Kto przechowa pamięć o zbrodni ponarskiej?

Kto przechowa pamięć o zbrodni ponarskiej?

Nasz Dziennik, 2010-05-16

 

 Kiedy pod koniec czerwca 1941 r. Sowieci uciekali w popłochu z okupowanego Wilna, polska ludność miasta odetchnęła z ulgą. Planowana na następne dni wielka deportacja wilnian na Sybir nie doszła już do skutku.

Niestety, już w lipcu 1941 r. nastały nie mniej okrutne niemieckie „porządki”. Zaczęła się eksterminacja obywateli polskich – Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia. Niemcy „dojrzewali” właśnie do „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, co nastąpiło niebawem po złowrogiej konferencji w Berlinie – Wannsee 20 stycznia 1942 roku. Niemiecki oberzbrodniarz Reinhard Heydrich został upoważniony do poczynienia „wszelkich niezbędnych przygotowań do globalnego rozwiązania kwestii żydowskiej na europejskim obszarze wpływów niemieckich”.

Read more about Kto przechowa pamięć o zbrodni ponarskiej?

Ofiary Ponar

Dział ten poświęcony jest 100 tysiącom ofiar zamordowanych w Ponarach. Podzielony został na trzy grupy tematyczne: 1. Ofiary, których nazwiska zostały zamieszczone na polskim pomniku w ponarskim lesie. 2. Ofiary, o których brak danych w dostępnyh dokumentach. 3. Żydzi narodowości polskiej i…

Ponary w literaturze

Wykaz dostępnej literatury: Adamska J. 2000. Ponary. Przeszłość i Pamięć – Biul. ROWiM 4 (17): 12-27. Chlewiński Z. 2009. Groza i Prześladowanie Polaków i Żydów na Wileńszczyźnie. Płock. Krajewski J. 2011. Wojenne dzieje Wilna 1939-1945. Losy Polaków, Sensacje, Zagadki. Bellona. Warszawa. Niwiński…

PAMIĘTAJMY O PONARACH

Od kilku lat Rodzina Ponarska stara się o to, by w świadomości ogółu Polaków 12 maja stał się Dniem Ponarskim. Tego dnia, w roku 1942, litewscy oprawcy z Ponar dokonali największej egzekucji polskiej młodzieży.

ZBRODNIA W PONARACH

ycie straciło kilkanaście tysięcy niewinnych Polaków, prawdopodobnie około 20 tys. - zginęli tylko dlatego, że byli Polakami.Ludobójstwa w Ponarach dokonywał podległy niemieckiemu gestapo litewski Ochotniczy Oddział Strzelców Ponarskich, zwany Ypatingas Burys.

SKŁAD ZARZĄDU i KOMISJI REWIZYJNEJ

Skład Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Ponarska wybrany i ukonstytuowany na Walnym Zebraniu w Gdańsku w dniu 28.03.2018 1. Maria Wieloch Prezes 2. Stanisław Madaliński Wiceprezes 3. Przemysław Jan Namsołek Wiceprezes 4. Izabella Lipniewicz Sekretarz 5. Anna Bach Skarbnik 6. Michał Rzepiak Członek Zarządu…

Wspomnienia o Helenie Pasierbskiej cd.

12 marca 2010 w Gdańsku odeszła do Pana, wilnianka pani Helena Pasierbska-Wojtowicz z d. Stempkowska, prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, publicysta i dziennikarz (członek SDP), żołnierz AK – pseudonim „Nawoja”, więzień Łukiszek w Wilnie. W Wilnie ukończyła gimnazjum Benedyktynek, harcerka, w czasie II wojny światowej łączniczka ZWZ, sanitariuszka w Powstaniu Wileńskim 1944 roku w akcji „Ostra Brama”znana autorka kilku wydań książki Wileńskie Ponary poświęconej zbrodni ludobójstwa dokonywanej na Polakach i polskich Żydach w Ponarach k. Wilna, zbrodni przemilczanej i dotychczas nierozliczonej. Napisała także książki dotyczące innych bolesnych wydarzeń jak np Wileńskie Łukiszki na tle wydarzeń lat wojny 1939-1944. Pisała o zbrodniach w siedzibie gestapo na Ofiarnej w Wilnie, o zbrodni litewskich policjantów na Polakach w Glinciszkach, o zbrodniach litewskiej policji politycznej Sauguma i o zbrodniach sowieckich np. w obozie w Proweniszkach. Odznaczona m.in. Krzyżem Armii Krajowej w Londynie (1975), złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1993) medalem Polonia Mater Nostra Est (2004).

Read more about Wspomnienia o Helenie Pasierbskiej cd.

Historia Ponar

Ponary – Golgota Wschodu – miejsce kaźni tysięcy Polaków w latach 1941-1944

Ponary to przed wojną malownicza miejscowość położona 10 km na południowy- zachód od centrum Wilna wśród porośniętych lasami wzgórz, obecnie dzielnica Wilna.

Piękno tych ziem wspomina Adam Mickiewicz, tu bywał również jako młody chłopiec Józef Piłsudski, tu młodzież akademicka w okresie dwudziestolecia międzywojennego spędzała majówki i szalała na nartach. W latach trzydziestych Ponary stały się znaną miejscowością letniskową dla mieszkańców Wilna. Sielanka skończyła się w 1940 r. po wkroczeniu wojsk sowieckich, które wybrały lasy ponarskie na budowę bazy paliw płynnych dla planowanego pobliskiego lotniska wojskowego.

Read more about Historia Ponar