Relacja z Uroczystości przy Pomniku „Krzyżu Ponarskim” na Powązkach w Warszawie w Dniu Wszystkich Świętych

W dniu tym odbyła się skromna Uroczystość z udziałem Księdza Komandora  Janusza Bąka z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, warty honorowej Żołnierzy Wojska Polskiego, członków Stowarzyszenia  „Rodzina Ponarska”  z sympatykami i Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz nielicznych osób, które zatrzymywały się  w tym miejscu po godz. 12ej.
Ksiądz Komandor odmówił modlitwę – obecni związani z tragedią modlili się za znanych i nieznanych, bliskich  i dalekich, jakże  bestialsko pomordowanych – wiele osób miało łzy w oczach.  Dopiero później zjawili się żołnierze. Warta trwała krócej niż  w poprzednich latach. Mamy nadzieję, że Ksiądz Bąk również w następnych latach będzie prowadził modlitwę pod Pomnikiem Ponarskim, w Warta Honorowa będzie trwała dłużej – jak dawniej. Ksiądz Komandor otrzymał od nas broszurę Ponary – miejsce „ludzkiej rzeźni”, by lepiej poznał ogrom tragedii ponarskiej.

Read more about Relacja z Uroczystości przy Pomniku „Krzyżu Ponarskim” na Powązkach w Warszawie w Dniu Wszystkich Świętych

Relacja z wizyty w Wilnie w dniach 8-12 listopada 2012

Na zaproszenie Pana Stanisława Pieszko – Prezesa Fundacji Wspierania Oświaty Polskiej „Samostanowienie” w dniu 9 listopada 2012 r.  brałam udział, jako Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”, w Obchodach 70 Rocznicy Zamordowania w Ponarach Młodzieży ze Związku Wolnych Polaków, zorganizowanej w podwileńskich Wojdatach. Ze względów organizacyjnych te uroczystości z maja zostały przesunięte na jesień. Pierwszą część stanowiło spotkanie z grupą ponad 200 uczniów,  nauczycieli i dyrektorów szkół polskich rejonu wileńskiego  i solecznickiego oraz miasta Wilna.  W spotkaniu uczestniczyli Pani Anna Kasińska – Radca Ambasady RP w Wilnie,  Pan Piotr Wdowiak -  I Sekretarz Wydz. Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, Pani Barbara Bojaryn-Kazburuk – Dyrektor Oddz. IPN w Białymstoku, Pan Waldemar Wilczewski – Naczelnik Oddz. BEP IPN w Białymstoku, Pani Renata Cytacka – Sekretarz Rady  Samorządu Rej. Wileńskiego, Pan Edmund Szot – Kierownik Wydz. Kultury Samorządu Rej. Wileńskiego,  Pan Jerzy Barkowski – Radny Samorządu Rej. Solecznickiego, Ksiądz Proboszcz  Jerzy Witkowski, redaktorzy Kuriera i Magazynu Wileńskiego oraz Pan Artur Ludkowski – Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, jako współorganizator uroczystości.
Read more about Relacja z wizyty w Wilnie w dniach 8-12 listopada 2012

Wieczornica z młodzieżą z Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży

Młodzież  z Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży poznała historię zbrodni ponarskiej!

Z okazji 73 rocznicy napaści ZSRR na Polskę w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży zorganizowaliśmy wieczornicę  „Śladami wydarzeń historycznych”.
Na uroczystość zaprosiliśmy Panią Irenę Baranowską – Tyman – łączniczkę AK z VI Brygady Wileńskiej ps. „ Baśka ”i Panią Renatę Buśko – łączniczkę AK Garnizonu Miasta Wilno.

Niestety z powodu choroby Panie nie przyjechały osobiście, ale łączyły się z nami duchowo. Wykorzystano więc okazję do przedstawienia zebranej młodzieży historii zbrodni w Ponarach, w których został zamordowany również Ojciec Pani Renaty. W uroczystości uczestniczyła młodzież z bursy i wychowawcy..
Read more about Wieczornica z młodzieżą z Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży

Łomża – relacja z uroczystości poświęcenia tablicy

W dniu 2-go września 2012r. odbyło się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży uroczyste odsłonięcie kolejnej Tablicy Ponarskiej.
Pomysłodawcą umieszczenia tablicy w Łomży była Wiceprezes Renata Buśko z Olsztyna.  Umieszczenie tablicy w tym Sanktuarium zaproponowała Pani Urszula Przesław,  a Kustosz – Ksiądz  Prałat dr Jerzy Abramowicz  chętnie się na nią zgodził. W tym Sanktuarium powstaje Dolina Pamięci.  Jest to już trzecia Tablica Ponarska  w województwie podlaskim, po Białymstoku i Drohiczynie. Mamy również Pomnik  w Berżnikach koło Sejn.

Przed rozpoczęciem Mszy św. o godz. 10.30  uczennica odczytała wiersz pt. „Znad ponarskich dołów” autorstwa Kazimierza J. Węgrzyna.
Po wprowadzeniu w uroczystości przez Księdza Prałata, przedstawiłam Historię Zbrodni Ponarskiej i cel działania naszego stowarzyszenia (na stronie). 
Po Komunii św. przeszliśmy procesjonalnie pod Tablicę Ponarską umieszczoną na jednym z filarów kościoła.  Odsłonięcia tablicy dokonałam wspólnie z  Wicewojewodą Podlaskim Panem Wojciechem Dzierzgowskim. Po odmówieniu modlitwy, Tablicę poświęcił Ksiądz Prałat Jerzy Abramowicz. Wiązanki kwiatów złożyli: Maria Wieloch, Wicewojewoda Podlaski oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, a dzieci ustawiły zapalone znicze.  Po powrocie do ołtarza głos zabrał Wicewojewoda Podlaski nawiązując do martyrologii naszego Narodu w rocznicę wybuchu II-ej Wojny Światowej, jak i samej zbrodni ponarskiej.  Licznie zebrani wierni z dziećmi, z dużym zainteresowaniem wysłuchali  wszystkich wystąpień. Mszę św. uświetnił miejscowy chór.
Read more about Łomża – relacja z uroczystości poświęcenia tablicy

Pomnik w Szczecinie – utrwalić pamięć w granicie i spiżu Młodzież szczecińska w hołdzie bohaterskiej młodzieży wileńskiej

Dzień 11 maja 2012 zapisał się kolejnym wydarzeniem utrwalającym bohaterski wysiłek zbrojny mieszkańców Wilna w obronie Ojczyzny. W tym dniu, na Cmentarzu w Szczecinie, został odsłonięty Pomnik poświęcony bohaterskiej młodzieży ze Związku Wolnych Polaków z Wilna zamordowanych  w podwileńskich Ponarach w maju 1942. Monument ten młodzież szczecińskich szkół ofiarowała tym, którzy w 1942 też mieli po kilkanaście lat.

Inicjatorką Pomnika jest Danuta Szyksznian. Pani Danuta Szyksznian PS. ”Sarenka „ , żołnierz Okręgu Wileńskiego AK, od lat walczy o upamiętnienie zbrojnego  wysiłku ludności polskiej z byłych  Kresów Wschodnich, w walce o niepodległość Ojczyzny. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ”Sarenki„ żołnierze Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, od trzydziestu lat spotykali się na swoich Zjazdach, ostatnie dziesięć lat tym miejscem spotkań były Międzyzdroje. Danuta Szyksznian, mimo podeszłego wieku i poważnych schorzeń, nie ustaje w walce o utrwalanie pamięci  heroizmu  narodu Polskiego. Ostatnio doprowadziła do odsłonięcia w Szczecinie  Pomnika poświęconego młodzieży wileńskiej ze Związku Wolnych Polaków.
Read more about Pomnik w Szczecinie – utrwalić pamięć w granicie i spiżu Młodzież szczecińska w hołdzie bohaterskiej młodzieży wileńskiej

Relacja z uroczystości poświęcenia Tablicy Ponarskiej w Drohiczynie

 W dniach 9-10.06.2012 odbył się w Drohiczynie Dzień Podlasia i Młodych tej Ziemi. To już odbywające się po raz 13-ty święto, w rocznicę wizyty Ojca Świętego w tym mieście.

W niedzielę, przed uroczystą Mszą Św. o godz. 18,00, która zgromadziła przedstawicieli władz kościelnych, państwowych, samorządowych, harcerzy, młodzieży   (w tym  uczestników  Piosenki Religijnej i Patriotycznej), organizacji społecznych i mieszkańców Podlasia Ksiądz Biskup Antoni P. Dydycz  w obecności Członków Zakonu Rycerzy  Bożego Grobu,  Rycerzy Drohiczyńskich, przedstawiciela Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Polaków z Wileńszczyzny, Wicewojewody Podlaskiego, przedstawiciela Władz Drohiczyna i kilku duchownych dokonał uroczystego poświęcenia Tablicy Ponarskiej w podziemiach Katedry.

Wcześniej do wszystkich przemówił KŻW Zbigniew Sulatycki, który w krótkich słowach  (ograniczenia czasowe) przedstawił tragedię zbrodni Ponarskiej. Pan Stanisław Pieszko z Wileńszczyzny przywiózł w darze urnę z ziemią z miejsca zbrodni. Umieszczona jest ona teraz pod tablicą.    

Darczyńcami przepięknej płaskorzeźby “PONARY 1941 -1944” jest małżeństwo –  Ewa i Adam Bąk – polonijni filantropi z Nowego Jorku. Mistrzem tego dzieła jest Andrzej Pityński. Płaskorzeźba przedstawia “Pietę Ponarską”, Matkę Boską Wileńską – Ponarską z młodym zamordowanym AK-owcem, ze skrępowanymi rękami i nogami z ranami na piersi po seriach z broni maszynowej niemieckich i litewskich morderców.
Read more about Relacja z uroczystości poświęcenia Tablicy Ponarskiej w Drohiczynie

Relacja z uroczystości odsłonięcia pomnika „Pamięci Młodzieży Wileńskiej” zamordowanej w Ponarach w dniu 11.05.2012 w Szczecinie

    Mszę św. w Intencji Ofiar Zbrodni Ponarskiej i Żołnierzy Armii Krajowej o godz. 9.00 w Bazylice św. Jana Chrzciciela celebrował Ksiądz Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz wraz z Księdzem Prałatem Aleksandrem Ziejewskim, proboszczem tej świątyni oraz ks. Krzysztofem Bojko  z diecezji legnickiej.…

Uroczystość patriotyczna w Bochni

 

W dniu 15 września br. odbyła się uroczystość patriotyczna dla uczczenia ofiar Zbrodni Ponarskiej i pamięci redemptorysty o. Władysława Całki (1897-1969)  z Bochni, więźnia wileńskich Łukiszek.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00  mszą św. w kościele pw. św. Pawła Ap. w intencji o. Władysława Całki i ofiar Zbrodni Ponarskiej. Głównym celebransem był ks. biskup Wiesław Lechowicz (biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej). W koncelebrze uczestniczyli: ks. prof. dr Tadeusz Krahel z Białegostoku,  ks. Jan Nowakowski (proboszcz parafii pw. św. Pawła Ap.), ks. dr Krzysztof  Bojko (kapelan Stowarzyszeń Kresowych i Sybiraków), oraz redemptoryści: o. Marian Brudzisz z Krakowa,  o. Sylwester Cabała z Łomnicy, o. Grzegorz Ruszaj rodem z Lipnicy Murowanej (sekretarz Prowincji Polskiej Redemptorystów w Warszawie), o. Bolesław Słota z Bielska-Białej i inni. Homilię wygłosił proboszcz ks. Jan Nowakowski. Do oprawy liturgicznej  mszy św. włączyła się rodzina o. Władysława, teksty pierwszego i drugiego czytania – Teresa Całka, śpiew – Jolanta Kamionka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Miasta i Powiatu, bocheńskich szkół, Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej  w Legnicy z prezesem Tadeuszem Kisielem i Waldemarem Świrkowskim, , Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, poczty sztandarowe bocheński hutników i strażaków  OSP Kolanów oraz zaproszeni goście m. in.: z Olsztyna  pani Renata Buśko z synem Aleksandrem (Warszawa) i Krzysztof Jankowski.

Read more about Uroczystość patriotyczna w Bochni

Upomnieć się o prawdę. Uroczystości w Bochni

BOCHNIA. Odsłonięto pierwszą w Małopolsce „Tablicę Ponarską”

W sobotę, w 72. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, burmistrz Stefan Kolawiński nie bez powodu przypomniał, że dwa dni wcześniej na Cmentarzu św. Rozalii odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary wciąż niemal nieznanej zbrodni na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej.

“Mało kto wie, że to z Litwinów składały się oddziały tak zwanych strzelców ponararskich, słynących z wyjątkowego okrucieństwa które w latach 1941-1944 w Ponarach zamordowały około 100 tysięcy osób, w tym polską elitę kulturalną i intelektualną przedwojennego Wilna a nawet uczniów tamtejszych gimnazjów” – wyliczał stojąc przed pomnikiem wielkiego bochnianina generała Leopolda Okulickiego.
O tym, dlaczego trzeba pamiętać o walce i ofierze poniesionej przez ostatniego dowódcę Armii Krajowej mówili, podając różne argumenty, także: starosta Jacek Pająk, posłowie Edward Czesak i Jan Musiał oraz w imieniu członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Teofil Wojciechowski.

Read more about Upomnieć się o prawdę. Uroczystości w Bochni

Legnica – Uczciła pomordowanych w Ponarach

W Legnicy uczcili pomordowanych w Ponarach

 

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Stowarzyszenie Rodzina Ponarska ufundowało „Tablicę Ponarską”, którą wmurowano 12 czerwca 2011 roku w kościele św. Jana w Legnicy.

„Pamięci pomordowanych ponad 100-tys. obywateli polskich w Ponarach k. Wilna w latach 1941 – 1944. Egzekucje wykonywały specjalne litewskie oddziały. Wśród ofiar byli m. in. żołnierze AK, ludzie związani z konspiracją, inteligencja wileńska, duchowieństwo i młodzież”

– głosi napis na tablicy.  Uroczystość poprzedziła msza św. w intencji pomordowanych pod przewodnictwem księdza Infułata Władysława Bochnaka, a homilię wygłosił ks. dr Krzysztof Bojko, który przypomniał historię męczeńskiej śmierci zabitych tam Polaków, Żydów, Rosjan.

Fot. 1 Waldemar Świrkowski odsłania Tablicę Ponarską

Read more about Legnica – Uczciła pomordowanych w Ponarach