Bochnia. Pamiątka Zbrodni Ponarskiej

Na cmentarzu św. Rozalii, po prawej stronie od wejścia, stanie blisko dwumetrowy granitowy obelisk z tablicą pamiątkową, ufundowaną przez Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska”. Tablicę wykonał Janusz Kowalewski, właściciel Zakładu Kamieniarskiego „Granit” w Olsztynie. Na tablicy z czarnego granitu Indian Black, o wymiarach 113…

Ponarski pomnik w Szczecinie

Szczecinianin, z nakazu, profesor Wiktor Iwanowski w latach sowieckiej i niemieckiej okupacji mieszkał w Ponarach. Też był naocznym świadkiem tragedii, jaka rozgrywała się w ponarskim lesie w latach 1941-1944. W latach dziewięćdziesiątych ub. wieku z własnych funduszy wydał niskonakładowe dzieło „Wilno Ojczyzno…

12 maja – dzień szczególnej pamięci o Ponarach

Światło prawdy znad ponarskich dołów

” Panno Święta! Co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie w mroku zakłamania, podnieś wysoko światło prawdy i odwagi znad tych ponarskich dołów blaskiem zmartwychwstania! ” – napisał Kazimierz Węgrzyn, niezwykły poeta z Kubalonki, wzruszający nas nieustannie swoją wrażliwością na narodowe martyrologium.

Dziś,  12 maja, wspominamy Marszałka Józefa Piłsudskiego w 77. rocznicę śmierci i generała Władysława Andersa w 42. rocznicę śmierci. Niestety, zapominamy często, że to także Dzień Ponarski. Dzień szczególnej pamięci o Polakach i Żydach, obywatelach RP, zamęczonych na Ponarskiej Golgocie – w podwileńskim lesie ponarskim, który ludzie upatrzyli sobie dawno temu na miejsce wypoczynku na łonie natury; miejscu, o którym pisał Adam Mickiewicz.

Za sprawą Niemców i ich litewskich kolaborantów nazwa tego „sielskiego i anielskiego”, podwileńskiego wczasowiska stała się w czasie niemieckiej okupacji Wileńszczyzny (1941-1945) synonimem zbrodni. „Różaniec dni się toczy, tęsknocie nie ma miary, a każdy ranek mroczy tragiczny cień: Ponary” – wydrapała na ścianie więziennej celi Stenia Smoterowa „Zośka” – więźniarka wileńskich Łukiszek, skąd odchodziły transporty śmierci do Ponar.

Read more about 12 maja – dzień szczególnej pamięci o Ponarach

Pożegnanie pani Zofii Zegarskiej

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 20 lutego 2012 roku zmarła  w Gdyni w wieku 86 lat śp. Zofia Zegarska z domu Chudyba.     Była jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Rodzina Ponarska  z siedzibą w Gdańsku.  W Ponarach bowiem został zamordowany  po siedmiomiesięcznej…