicielki Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z wieńcem. Obecni byli członkowie Stowarzyszenia, PIS-u, Tow. Miłośników Wilna i Ziemi    Wileńskiej i ZHR-u. Mszę św. w Kościele św. Anny o godz. 17ej odprawił Ks. Józef Maj, który wygłosił patriotyczne kazanie,  a teksty czytał Pan Jerzy Zelnik.   Chór harcerski zapewnił piękną i doniosłą oprawę muzyczną, a wartę honorową pełnili Uczniowie SP nr 163  z Opiekunami i Strzelcami z Pragi Południe. O godz.20ej   na Powązkach Wojskowych pod Pomnikiem Ponarskim odbył się Apel Pamięci, który poprowadził aktor Wojciech Olszański przy akompaniamencie werblisty i trębacza.
Read more about Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Mili Członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013 mamy za sobą. Odbyło się ono w Gdańsku w dniu 22.03.2014 r. Ponieważ  pisemne Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2013 r. otrzymali Wszyscy z życzeniami Bożonarodzeniowymi, nie odczytywałam go ponownie. Natomiast omówiono …