Sprawozdanie finansowe za rok 2013


Mili Członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”

Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013 mamy za sobą. Odbyło się ono w Gdańsku w dniu 22.03.2014 r.
Ponieważ  pisemne Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2013 r. otrzymali Wszyscy z życzeniami Bożonarodzeniowymi, nie odczytywałam go ponownie. Natomiast omówiono  sprawy, które działy się od rozesłanego sprawozdania do dnia naszego Zebrania. Koleżanka Irena Perchel  przedstawiła Sprawozdanie  Finansowe  za rok 2013 (w załączeniu). A Koleżanka Maria Aldona Kozłowska przedstawiła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie.

W ubiegłym roku wzrosła liczba członków opłacających składki. Bardzo dziękujemy WSZYSTKIM CZŁONKOM i ICH RODZINOM, którzy swoimi darowiznami wsparli nas w zeszłym roku tak, że w bardzo krótkim czasie powstał Pomnik Ponarski w Szymbarku na Kaszubach, w miejscu, w którym oglądają go (wraz ze stojącą obok Wystawą poświęconą Zbrodni Ponarskiej) dziesiątki tysięcy osób w ciągu roku.
Szczególnie dziękujemy Paniom Janinie Bryżuk-Kisiel, Alinie Midro,  Hannie Grabińskiej, Panom Jackowi Pieczyrakowi, Stanisławowi  Madalińskiemu, Henrykowi Nardy, Stanisławowi Deręgowskiemu, Stanisławowi  Białożytowi oraz Janowi i Marcinowi Dziewulskim.
Ponieważ już  w tym roku 21 osób wpłaciło składki i/czy  darowiznę, jest szansa na kolejną Tablicę Ponarską. Serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę.
Bardzo proszę te Osoby, które zalegają ze składkami o ich uregulowanie. Przynależność do Stowarzyszenia zobowiązuje do tego. Składka roczna to tylko 36 zł, a każda kwota ponadto jest darowizną.     

W tym roku przypada 20 rocznica powstania naszego Stowarzyszenia. W związku z tym planujemy wyjazd do Wilna i Ponar na przełomie września i października.Organizatorem będzie Kresowe Biuro Podróży z Gdańska. W zależności od liczby zgłoszeń pojedziemy mniejszym lub większym autokarem. Zachęcamy do udziału również młodszych przedstawicieli rodzin. Orientacyjny koszt podamy po kolejnych rozmowach.

Przypominamy, że Dzień Ponarski przypada 12 maja. Jeszcze nie wiemy, kiedy będą uroczystości w Warszawie, ale przypuszczalnie znacznie później przy współudziale TMWiZW oraz Wspólnoty Polskiej.
Bardzo dobrą tradycją, byłby zwyczaj, że  nasi Członkowie, mieszkający w pobliżu  miejsc, w których są Tablice lub Pomniki Ponarskie złożą w tym dniu,lub w rocznicę śmierci krewnej lub znajomej Ofiary  kwiatki czy zapalalą znicze. Bardzo prosimy również o informacje o zamawianych Mszach św. w intencji Ofiar Zbrodni Ponarskiej w swoich Parafiach. Takie informacje zamieścimy na naszej stronie internetowej. Dla ułatwienia załączamy spis miejsc, w których się znajdują nasze Tablice i Pomniki.

Bardzo dziękuję Osobom, które udostępniły zdjęcia rodzinne i dokumenty dotyczące Osób zamordowanych w Ponarach, które częściowo znajdą się na organizowanej wspólnie z Muzeum Niepodległości w Warszawie Wystawie Ponarskiej. W założeniu ma ona w przyszłości być pokazywana również w innych miastach. Podziękowania składam  następującym Osobom: Bożennie Bargieł, Joannie Zegarskiej-Basińskiej, Janinie i Jerzemu Bochyńskim, Renacie Buśko, Kazimierzowi Biedrzyckiemu, Józefowi Borysewiczowi, Kazimierzowi Cynkowi, Zofii Jednaszewskiej-Pawłowskiej, Bronisławowi Komorowskiemu, Marii A. Kozłowskiej, Alicji i Czesławowi Michałowskim, Henrykowi Nardy, Hannie Oblój, Krystynie Partuś, Wojciechowi Pelczarowi, Piotrowi Rymińskiemu,  Bożennie Sztyller, Waldemarowi Świrkowskiemu i Mariquicie Węsławskiej. Od kilku osób nie doczekałam się obiecanych materiałów, ale liczę, że otrzymam jeszcze te materiały, jak i dokumenty od innych osób.  W ten sposób zaczęło powstawać małe Archiwum , które posłuży kiedyś do
napisania kolejnej publikacji.
          
W dniu 05.03.2014 otrzymałam osobiście informację od dr. Krzysztofa Bąkały z Muzeum Niepodległości, że nie będzie w tym roku pieniędzy na organizację Wystawy Ponarskiej, której otwarcie miało nastąpić w pobliżu Dnia Ponarskiego tj. 12 maja! To bardzo przykra dla nas wszystkich wiadomość. Nadal wszystkie zgromadzone materiały i książki moje dotyczące zbrodni ponarskiej są w Muzeum, czekając na przyznanie dotacji na ten cel.
Informację o braku funduszy  przekazał dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek Panu Krzysztofowi w obecności Min. Waldemara Strzałkowskiego z Kancelarii  Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który przyszedł z materiałami i pamiątkami po stryju Pana Prezydenta – Bronisławie Komorowskim, który jako nastolatek był zamordowany w Ponarach. 
           
W dniu 08.04.2014  otrzymałam informację z Działu Wydawnictw Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, że w tym roku ukaże się drugie wydanie Dzienników Kazimierza Sakowicza z dużym opracowaniem Pani dr Marii Wardzyńskiej, pracownika IPN. Starania o wznowienie trwały od dwóch lat.
           
Nadal oczekuję odpowiedzi z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie na informację kiedy zostaną dodane na Tablicy w Kwaterze Polskiej w Ponarach imiona i nazwiska dwóch Ofiar, o których dane przekazano już dwa lata temu.

Witamy nowego Członka Stowarzyszenia – Pana Krzysztofa Antonowicza. Mam nadzieję, że kilka kolejnych osób, które mają już z nami kontakt zostanie w tym roku naszymi Członkami.
   
Bardzo prosimy wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób organizują spotkania dotyczące Zbrodni Ponarskiej w miejscach swego zamieszkania, aby przekazywały nam te informacje.  W ostatnich latach poza uroczystościami w Warszawie zorganizowanymi głównie przez  Koleżankę Barbarę Witkowską, takie działania prowadziły Koleżanki – Urszula Przesław w Łomży, Janina Kęsek, Grażyna Potępa z Andrzejem Całką z Młodzieżą Gimnazjum nr 1 w Bochni, Krystyna Partuś w KIK w Zabrzu oraz w Gdańsku. 
   

Z serdecznymi pozdrowieniami
           
Maria Wieloch  
Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”

Gdańsk, 11.04.2014

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !