Łomża – relacja z uroczystości poświęcenia tablicy

W dniu 2-go września 2012r. odbyło się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży uroczyste odsłonięcie kolejnej Tablicy Ponarskiej.
Pomysłodawcą umieszczenia tablicy w Łomży była Wiceprezes Renata Buśko z Olsztyna.  Umieszczenie tablicy w tym Sanktuarium zaproponowała Pani Urszula Przesław,  a Kustosz – Ksiądz  Prałat dr Jerzy Abramowicz  chętnie się na nią zgodził. W tym Sanktuarium powstaje Dolina Pamięci.  Jest to już trzecia Tablica Ponarska  w województwie podlaskim, po Białymstoku i Drohiczynie. Mamy również Pomnik  w Berżnikach koło Sejn.

Przed rozpoczęciem Mszy św. o godz. 10.30  uczennica odczytała wiersz pt. „Znad ponarskich dołów” autorstwa Kazimierza J. Węgrzyna.
Po wprowadzeniu w uroczystości przez Księdza Prałata, przedstawiłam Historię Zbrodni Ponarskiej i cel działania naszego stowarzyszenia (na stronie). 
Po Komunii św. przeszliśmy procesjonalnie pod Tablicę Ponarską umieszczoną na jednym z filarów kościoła.  Odsłonięcia tablicy dokonałam wspólnie z  Wicewojewodą Podlaskim Panem Wojciechem Dzierzgowskim. Po odmówieniu modlitwy, Tablicę poświęcił Ksiądz Prałat Jerzy Abramowicz. Wiązanki kwiatów złożyli: Maria Wieloch, Wicewojewoda Podlaski oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, a dzieci ustawiły zapalone znicze.  Po powrocie do ołtarza głos zabrał Wicewojewoda Podlaski nawiązując do martyrologii naszego Narodu w rocznicę wybuchu II-ej Wojny Światowej, jak i samej zbrodni ponarskiej.  Licznie zebrani wierni z dziećmi, z dużym zainteresowaniem wysłuchali  wszystkich wystąpień. Mszę św. uświetnił miejscowy chór.
Na  tę uroczystość  przyjechałam razem z dużą grupą członków Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej wraz z Pocztem Sztandarowym. Prezesem tego oddziału jest dr inż. Zygfryd Gładkowski, który wziął na siebie całą organizację wyjazdu. Poza nami przyjechało z Białegostoku małżeństwo pp. Aliny i Henryka Midro – członkowie naszego stowarzyszenia. Inni członkowie z sąsiednich województw, mimo chęci,  nie mogli przyjechać ze względu na podeszły wiek i nie najlepszy stan zdrowia.
Cała uroczystość miała bardzo podniosły charakter.

Bardzo dziękuję Wicewojewodzie Podlaskiemu Panu Wojciechowi Dzierzgowskiemu, który mimo nawału zadań znalazł czas, żeby wziąć udział w  tych uroczystościach. Pana Wicewojewodę poznałam na uroczystościach Dnia Podlasia i Młodych Tej Ziemi w czerwcu br., gdzie również uczestniczył w uroczystościach odsłonięcia pięknej płaskorzeźby – Piety Ponarskiej  w Katedrze Drohiczyńskiej.
Szczególne podziękowania kieruję na ręce Księdza Prałata Jerzego Abramowicza za przygotowanie liturgii i gościnę, jakiej udzielił nam po uroczystości, włącznie z oprowadzeniem  po tworzonej Dolinie Miłosierdzia – Pamięci Poległych. 
Służbie liturgicznej  i lektorom należą się też specjalne podziękowania za oprawę mszy świętej. 
Nieocenioną dla nas osobą okazała się Pani Urszula Przesław, która zorganizowała nasz pobyt w Łomży, i pokazała nam miasto z Katedrą pw. Św. Michała Archanioła oraz cmentarzem. A my „zdobyliśmy”  kolejnego nowego członka naszego stowarzyszenia, za co bardzo dziękuję.

Na zakończenie uroczystości  Pan Wojewoda wręczył mi podziękowanie za zaproszenie  i gratulacje dla stowarzyszenia za pielęgnowanie wiedzy historycznej     o losach ludzi zgładzonych w Ponarach.

Maria Wieloch
Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”

Zapraszamy do zapoznania się z wystapieniem p. Prezes Marii Wieloch na uroczystości w Łomży –[czytaj .pdf]

Zobacz zdjęcia w naszej galerii.
alt

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !