Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska w 2013roku

                                        Gdańsk, grudzień.2013

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” za rok 2013

1. Dnia 02.03.2013 odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2012. Tekst sprawozdania otrzymali wszyscy Członkowie i sympatycy z Życzeniami Bożonarodzeniowymi drogą pocztową.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 otrzymali wszyscy Członkowie wraz z Życzeniami Wielkanocnymi drogą pocztową;
3. W tym roku Dzień Ponarski w Gdańsku był obchodzony w dniu 6go maja w siedzibie Rady Osiedla Stara Oliwa, gdzie dzięki uprzejmości Rady możemy organizować również inne nasze spotkania. Po prezentacji Marii Wieloch o Zbrodni Ponarskiej, Harcerze z ZHR – Hufiec Widmo odczytali Apel Pamięci, a wszyscy Uczestnicy odsłuchali go z powagą w pozycji stojącej. Następnie kol. Kazimierz Glinkowski odczytał kilka wierszy poświęconych pamięci Ofiar oraz wiersz Kazimierza J. Węgrzyna, poświęcony śp. Helenie Pasierbskiej. Wśród Gości byli przedstawiciele Rodziny Katyńskiej, TMWiZW, Związku Sybiraków, Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Rady Osiedla;
4. Dzień Ponarski w Warszawie obchodzony był w dniach 10 i 11 maja – rozpoczął się Mszą  Św.  w Bazylice św. Krzyża o godz.18ej w intencji Ofiar Zbrodni Ponarskiej. W koncelebrze był Ks. Proboszcz Zygmunt R. Berdychowski i Ks. Komandor Janusz Bąk, który również wygłosił kazanie. Przed mszą św. Maria Wieloch przybliżyła Wiernym tragedię zbrodni. Wartę Honorową pełnili Członkowie Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego, a uroczystość uświetnił Chór Parafialny „Sursum Corda”  pod dyrekcją Pani Emilii Melon. Po mszy św. otwarto na 4 dni w dolnym kościele Wystawę „Zbrodnia Ponarska”, przygotowaną przez Panią Agnieszkę Hałaburdzin-Rutkowską oraz  pp. Barbarę i Macieja Witkowskich. W sobotę 11.05 odbyła się sesja w Muzeum Niepodległości, którą otworzyła Wicedyrektor Pani Jolanta Dąbek. Po wystąpieniu Marii Wieloch, Panów Andrzeja Pasierbskiego i  Grzegorza Hanuli rozpoczęło się piękne wystąpienie wspaniałego aktora Pana Henryka Boukołowskiego, który czytał wspomnienia, grypsy i recytował wiersze. Części z nich akompani      owała na harfie kol. Barbara Witkowska. W trakcie dyskusji głos  zabrały między innymi Pani Hanna Grabińska i Mariquita Węsławska. Pani B. Witkowska odczytała list skierowany do nas przez Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. O godz. 20ej spotkaliśmy się pod Pomnikiem Ponarskim na Powązkach Wojskowych, by w obecności Pocztu Sztandarowego Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego z Leszkiem Rysakiem (Zarząd), Werblisty i Trębacza  wysłuchać Apelu Pamięci odczytanego przez przedstawicieli Związku Jaszczurczego, złożyć wieńce i wiązanki kwiatów,  zapalić liczne białe i czerwone znicze  oraz odmówić modlitwę za dusze śp. Ofiar Zbrodni. Wśród gości byli między innymi Ks. Kom. Janusz Bąk,  dr Łukasz Michalski z IPN, Tomir Sołtan – przedstawiciel Fundacji „Samostanowienie”, Prezydent Warszawy z okresu powstania naszego Pomnika –  Poseł Marcin Święcicki, Henryk Boukołowski. Wysłuchanie wielu dziesiątek imion i nazwisk Ofiar zamordowanych w Ponarach zrobiło duże wrażenie na obecnych Uczestnikach.
5. Na Dzień Ponarski w Bochni, dzięki inicjatywie naszych koleżanek Janiny Kęsek i Grażyny Potępy,  młodzież  z Gimnazjum nr 1. w Bochni pod kierunkiem nauczycielek przygotowała godzinny program słowno-muzyczny poświęcony Zbrodni Ponarskiej. Program ten oglądali Członkowie Towarzystwa Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w dniu 08.05. Całość pięknego programu jest zarejestrowana i po uzyskaniu zgody autora zamieścimy pełną relację na naszej stronie. Tego dnia odwiedzono również Cmentarz św. Rozalii, gdzie złożono kwiaty  i zapalono znicze.
6. W dniu 7go czerwca w Szczecinie na Cmentarzu Centralnym, obok Pomnika poświęconego Pamięci Młodzieży Wileńskiej i …. została odsłonięta Tablica Informacyjna dopełniająca wiedzę na temat Pomnika. Widnieje na niej krótka informacja  w trzech językach oraz imiona z nazwiskami 95 osób w wieku 16-22 lat zamordowanych w Ponarach wraz ze zdjęciami 33 z Nich. Uroczystość prowadziła uczennica Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej, a przemawiały kolejno Pani Danuta Szyksznian – inicjatorka powstania Pomnika i Tablicy, Maria Wieloch i Pani Jolanta Szyłkowska. Po poświęceniu Tablicy przez Księdza Prałata Dr  Aleksandra Dziejewskiego odsłonili ją Danuta Szyksznian, Maria Wieloch i Przedstawiciele Władz. Trębacz z miejscowej Jednostki Wojskowej odegrał „Ciszę”, a następnie młodzież z centrum Edukacji Ogrodniczej z dyrekcją posadziła brzozę – symbol Wileńszczyzny oraz magnolię – symbol Szczecina. Następnie liczne delegacje (między innymi Przedstawiciele Prezydenta Szczecina, Wojewody i Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego,  ŚZŻAK, Rodziny Ponarskiej, IPN, szkół) składały wiązanki kwiatów  i zapaliły znicze, a Orkiestra Szkolna odegrała kilka melodii wojskowych.
7. W dniu 15go sierpnia – Święto Matki Boskiej Zwycięskiej, Święto Wojska Polskiego odsłonięto Pomnik w CEPR w Szymbarku (zdjęcie w załączeniu). Po uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez Ks. Komandora Janusza Bąka, Ks. Proboszcza Grzegorza Fąferko i Ks. Wikarego Tomasza Dawida i poświęceniu Urny z Ziemią z Ponar odbyło się odsłonięcie i poświęcenie Pomnika
8. Ponarskiego poprzedzone przemówieniem Marii Wieloch, Piotra Szubarczyka oraz Apelem Pamięci odczytanym pięknie przez Panią Hannę Szubarczyk. Głos zabierał również już śp. Pan Daniel Czapiewski, bez którego pomocy i wsparcia wraz z Małżonką Lidią, nie było by tego Pomnika. Szymbark to szczególne miejsce na Kaszubach – poza wieloma atrakcjami, jest to obecnie nieoficjalne „Centrum Patriotyzmu” w Polsce. To tutaj  w ciągu roku o Zbrodni Ponarskiej dowiedzą się dziesiątki tysięcy Polaków i gości z zagranicy. W uroczystościach uczestniczyli między innymi przedstawiciele Rodziny Katyńskiej z Gdańska i Gdyni, Związku Sybiraków  z pocztem Sztandarowym, TOW „Gryfa Pomorskiego” z pocztem Sztandarowym, Związku Wysiedlonych  z Gdyni, Pomorskiej Organizacji Kresowej, wielu Członków z Rodzinami z naszego Stowarzyszenia, Przedstawiciele Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych i wielu innych gości. Wszystkie delegacje i wiele osób złożyło wiązanki kwiatów lub zapaliło znicze. Trzecia część uroczystości, którą prowadził P   Piotr Szubarczyk odbyła się w Hali Promocji – tutaj poza prezentacją oraz śpiewami pieśni patriotycznych i wileńskich przy akompaniamencie Pana Wacława Węcławka z Capelli Gedanensis na największym fortepianie świata, głos zabrali Wacław Dziewulski, Janina Bochyńska oraz  KŻW Zbigniew Sulatycki. Na 8 sztalugach w pobliżu Pomnika została ustawiona Wystawa Ponarska. Obejrzało tysiące osób, którym nie wystarczyły krótkie informacje Przewodników. W uroczystości wzięło udział ponad 300 osób.Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Pan Stanisław Bieg z Mikołowa nakręcił film z tej uroczystości. Jest on dostępny (bez części uroczystości w Hali Promocji) na naszej stronie w zakładce Filmy – relacje z uroczystości lub bezpośrednio  – tu.

 Udział w Uroczystościach Członków Stowarzyszenia:
9.  Dni Wilna w Gdańsku – 02-05.09;
10. 27.02 – udział w uroczystościach z okazji obchodów   Dnia Żołnierzy Wyklętych – koncert  w Gdyni
11. 03.03 – uroczysta Msza św. z okazji  święta Św. Kazimierza w Bazylice Mariackiej, spotkanie członków TMWiZW na Plebanii,  Kaziuki – kiermasz – M. Wieloch, S. Madaliński, A. Kakareko;
12. 29.03 – udział w uroczystościach z okazji obchodów 68 rocznicy odzyskania Gdańska – pod Pomnikiem „Tym co za Wolność Gdańska”;
13. 10.04 – uroczysta Msza św. z okazji 3. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej;
14. 13.04 – udział w uroczystościach z okazji obchodów  73  rocznicy drugiej masowej wywózki Polaków na Sybir, Katyń -  Cmentarz Łostowicki – M. Wieloch, A. Siwiec, S. Madaliński;
15. 03.05 – Koncert w Filharmonii z okazji ustanowienia Konstytucji 3go Maja -  M. Wieloch , A. Siwiec  z Małżonką;
16. 08.05 – udział w uroczystościach z okazji  68. Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej – przy Pomniku – Tym co za Wolność Gdańska -   M. Wieloch, A. Siwiec, S. Madaliński;
17. 24.05 – udział w uroczystościach z okazji Zjazdu Łagierników – Żołnierzy AK – M. Wieloch, Bożenna Bargieł, – msza św. w Kościele św. Jerzego, uroczystości pod Pomnikiem Inki Sadzikówny, spotkanie w Sopocie;
18. 13.06 – udział w spotkaniu członków TMWiZW Oddz. w Olsztynie z prezentacją o Zbrodni Ponarskiej – M. Wieloch;
19. 20.06 – udział w uroczystości odsłonięcia Tablicy poświęconej pamięci Ofiar tortur – członków konspiracyjnych organizacji niepodległościowych i innym osób walczących o Niepodległą Polskę w latach 1945-1956 w budynku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – M. Wieloch, S. Madaliński;
20. 07.07 – udział w uroczystej Mszy św. z okazji rocznicy Zbrodni Wołyńskiej w Bazylice Mariackiej
21. 01.08 – udział w uroczystościach z okazji obchodów 69. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – MW, W. Dziewulski, S. Madaliński;
22. 14.09 – udział w uroczystym Koncercie z okazji Dnia Weterana – M. Wieloch, Irena Perchel, A. Siwiec;
23. 17.09 – udział w uroczystościach z okazji obchodów 74.rocznicy agresji sowieckiej na Polskę – Dzień Sybiraka – na Cmentarzu Łostowickim przy Pomniku Golgoty Wschodu i w Szymbarku – M. Wieloch, A. Siwiec;
24. 21.09 – udział w Debacie Kresowej – KRESY – historia, tożsamość i pamięć – w historycznej Sali BHP, w Stoczni Gdańskiej – wystąpienie kol. Wacława Dziewulskiego, M. Wieloch, S. Madaliński;
25. 21.09 – udział w Pierwszym Pomorskim Pikniku Kresowym – z Wystawą wszystkich publikacji dotyczących Zbrodni Ponarskiej M. Wieloch, S. Madaliński;
26. 27.09 – udział w uroczystościach z okazji obchodów 74. Rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów – M. Wieloch, S. Madaliński, W. Dziewulski;
27. 05.10 – udział w uroczystościach z okazji obchodów 74. Rocznicy Rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku – S. Madaliński;
28. 01.11 – Uroczystość przy Pomniku Ponarskim w Dniu Wszystkich Świętych na Powązkach Wojskowych w Warszawie zorganizowali pp. Barbara i Maciej Witkowski. Panie Hanna Grabińska i Mariquita Węsławska z innymi osobami rozdawały ulotki przybliżające Zbrodnię Ponarską. Kompania Honorowa Wojska Polskiego pełniła Wartę przy Pomniku, za co z całego serca dziękujemy Dowódcy Garnizonu WP w Warszawie oraz Oficerowi, który towarzyszył Żołnierzom. Pani Hanna Grabińska poprowadziła modlitwę w intencji Ofiar Zbrodni Ponarskiej. Organizatorzy prosili przechodzące osoby o zapalanie białych i czerwonych zniczy, których 120 sztuk zostało ustawionych wokół Pomnika.
29. Dzięki Pani Małgorzacie Chylińskiej z TMWiZW, która uczestniczyła w uroczystości przy Pomniku w dniu 01.11,  tego dnia  nasza Członkini  Barbara Witkowska wystąpiła  w krótkiej audycji  w Telewizji Republika, co już zaowocowało wstąpieniem do Stowarzyszenia nowego Członka!
30. 11.11 – udział w Paradzie Niepodległości w Gdańsku – M. Wieloch, S. Madaliński, W. Dziewulski, A. Kakareko;

  •           – udział w uroczystej Mszy św. z kazaniem Ks. Biskupa Sławoja Leszka Głódzia;
  •           – udział w Koncercie „Granie dla Wolności” – w ramach wojewódzkich obchodów 95 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

31. Udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Rodzinę Katyńską z Gdańska z udziałem między innymi ks. Biskupa Sławoja Leszka Głódzia, Marszałek woj. pomorskiego – Pani Hanny Zych-Cisoń, Przedstawiciela Wojewody Pomorskiego, Dowódcy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Płk. Tadeusza Krawczyka, Pana Konstantego  Rosenera – Urząd Marszałkowski – ROPS, przedstawicielami Sybiraków. Tu miałam okazję porozmawiać z Ks. Biskupem i Przedstawicielem Wojewody na tematy ponarskie. 
32. 17.12 – udział w Dorocznym Obywatelskim Spotkaniu Gdańszczan na zaproszenie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
33. 20.12 -  udział w spotkaniu integracyjnym kombatantów  i osób represjonowanych woj. pomorskiego organizowanego przez Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Marszałka Woj. Pomorskiego.

34. Biskup Polowy Wojska Polskiego Ksiądz Józef Guzdek mianował na naszą prośbę Ks. Komandora Janusza Bąka Kapelanem Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” z dniem 1sierpnia 2013 r.  Ksiądz  J. Bąk urzęduje przy Katedrze Polowej WP w Warszawie, przy ul. Długiej 13/15.
35. Włączyliśmy się aktywnie w działania Pomorskiej Inicjatywy Kresowej woj. pomorskiego. Spotykamy się na comiesięcznych zebraniach, gdzie poszczególne organizacje kresowe prezentują swoją działalność i przybliżają temat członkom innych organizacji kresowych, uczestniczymy  w Piknikach Kresowych i spotkaniach innych organizacji;

36. W tym roku wstąpiło do naszego Stowarzyszenia sześciu nowych Członków, których witamy  bardzo serdecznie. Są to: Beata Czyż – Wrocław, Stanisław Madaliński – Gdańsk, Eugeniusz Pieczul – Węgorzewo, Piotr Rymiński – Gdańsk, Marek Woliński – Szczecin, Wiesław Dziergawka – Bydgoszcz. Czekamy na kolejnych!

37. Nie udało się jeszcze przenieść Tablicy Ponarskiej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, w takie miejsce,  w którym będzie widoczna – obok Tablicy Katyńskiej po prawej stronie kościoła, bo Konserwator Zabytków stwierdził istnienie tam fresków pod zamalowaną częścią ściany. Będziemy nadal poszukiwać właściwego miejsca.

38. Trwają intensywne przygotowania – wstępny scenariusz i zbieranie materiałów – zdjęcia i dokumenty od Rodzin Ofiar do planowanej na maj 2014 roku  pierwszej w dziejach Wystawy Ponarskiej w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Nie mogą tu być wykorzystane materiały  z publikacji. Już część materiałów, które wypożyczyłam od Rodzin została zeskanowana w Muzeum. Na inne dokumenty czekam jeszcze do 25 stycznia. Dokumentów nie wysyłam pocztą a zawożę osobiście do Kuratora Wystawy – pracownika Muzeum Niepodległości w Warszawie.

39. Zarząd Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” wraz z Członkami oraz wszyscy korzystający z naszej strony www.rodzinaponarska.pl serdecznie dziękują Koledze Markowi Dereckiemu za trud wkładany w prowadzenie bezpłatnie strony naszego Stowarzyszenia.
To dzięki Niemu już ponad   12 620 osób korzystało ponad 55 500 razy z informacji zawartych na niej (do połowy grudnia)!

40. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom – Członkom Stowarzyszenia, którzy odpowiedzieli na moja prośbę i wpłacili darowiznę latem, co umożliwiło zbudowanie Pomnika w Szymbarku   w tak krótkim czasie, a szczególnie Panu Jackowi Pieczyrakowi, Pani Janinie  Bryżuk-Kisiel i Panu Stanisławowi Madalińskiemu.

41. Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wpłaciły darowiznę i opłaciły składkę roczną. Przypominamy, że składka roczna (symboliczna) wynosi 36 zł, a każda nadwyżka  stanowi darowiznę na cele statutowe.

42. Już nam się marzą Tablice Ponarskie w kolejnych miastach, ale bez większych darowizn nie będzie możliwe ich wykonanie.
         
    
                    Prezes                                                         Sekretarz
             Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”                                   Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”
                                                                                                         
                      dr Maria Wieloch                                               Lilla Biedrzycka                 

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !