Uzupełnienie do sprawozdania za 2014 i I kwartał 2015

1. Udział w Konferencji pt.  „Różnymi drogami do niepodległości. Studia historii najnowszej”  – Sala Kolumnowa Sejmu RP, zorganizowanej przez Uniwersytet  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie miałam okazję mówić o zbrodni ponarskiej i Stowarzyszeniu;
2. Wywiad dla Radia Wnet i Telewizji Republika z Panem  Józefem Borysewiczem z Warszawy – czerwiec;
3. Wywiad dla czasopisma Historia do Rzeczy z Panem Józefem Borysewiczem i Marią Wieloch – czerwiec;
4. Udział Michała Rzepiaka w uroczystości Z okazji Święta Niepodległości  w Wilnie na Rossie w dniu 11.11.2014 ze złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Matki i Syna;
5. Wywiad dla Naszego Dziennika o uroczystościach w Płocku 14.09.2014 i na Wileńszczyźnie 28-30.09.2014;
6. Uzupełniono listę Tablic i Pomników Ponarskich z podaniem miast, w których się znajdują, kościołów i cmentarzy oraz rokiem odsłonięcia;
7. Uzyskano od Rodzin dokumentację fotograficzną 4.  kolejnych Ofiar do przyszłej wystawy: Tadka Chudyby, Bronka Oleszkiewicza, Henia Pilścia i zdjęcie Zbigniewa Skłodowskiego;
8. 15.01.2015 – spotkanie Opłatkowe TMWiZW – udział 5 Członków;
9. Spotkania w Gdańsku w Klubie „Fides” n/t Związki Matki Bożej Ostrobramskiej z Gdańskiem – cykl 3 spotkań – dr Maciej Żakiewicz;
10. Przekazanie książki Dziennik … K. Sakowicza dla II LO w Gdyni, gdze uczy M. Żakiewicz;
11. Udział w pracach Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych;
12. Odwiedzenie w Elblągu naszych Członków pp. Biedrzyckich i Pani Radziejowskiej 4 II 2015;
13. Udział w spotkaniach TMWiZW – Filmy z Wileńszczyzny – 19. II 2015;
14. Gdynia –  1  marca Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Kaziuki Wileńskie – Kościół Najświętszej Maryi Panny Gdynia – Michał Rzepiak Piotr i Regina Rymińscy, Joanna Basińska składają kwiaty, a  A. Pasierbski przekazuje książkę H. Pasierbkiej ks. Proboszczowi;
15. Gdańsk – 1 marca – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Msza św. w Kościele św. Brygidy – udział w Narodowej Paradzie Żołnierzy Wyklętych ulicami Gdańska, – kilku Członków;
16. Udział w Apelu Pamięci Inki Siedzikówny i innych Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Garnizonowym  – 2 Członków;
17. 4 marca – Udział w Uroczystości – Wileńskie Kaziuki we Wrzeszczańskim Stylu – Filia nr 18 w Gd-Wrzeszczu. Przekazanie Dziennika K. Sakowicza dla Biblioteki;
18. 8 marca – Bazylika Mariacka – Msza św. w intencji Żyjących i Zmarłych mieszkańców Kresów Wschodnich – 2 intencje czytane przez  Członków SRP  (wymienione Ofiary spoczywające w Ponarach);
19. Udział w spotkaniu Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku –  zmiana dowódcy Garnizonu woj. pomorskiego, ale zostaje szef Sztabu – przekazanie książki H. Pasierbskiej, a wcześniej Dziennika K. Sakowicza;
20. Starania o wznowienie broszury Ponary – miejsce „ludzkiej rzeźni” P. Niwińskiego – kontakty z autorem, IPN i MSZ  – czekam na ostateczną odpowiedź;
21. Kontakt z ROPWiM i UdsKiOR w sprawie dofinansowania Uroczystości Ponarskich na Wileńszczyźnie w 2015 r. – M. Wieloch, Kontakt z Ambasadą – M. Rzepiak;
22. Wysyłka do Proboszczów kościołów, w których są Tablice Ponarkie książek H. Pasierbskiej –  przekazanych przez A. Pasierbskiego, a dodrukowanych dzięki darowiźnie Pana Romualda Mietkowskiego –  Barbara Witkowska, Warszawa. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od obdarowanych księży.
23. Wysyłka lub przekazane Ważnym Osobom i Instytucjom tej samej pozycji  – M. Wieloch, B. Witkowska, W. Turzański, A. Pasierbski.
24. Wysyłka/przekazanie wszystkim Członkom SRP i niektórym Sympatykom tej książki ze sprawozdaniem finansowym za 2014 r, sprawozdaniem za I kwartał 2015 i życzeniami Wielkanocnymi.

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !