Uroczystości w Ponarach 22.09.2023

W 80 rocznicę zamordowania przedstawicieli polskiej inteligencji – zakładników aresztowanych po wykonaniu zamachu na Marianasa Padabasa, uroczystości w Kwaterze Polskiej miały niezwykle godną oprawę. Towarzyszyła nam kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego wraz z orkiestrą oraz całym wojskowym ceremoniałem. Jak co roku ojciec Marek…

Konferencja Ponarska – Wilno 2023

22 września 2023 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się kolejna Konferencja Ponarska, prowadzona przez Mieczysławę Cierpioł. Gości powitali Mara Wieloch – prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska oraz minister Jan Józef Kasprzyk szef. Następnie swoje referaty wygłosili: nowy dyrektor wileńskiego Muzeum…