Sprawozdanie 2-4 kwartał 2015

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, kończy się rok 2015, więc należy podsumować nasze wspólne działania. Sprawozdanie z  pierwszego kwartału br. otrzymali Państwo ze Sprawozdaniem Finansowym za 2014 r oraz  Życzeniami Wielkanocnymi na początku kwietnia.   
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się w dniu 6. czerwca br., po uzyskaniu absolutorium przez ustępujący Zarząd, dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu weszli: Maria Wieloch – prezes, Renata Buśko – wiceprezes, Stanisław Madaliński – wiceprezes, Anna Bach – skarbnik, Izabela Lipniewicz – sekretarz, Michał Rzepiak – członek Zarządu, Przemysław Namsołek – członek Zarządu. Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia tworzą: Marek Olczyk – przewodniczący,
Alicja Wrzosek– z-ca przewodniczącego, Halina Kąc-Latos – członek Komisji Rewizyjnej. Zmiany zostały zarejestrowane w KRS, Sąd Rejonowy Gdańsku-Południe.
Informujemy, że Uchwałą Walnego Zebrania Członków składka członkowska została podniesiona do kwoty 50 zł/rok. Uprzejmie prosimy o wpłaty składek i darowizn, bo myślimy nie tylko o kolejnej Tablicy Ponarskiej w kraju, ale i o Pomniku Ponarskim w Gdańsku. W tym roku przybyło nam kilku nowych Członków Stowarzyszenia z Trójmiasta, których serdecznie witamy w naszym gronie. Są to: Irena Adamczewska, Anna Bach, Włodzimierz Borek, Jadwiga Kacperek-Ślązak, Danuta Korsak, Maria Kwiecińska, Przemysław Namsołek, Eugenia
Pék, Teresa Puchalska-Sobota, Barbara Zieleń. Tradycyjnie uczestniczyliśmy w ciągu roku w spotkaniach okolicznościowych, we wszystkich uroczystościach patriotycznych i państwowych odbywających się w Gdańsku składając kwiaty pod Pomnikami. Miedzy innymi w dniu 3.05 uczestniczyliśmy w wojewódzkich obchodach 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Rumii, gdzie ówczesny wojewoda pomorski Ryszard Stachurski otrzymał broszurę i komplet książek dotyczących zbrodni ponarskiej do popularyzacji w urzędzie. Część Członków uczestniczyła również aktywnie w uroczystościach w Gdyni i Gdańsku. Tradycyjnie uroczystości ponarskie odbyły się 09.05 w Warszawie – pod Pomnikiem Ponarskim na Powązkach, a Msza św., którą koncelebrował Ksiądz Komandor Janusz Bąk z 2 Księżmi oraz Konferencja Ponarska – w Katedrze  Polowej Wojska Polskiego.
Mszę św. uświetnił miejscowy Chór oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Mszczonowa.Organizacją uroczystości zajęło się Tow. Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddz. Warszawski z jego Prezesem – Panią Margarittą Chilinską. Konferencję rozpoczęto odczytaniem Listu od Prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Kilka wierszy odczytał nasz nieoceniony przyjaciel Pan Henryk Boukonowski, a wszyscy ze wzruszeniem oglądnęli film o Wilnie. Konferencji towarzyszyła rownież Wystawa Ponarska. Zarówno na Cmentarzu, jak i na Mszy św. oraz konferencji dopisali Oficjalni Goście –  w tym Kancelaria Prezydenta RP, UdsKiOR, IPN, PiS, ZHR i członkowie Stowarzyszenia. W maju kilku członków uczestniczyło w ciekawej konferencji zorganizowanej przez TMWiZW oddz. pomorski, Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG i Wydział Historyczny UG w Gdańsku poświęconej zwiazkom Kresów z Gdańskiem. W dniu 28.05 odbyła się prelekcja połączona z Wystawą Ponarską w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu, po czym ukazała się obszerna relacja w lokalnej prasie. W dniu 06.06 została odsłonięta i poświęcona Tablica Ponarska w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, ufundowana przez Stowarzyszenie, a inicjatorami byli nasi Członkowie z Bochni, którzy zainteresowali swego Kolegę.
W przygotowanie uroczystości i organizację konferencji zaangażowali się – założyciel, pierwszy Dyrektor Muzeum  w Tarnobrzegu  dr Adam Wójcik, nauczyciel historii w LO mgr Dariusz Bożek (który również pięknym wykładem potrafił poruszyć starszych i młodszych uczestników) oraz wielki patrota i społecznik – Ksiądz Proboszcz, Prałat Michał Józefczyk, który po odprawieniu Mszy św. intencji Ofiar Zbrodni Ponarskiej, poświęcił Tablicę Ponarską umieszczoną na zewnątrz kościoła, obok Tablicy Katyńskiej i Smoleńskiej.
Kwiaty zlożyli przedstawiciele Władz Miasta, Klubu Gazety Polskiej i Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. Uroczystościom towarzyszyła Wystawa Ponarska, która potem przez miesiąc była  udostępniona w Liceum.  Miejscowy Klub Gazety Polskiej włączył się aktywnie w tę uroczystość, a uczestnikami konferencji były również Władze miasta. W dniu 14.08 uczestniczyliśmy w obchodach Święta Wojska Polskiego pod Pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego w Gdańsku i w Europejskim Centrum Solidarności. Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej
uczciliśmy obecnością w Gdańsku w dniu 01.09 o świcie na Westerplatte, następnie w miejscu upamiętniającym pierwszy wywóz Polaków do Obozu Koncentracyjnego Stutthof oraz w uroczystościach i Mszy św. pod Pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej. w dniu 05.09 (w ramach Dni Wilna w Gdańsku) kilkunastu naszych członków uczestniczyło w uroczystym odsłonięciu obelisku w miejscu nieistniejącej już stacji kolejowej Gdańsk-Kłodno. To tutaj w 1945 roku przyjechał pierwszy transport Kresowian z Wilna do Gdańska.
Dzień 17.09 – rocznica wkroczenia wojsk sowieckich do Polski i obchody Dnia Sybiraka – składano kwiaty pod Pomnikiem Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku i w Szymbarku – pod Pomnikiem Ponarskim, gdzie uczestniczono w Międzynarodowym Zjeździe Sybiraków. Jesteśmy już dobrze rozpoznawalną organizacją w Gdańsku, województwie oraz w Warszawie. Z ogromną radością przyjęliśmy drugie, z nowymi zdjęciami, poprawione wydanie broszury pt.. Ponary – miejsce „ludzkiej rzeźni”, które dzięki dobrej woli
wielu osób udało się wydrukować przed wyjazdem na Wileńszczyznę w wersji polskiej, a litewska i angielska wyszła z drukarni pod koniec roku. Dzięki dotacjom z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 30-to osobowa grupa uczestniczyła we wrześniowych uroczystościach ponarskich na Wileńszczyźnie (22-27.09) – osobne sprawozdanie.  20 kompletów książek Heleny Pasierbskiej otrzymanych od syna  Andrzeja Pasierbskiego, trafiło na Wileńszczyznę we wrześniu
i grudniu wraz z broszurami Ponary – miejsce „ludzkiej rzeźni” oraz materiałami promocyjnymi otrzymanymi z UM Gdańska.  W dniu  02.10. – Dzień Jedności Kresowian –  uczestniczyłam w Konferencji Kresowej w Sejmie, gdzie wszyscy uczestnicy otrzymali od nas broszurę pt.  Ponary – miejsce „ludzkiej rzeźni” (ponad 100 egz.), a po uroczystej Mszy św. w Katedrze św. Jana (gdzie również podpisano uroczyście Konwencję Kresową) i przemarszu  przez miasto składałam kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po tych uroczystościach odbył się wspaniały koncert patriotyczny oraz występy Zespołu Wileńszczyzna z Wilna i 3 Zespołów z Białorusi. W dniu 02.10 uczestniczyłam w uroczystościach odsłonięcia trzeciego już w Polsce, po Krakowie i Gdańsku, Pomnika Inki na Warszawskiej Woli. Tu o Ince mówił Piotr Szubarczyk. W październiku 40 nauczycieli polskich z Wileńszczyzny, którzy byli na Wybrzeżu dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Odra – Niemen otrzymało broszury ponarskie. W dniu 01.11.  odbyło się w południe tradycyjne spotkanie przy Pomniku Ponarskim na Powązkach w Warszawie, połączone z Modlitwą Księdza Komandora Janusza Bąka i asystą Wojska Polskiego. Po złożeniu kwiatów od Stowarzyszenia oraz Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej zapalono liczne białe i czerwone znicze, a każdy przechodzień otrzymał ulotkę dotyczącą zbrodni ponarskiej. W dniu 10.11 uczestniczono w obchodach Święta Niepodległości w Gdańsku pod Pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego, a w dniu 11.11 w Paradzie Niepodległości. W dniu 11.11 na zaproszenie Prezydenta Andrzeja Dudy uczestniczyłam w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości w Warszawie na Pl. Marsz.Józefa Piłsudskiego, a następnie w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, gdzie również rozdałam kilkanaście broszur o Ponarach (w tym Ambasadorowi Litwy w Polsce). W dniach 5-10.12 Maria Wieloch i Michał Rzepiak – członek Zarządu uczestniczyli w roboczych spotkaniach na Wileńszczyźnie w związku z przyszłorocznymi uroczystościami ponarskimi. W dniu 5.12 uczestniczyliśmy we Mszy św. w Powiewiórce w intencji Marszałka (148 rocznica urodzin), złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marszałka w jego rodzinnym Zułowie oraz tradycyjnym ognisku z udziałem Polaków z Wileńszczyzny i Kowna jak i licznej grupy starszych harcerzy. Rozmawialiśmy z prezesem ZPL, Ambasadorem RP na Litwie, Konsulem Generalnym RP w Wilnie, Przewodniczącym AWPnL, posłem do Europarlamentu, Dyrektorami Gimnazjów w Niemenczynie i Bezdanach, Księżmi Proboszczami w Kościele św. Ducha w Wilnie, Podbrzeziu, Mejszagole i Wojdatach.
Zacieśniono współpracę z kierownikiem Muzeum w Ponarach Zigmasem Vitkusem, co mamy nadzieję doprowadzi do właściwego ukazania Polaków – Ofiar zbrodni ponarskiej w tym miejscu. Rozmowy z Panami Janem Andrzejewskim, Henrykiem Sosnowskim, Rajmundem Klonowskim, Stanisławem Pieszko, Mieczysławem Borusewiczem stwarzają nadzieję na powstanie w Wilnie Rodziny Ponarskiej. Rozmowy z Prezesem i wydawcą Kuriera Wileńskiego Zygmuntem Klonowskim i jego redaktorami stwarzają możliwości cyklicznego zamieszczania na łamach gazety materiałów na temat Ponar.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Ponarska  
Maria Wieloch – Prezes.     
Gdańsk, 17.12.2015     
 Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !