Wspomnienia Renaty Buśko

Droga do Ponar rodziny Tobjaszów-Warachowskich Bolesne powroty do Wilna… Powroty do Wilna dla pani Renaty Buśko, obecnie mieszkającej w Olsztynie są niewymownie trudne. Tutaj, w Ponarach został zamordowany jej ojciec Józef Tobjasz oraz wujek Przemysław Warachowski. Są obok siebie na liście straceńców…

Ściany Totalitaryzmów – wystawa

Otwarcie wystawy „Ściany totalitaryzmów. Polska 1939–1945” – Warszawa, 22 sierpnia 2019. Pakt Ribbentrop-Mołotow oznaczał IV rozbiór Polski. Po II wojnie światowej komuniści chcieli wymazać prawdę o tym tajnym protokole, który narodom Europy Środkowo-Wschodniej przyniósł zniewolenie – mówił prezes IPN Jarosław Szarek, otwierając…

Zaproszenie do Zabrza

Klub Inteligencji Katolickiej Sekcja w Zabrzu zaprasza na spotkanie otwarte w Domu Parafialnym przy kościele pw. św. Anny w Zabrzu, Plac ks. Franciszka Pieruszki 1, w środę 19 marca o godzinie 18.45: 1. Msza Święta z homilią 2. „KTO ZGINĄŁ W PONARSKICH…

Relacja z uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Ponarskiego w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku koło Kościerzyny w dniu 15.08.2013 Uroczystość rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną przez Księdza Komandora Janusza Bąka – Kapelana

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną przez Księdza Komandora Janusza Bąka – Kapelana Stowarzyszenia Rodzina Ponarska i Przedstawiciela Biskupa Polowego Wojska Polskiego wraz z Księdzem Grzegorzem Fąferko Proboszczem Parafii w Szymbarku oraz księdzem wikarym Tomaszem Dawidem. Homilię wygłosił ks. Komandor nawiązując w niej do Święta Matki Boskiej Zwycięskiej, Święta Wojska Polskiego oraz zbrodni ponarskiej, za której ofiary sprawowana była ta Msza św. Nie zabrakło w niej nawiązania do wielkiego patriotyzmu młodzieży Wileńszczyzny i przytoczenia urywków dwóch grypsów: ..”Solidarni i świadomi wagi chwili oddajemy życie za Boga i Ojczyznę. Wierzymy, że to o co walczyliśmy nie zginie.
Sprawę podejmą inni… Polska powstanie wolna i niepodległa … Powiedz to innym, Nie załamał się nikt”… oraz …”Dziękuję Ci Mamo, że nauczyłaś mnie modlić się, inaczej nie wytrzymałbym tutaj ….” Pod koniec Mszy św. Ksiądz Proboszcz poświęcił urnę z ziemią z Ponar, która została stamtąd przywieziona przez członków Stowarzyszenia w 2000 roku. Teraz stoi w Kaplicy św. Rafała Kalinowskiego wśród innych urn i pamiątek.

Read more about Relacja z uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Ponarskiego w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku koło Kościerzyny w dniu 15.08.2013 Uroczystość rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną przez Księdza Komandora Janusza Bąka – Kapelana

Relacja z wizyty w Wilnie w dniach 8-12 listopada 2012

Na zaproszenie Pana Stanisława Pieszko – Prezesa Fundacji Wspierania Oświaty Polskiej „Samostanowienie” w dniu 9 listopada 2012 r.  brałam udział, jako Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”, w Obchodach 70 Rocznicy Zamordowania w Ponarach Młodzieży ze Związku Wolnych Polaków, zorganizowanej w podwileńskich Wojdatach. Ze względów organizacyjnych te uroczystości z maja zostały przesunięte na jesień. Pierwszą część stanowiło spotkanie z grupą ponad 200 uczniów,  nauczycieli i dyrektorów szkół polskich rejonu wileńskiego  i solecznickiego oraz miasta Wilna.  W spotkaniu uczestniczyli Pani Anna Kasińska – Radca Ambasady RP w Wilnie,  Pan Piotr Wdowiak -  I Sekretarz Wydz. Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, Pani Barbara Bojaryn-Kazburuk – Dyrektor Oddz. IPN w Białymstoku, Pan Waldemar Wilczewski – Naczelnik Oddz. BEP IPN w Białymstoku, Pani Renata Cytacka – Sekretarz Rady  Samorządu Rej. Wileńskiego, Pan Edmund Szot – Kierownik Wydz. Kultury Samorządu Rej. Wileńskiego,  Pan Jerzy Barkowski – Radny Samorządu Rej. Solecznickiego, Ksiądz Proboszcz  Jerzy Witkowski, redaktorzy Kuriera i Magazynu Wileńskiego oraz Pan Artur Ludkowski – Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, jako współorganizator uroczystości.
Read more about Relacja z wizyty w Wilnie w dniach 8-12 listopada 2012

Łomża – relacja z uroczystości poświęcenia tablicy

W dniu 2-go września 2012r. odbyło się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży uroczyste odsłonięcie kolejnej Tablicy Ponarskiej.
Pomysłodawcą umieszczenia tablicy w Łomży była Wiceprezes Renata Buśko z Olsztyna.  Umieszczenie tablicy w tym Sanktuarium zaproponowała Pani Urszula Przesław,  a Kustosz – Ksiądz  Prałat dr Jerzy Abramowicz  chętnie się na nią zgodził. W tym Sanktuarium powstaje Dolina Pamięci.  Jest to już trzecia Tablica Ponarska  w województwie podlaskim, po Białymstoku i Drohiczynie. Mamy również Pomnik  w Berżnikach koło Sejn.

Przed rozpoczęciem Mszy św. o godz. 10.30  uczennica odczytała wiersz pt. „Znad ponarskich dołów” autorstwa Kazimierza J. Węgrzyna.
Po wprowadzeniu w uroczystości przez Księdza Prałata, przedstawiłam Historię Zbrodni Ponarskiej i cel działania naszego stowarzyszenia (na stronie). 
Po Komunii św. przeszliśmy procesjonalnie pod Tablicę Ponarską umieszczoną na jednym z filarów kościoła.  Odsłonięcia tablicy dokonałam wspólnie z  Wicewojewodą Podlaskim Panem Wojciechem Dzierzgowskim. Po odmówieniu modlitwy, Tablicę poświęcił Ksiądz Prałat Jerzy Abramowicz. Wiązanki kwiatów złożyli: Maria Wieloch, Wicewojewoda Podlaski oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, a dzieci ustawiły zapalone znicze.  Po powrocie do ołtarza głos zabrał Wicewojewoda Podlaski nawiązując do martyrologii naszego Narodu w rocznicę wybuchu II-ej Wojny Światowej, jak i samej zbrodni ponarskiej.  Licznie zebrani wierni z dziećmi, z dużym zainteresowaniem wysłuchali  wszystkich wystąpień. Mszę św. uświetnił miejscowy chór.
Read more about Łomża – relacja z uroczystości poświęcenia tablicy

Pomnik w Szczecinie – utrwalić pamięć w granicie i spiżu Młodzież szczecińska w hołdzie bohaterskiej młodzieży wileńskiej

Dzień 11 maja 2012 zapisał się kolejnym wydarzeniem utrwalającym bohaterski wysiłek zbrojny mieszkańców Wilna w obronie Ojczyzny. W tym dniu, na Cmentarzu w Szczecinie, został odsłonięty Pomnik poświęcony bohaterskiej młodzieży ze Związku Wolnych Polaków z Wilna zamordowanych  w podwileńskich Ponarach w maju 1942. Monument ten młodzież szczecińskich szkół ofiarowała tym, którzy w 1942 też mieli po kilkanaście lat.

Inicjatorką Pomnika jest Danuta Szyksznian. Pani Danuta Szyksznian PS. ”Sarenka „ , żołnierz Okręgu Wileńskiego AK, od lat walczy o upamiętnienie zbrojnego  wysiłku ludności polskiej z byłych  Kresów Wschodnich, w walce o niepodległość Ojczyzny. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ”Sarenki„ żołnierze Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, od trzydziestu lat spotykali się na swoich Zjazdach, ostatnie dziesięć lat tym miejscem spotkań były Międzyzdroje. Danuta Szyksznian, mimo podeszłego wieku i poważnych schorzeń, nie ustaje w walce o utrwalanie pamięci  heroizmu  narodu Polskiego. Ostatnio doprowadziła do odsłonięcia w Szczecinie  Pomnika poświęconego młodzieży wileńskiej ze Związku Wolnych Polaków.
Read more about Pomnik w Szczecinie – utrwalić pamięć w granicie i spiżu Młodzież szczecińska w hołdzie bohaterskiej młodzieży wileńskiej