Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 29 czerwca Pan Rafał Pyra z Janowca Kościelnego rozpoczyna samotną podróż rowerową na Kresy Wschodnie II Rzeczpospolitej. Pragnie oddać hołd i pamięć polskiej historii, rodakom, którzy mieli znaczący wpływ na losy naszej Ojczyzny. Obrany kierunek nie jest przypadkowym, ponieważ jako członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Olsztyn pragnie również stanąć nad grobami tych wszystkich, którzy zostali pomordowani na terytorium Białorusi (Kuropaty) i Litwy (Ponary).
‘Światło Pamięci’ zapłonie w następujących miejscach:
1. Kuropaty – uroczysku na skraju Mińska na Białorusi, w którym odkryte zostały masowe groby ludzi, m.in. polskich obywateli, rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937–1941.
2. Las w Ponarach – miejscu masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej pod Wilnem.
3. Zułów – miejscu urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
4. Cmentarz na Rossie – miejscu pochówku urny z sercem Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także miejscu spoczynku polskich oficerów i ochotników poległych w latach 1919–1920 w walkach o Wilno oraz żołnierzy Armii Krajowej poległych podczas operacji Ostra Brama w 1944 roku.

Dodatkowo cześć i pamięć zostanie oddana w Grodnie, Nowogródku, Nieświeżu, Mirze, Trokach, Kownie.
Wyjazd ten to blisko 1800 kilometrów, które zamierza Pan Rafał Pyra w całości pokonać rowerem w 14 dni. Zaplanowana trasa będzie przebiegać w Polsce przez: Olsztyn, Ełk, Augustów, Suwałki, Olecko, Giżycko, Mrągowo, Szczytno. Trasa rowerowa na Białorusi: Grodno, Nowogródek, Nieśwież, Mir, Mińsk, Kuropaty. Trasa rowerowa na Litwie: Soleczniki, Troki, Ponary, Wilno, Zułów, Wiłkomierz, Kowno.
Po powrocie zaplanował on spotkania z różnymi organizacjami (m.in. Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia, Rodzina Katyńska Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Koalicja Kresowian, organizacje kombatanckie, szkoły, spotkania w parafiach), na których za pomocą bogatej fotorelacji, pokazu multimedialnego, a także opisu swoich subiektywnych odczuć, będzie chciał przedstawić wyprawę „Światło Pamięci” – odwiedzane przeze niego miejsca pamięci Polaków, oraz zaprezentować aktualny obraz Białorusi i Litwy, dawnych Kresów II RP. Poniże przedstawiamy plakat promujący to wydarzenia, w które włączyło się również Stowarzyszenie Rodzina Ponarska.

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !